"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Workshop 2: Challenges in education

The second workshop continues and deepens the discussion from workshop one and adds the question of which type of didactical/pedagogical challenges can be studied from cognitive and educational neuroscience perspectives.

Den andra workshopen i ”cognitive and educational neuroscience” kommer till stor del att genomföras på svenska.

Arrangemanget är precis som tidigare ett samarbete mellan Stockholm och Umeå universitet finansierat av Vetenskapsrådet. Syftet är att stärka relationerna mellan personalen i förskola/skola och forskare med olika disciplinär bakgrund (utbildningsvetenskap, psykologi, neurovetenskap) avseende det snabbt växande fältet pedagogisk neurovetenskap.

Workshopen kommer vara möjlig att delta i både IRL och via länk. Se nedan för program och anmälan.

Dag 1 fokuserar på betydelsen av individuella skillnader i sociala, kognitiva och socio-emotionella förmågor för förskolebarns och elevers lärande, kognitiva och socio-emotionella utveckling, relationer samt skolprestationer.

Dag 2 tar sin utgångspunkt i praktiknära forskning och fokuserar på barnens, personalens och rektorernas erfarenheter av att vara deltagare och delaktiga i pedagogisk neurovetenskaplig forskning. Vilka är utmaningarna respektive möjligheterna?

Program

Torsdag 5 maj

13.00 - 13.15 Carola Wiklund-Hörnqvist, universitetslektor, Umeå Universitet: Välkommen & inledning.

13.15 - 14.00 Ulf Träff, professor vid Linköpings universitet (grundskola, matematik och individuella skillnader). Domain-specifika numeriska och domain-generella kognitiva prediktorer av individuella skillnader i barn matematiska färdigheter och utveckling.

 14.00 - 14.45 Eric Pakulak, universitetslektor vid Stockholms universitet, (förskola, ERP mätningar i Headstart förskolor i Oregon, USA). The added value of neuroscience for early childhood education: relationships between early adversity and learning.

14.45 - 15.15 Kaffepaus.

15.15 - 16.00 Signe Tonér, universitetslektor vid Stockholms universitet (EF och språkutveckling). Språkliga och exekutiva förmågor hos förskolebarn – kopplingar till kön och socioekonomisk status.

16.00 - 16.45 Laura Ferrer-Wreder, docent vid Stockholms universitet (Psykologi). Person-oriented approaches to youth development: Implications for intervention design and analysis. 16.45 - 17.15 Paneldebatt: Bert Jonsson, professor Umeå universitet leder.

Fredag 6 maj

9:00-9:15 Hillevi Lenz Taguchi, professor Stockholms universitet: Välkommen & inledning.

9:15 - 9:30 Camilo von Greiff, direktör Skolforskningsinstitutet och Karin Stolpe fil.dr. forskningssekreterare Skolforskningsinstitutet: Forskningsdesigner inom praktiknära forskning – erfarenheter från skolforskningsinstitutets utlysning.

9:30-10:45 HÄLLSBO projektet. Innehåll: Efter en inledande presentation av en studie om ordförrådsinlärning beskrivs det praktiknära forskningssamarbetet som gav upphov till en vetenskaplig publikation. Detta samarbete inkluderade forskare, specialpedagoger, logopeder och rektorer. Utmaningar med att planera, genomföra en pedagogisk intervention och möjligheter att utvärdera resultat presenteras och diskuteras av deltagare från projektgruppen, vilket inkluderar speciallärare Sara Karlsson, biträdande rektor Teresia Lonnako, forskare Carola Wiklund-Hörnqvist, och professor Bert Jonsson. Frågor och diskussion.

10:45-11:15 Kaffe/tepaus med smörgås.

11:15-12:30 HJÄRNVÄGAR projektet

Projektledaren Hillevi Lenz Taguchi och Anna Palmer, som ansvarig för en av de pedagogiska interventionerna, inleder om hur de planerade och förberedde inför en randomiserad kontrollstudie med över 400 barn och nästan 100 pedagoger i en kommun. Därefter delar Dijana Barun, pedagogisk ledare som i dag arbetar i Rinkeby-Kista stadsdel, sina erfarenheter av att leda en stor förskoleavdelning som blev lottad till en pedagogisk intervention som krävde en hel del omorganisation. Hur påverkades verksamheten och vad bestod? Slutligen berättar Linnea Bodén, som är fil.dr. och projektledare för ett VR-projekt om barns erfarenheter av forskning, om sina olika analyser, såväl tillsammans med barnen direkt i praktiken, som i traditionell beskrivande och tolkande analys, av barnens erfarenheter och upplevelser av att vara delaktiga i en randomiserad kontrollstudie.

12:35-13:10 Diskussion om det vi hört och som även pekar fram emot den tredje workshop som planeras inför höst/ vinter 2022/2023. Vilken ny forskning vill verksamhetsföreträdare och andra intressenter ska göras? Leds av fil.dr. Karin Stolpe.

Länk till Flyer

The 2nd exploratory workshop in
Cognitive & Educational
Neuroscience, 5-6 maj 2022

Anmälan

Du anmäler dig till: workshop2@psychology.su.se  

Senast uppdaterad: 2022-09-01