Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Beteendevetenskapliga mätningar

Forskargrupp Beteendevetenskapliga mätningar är en forskningsprofil som genomför storskaliga, i huvudsak kvantitativa studier av hur studenter eller testpersoner påverkas av att bedömas eller testas, hur betyg, kognitiva förmågor och personlighet påverkar undervisning och lärande och hur högkvalitativa tester och liknande instrument kan utvecklas

 

Mätning och bedömning av kunskap, färdigheter, förmågor och attityder sker regelbundet i vårt samhälle, och särskilt i relation till utbildning.

Instrumenten och metoderna som används för dessa mätningar, deras tolkning och användning kan ge värdefull information men kan också leda till olika slags konsekvenser för individer, skolor eller för samhället i stort.

Forskningsområdet Beteendevetenskapliga mätningar

Forskningen inom området Beteendevetenskapliga mätningar fokuserar på validitetsfrågor relaterade till sådana instrument, men också på individuella skillnader i lärande och utbildningsnivå och på mätprocesser ur ett mer allmänt perspektiv.  

Tillämpningar

Våra nuvarande forskningsprojekt har olika typer av tillämpningar, till exempel summativa och formativa bedömningar och betygssättning i klassrummet, storskaliga undersökningar, testutveckling, urval till högre utbildning och hur man mäter kognitiva och icke-kognitiva variabler som intelligens, arbetsminnet, motivation , aspekter av empati och attityder.

Studierna inom dessa projekt fokuserar på frågor som hur studenter eller testpersoner påverkas av att bedömas eller testas, hur betyg, kognitiva förmågor och personlighet påverkar undervisning och lärande, hur högkvalitativa tester och liknande instrument kan utvecklas. Dessutom hur befintliga tester fungerar i praktiken, om storskaliga tester eller undersökningar verkligen uppfyller deras syften, hur latenta variabler kan identifieras och mätas och hur ett rättvist urval till slutna studieplatser ska utformas.  

Forskningens betydelse

Forskningen har stor betydelse för utbildning och samhällsvetenskap, både nationellt och internationellt, och bidrar med ny kunskap från empiriska resultat, men också nya metoder för utveckling av teori och metodik för analys av storskalig data. Forskningsmiljön erbjuder bred kompetens och omfattande kunskap inom området utbildningsmätning. Flera av våra forskningsprojekt har en tvärvetenskaplig profil med forskare och forskningstraditioner inom utbildning, psykologi och psykometri i samarbete. 

Institutionen har sedan många år ett avtal om att utveckla det svenska skolastiska skicklighetstestet, SweSAT och de nationella testerna i matematik och naturvetenskap för svenska grundskolor.

Forskningsledare

Bert Jonsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 12

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Forskningsområde

Pedagogik, Utbildningsvetenskap

Publikationer

BVM / Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, 69
Wikström, Christina; Laukaityte, Inga
Academic dissertations at the department of Educational Measurement, 13
Strömbäck Hjärne, Marcus
Frontiers in education, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 5
Strömbäck Hjärne, Marcus; Lyrén, Per-Erik
Education Inquiry, Routledge 2019, Vol. 10, (1) : 1-3
Wikström, Christina; Eklöf, Hanna
BVM / Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, 68
Lyrén, Per-Erik; Laukaityte, Inga
Assessment in education: Principles, Policy & Practice, Taylor & Francis Group 2019, Vol. 26, (2) : 202-221
Knekta, Eva; Sundström, Anna
Policing: an international Journal of Police Strategies and Managment, Emerald Group Publishing Limited 2019, Vol. 42, (5) : 725-738
Inzunza, Miguel; Stenlund, Tova; Wikström, Christina
IEA Research for Education Book Series, 7
Michaelides, Michalis P; Brown, Gavin T L; Eklöf, Hanna; et al.
Academic dissertations at the department of Educational Measurement, 11
Lind Pantzare, Anna
Academic dissertations at the department of Educational Measurement, 9
Knekta, Eva
BVM / Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, 66
Alger, Susanne; Eklöf, Hanna
BVM / Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, 64
Alger, Susanne; Eklöf, Hanna
Practical Assessment, Research & Evaluation, Vol. 20
Wedman, Jonathan; Lyrén, Per-Erik
Stockholm: Natur och kultur 2013
Wikström, Christina
BVM / Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, 58:2013
Grelsson, Gunnel; Bergqvist, Göran; Jacobsson, Niklas
European Journal of Psychology of Education, New York: Springer Netherlands 2013, Vol. 28, (2) : 497-510
Eklöf, Hanna; Nyroos, Mikaela
Scandinavian Journal of Psychology, Wiley-Blackwell 2012, Vol. 53, (5) : 390-400
Vestergren, Peter; Rönnlund, Michael; Nyberg, Lars; et al.
BVM / Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, 53
Alger, Susanne; Henriksson, Widar; Eklöf, Hanna
BVM / Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, 54
Alger, Susanne
IATSS Research, Vol. 36, (1) : 40-47
Sundström, Anna; Albertsson, Pontus
International journal of mathematical education in science and technology, Taylor & Francis Group 2012, Vol. 43, (7) : 843-861
Lind Pantzare, Anna
Academic dissertations at the department of Educational Measurement, 6
Stenlund, Tova
BVM / Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, 46
Sundström, Anna; Lyrén, Per-Erik; Alger, Susanne
International Journal of Testing, Vol. 11, (4) : 308-323
Lyrén, Per-Erik; Hambleton, Ronald K.
Scandinavian Journal of Psychology, Stockholm: Almqvist & Wiksell 2011, Vol. 52, (3) : 218-228
Vestergren, Peter; Rönnlund, Michael; Nyberg, Lars; et al.
Traffic Injury Prevention, Taylor & Francis 2011, Vol. 12, (6) : 621-629
Albertsson, Pontus; Sundström, Anna
Applied Cognitive Psychology, Chichester: John Wiley & Sons, Ltd. 2011, Vol. 25, (4) : 641-646
Vestergren, Peter; Nilsson, Lars-Göran
The Journal of Genetic Psychology, Taylor & Francis 2011, Vol. 172, (3) : 266-284
Rönnlund, Michael; Vestergren, Peter; Mäntylä, Timo; et al.
BVM, 47
Näsström, Gunilla; Alger, Susanne; Sundström, Anna
BVM / Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, 38
Åström, Maria; Eklöf, Hanna
Assessment in education: Principles, Policy & Practice, Routledge 2010, Vol. 17, (4) : 345-356
Eklöf, Hanna
Stockholm: Skolverket 2009
Nyström, Peter; Kjellsson Lind, Annika
Hur rättvist är högskoleprovet?

Gynnas eller missgynnas vissa grupper av högskoleprovets utformning?