"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Beteendevetenskapliga mätningar

Forskargrupp Beteendevetenskapliga mätningar är en forskningsprofil som genomför storskaliga, i huvudsak kvantitativa studier av hur studenter eller testpersoner påverkas av att bedömas eller testas, hur betyg, kognitiva förmågor och personlighet påverkar undervisning och lärande och hur högkvalitativa tester och liknande instrument kan utvecklas

 

Mätning och bedömning av kunskap, färdigheter, förmågor och attityder sker regelbundet i vårt samhälle, och särskilt i relation till utbildning.

Instrumenten och metoderna som används för dessa mätningar, deras tolkning och användning kan ge värdefull information men kan också leda till olika slags konsekvenser för individer, skolor eller för samhället i stort.

Forskningsområdet Beteendevetenskapliga mätningar

Forskningen inom området Beteendevetenskapliga mätningar fokuserar på validitetsfrågor relaterade till sådana instrument, men också på individuella skillnader i lärande och utbildningsnivå och på mätprocesser ur ett mer allmänt perspektiv.  

Tillämpningar

Våra nuvarande forskningsprojekt har olika typer av tillämpningar, till exempel summativa och formativa bedömningar och betygssättning i klassrummet, storskaliga undersökningar, testutveckling, urval till högre utbildning och hur man mäter kognitiva och icke-kognitiva variabler som intelligens, arbetsminnet, motivation , aspekter av empati och attityder.

Studierna inom dessa projekt fokuserar på frågor som hur studenter eller testpersoner påverkas av att bedömas eller testas, hur betyg, kognitiva förmågor och personlighet påverkar undervisning och lärande, hur högkvalitativa tester och liknande instrument kan utvecklas. Dessutom hur befintliga tester fungerar i praktiken, om storskaliga tester eller undersökningar verkligen uppfyller deras syften, hur latenta variabler kan identifieras och mätas och hur ett rättvist urval till slutna studieplatser ska utformas.  

Forskningens betydelse

Forskningen har stor betydelse för utbildning och samhällsvetenskap, både nationellt och internationellt, och bidrar med ny kunskap från empiriska resultat, men också nya metoder för utveckling av teori och metodik för analys av storskalig data. Forskningsmiljön erbjuder bred kompetens och omfattande kunskap inom området utbildningsmätning. Flera av våra forskningsprojekt har en tvärvetenskaplig profil med forskare och forskningstraditioner inom utbildning, psykologi och psykometri i samarbete. 

Institutionen har sedan många år ett avtal om att utveckla det svenska skolastiska skicklighetstestet, SweSAT och de nationella testerna i matematik och naturvetenskap för svenska grundskolor.

Forskningsledare

Bert Jonsson
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 76 12

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

Forskningsområde

Pedagogik, Utbildningsvetenskap

Publikationer

Academic dissertations at the department of Educational Measurement, 15
Lundgren, Erik
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 12
Jonsson, Bert; Mossegård, Julia; Lithner, Johan; et al.
Cross-national achievement surveys for monitoring educational outcomes: policies, practices and political reforms within the European Union, Luxemburg: European Commission Joint Research Centre 2022 : 115-135
Rönnberg, Linda; Wikström, Christina
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 12
Wiklund-Hörnqvist, Carola; Stillesjö, Sara; Andersson, Micael; et al.
Frontiers in Education, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 6
Hofverberg, Anders; Eklöf, Hanna; Lindfors, Maria
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2022, Vol. 12
Finell, Jonatan; Sammallahti, Ellen; Korhonen, Johan; et al.
Journal of Educational Psychology, American Psychological Association (APA) 2021, Vol. 113, (5) : 972-985
Jonsson, Bert; Wiklund-Hörnqvist, Carola; Stenlund, Tova; et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, National Academy of Sciences 2021, Vol. 118, (46)
Stillesjö, Sara; Karlsson Wirebring, Linnea; Andersson, Micael; et al.
Traffic Psychology: An International Perspective, Nova Science Publishers, Inc. 2021 : 285-302
Wänglund, Anna
BVM / Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, 69
Wikström, Christina; Laukaityte, Inga
Hållbar bedömning: Bildning, välbefinnande och utveckling i skolans bedömningsarbete., Stockholm: Natur och kultur 2021 : 295-317
Wikström, Christina
Psychology Learning & Teaching, Sage Publications 2021, Vol. 20, (1) : 21-39
Bertilsson, Frida; Stenlund, Tova; Wiklund-Hörnqvist, Carola; et al.
Brain and Behavior, John Wiley & Sons 2021, Vol. 11
Wiklund-Hörnqvist, Carola; Stillesjö, Sara; Andersson, Micael; et al.
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 11
Hulaj, Rame; Nyström, Markus; Sörman, Daniel E.; et al.
Higher Education Admissions Practices: An International Perspective, Cambridge: Cambridge University Press 2020 : 203-216
Lyrén, Per-Erik; Wikström, Christina
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 11
Fellman, Daniel; Lincke, Alisa; Jonsson, Bert
Frontiers in Psychology, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 11
Jonsson, Bert; Granberg, Carina; Lithner, Johan
Frontiers in Education, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 5
Strömbäck Hjärne, Marcus; Lyrén, Per-Erik
Higher Education Admissions Practices: An International Perspective, Cambridge: Cambridge University Press 2020 : 34-50
Wikström, Christina; Wikström, Magnus
Frontiers in Education, Frontiers Media S.A. 2020, Vol. 5 : 1-11
Fellman, Daniel; Lincke, Alisa; Berge, Elias; et al.
Stockholm: Natur & Kultur 2020
Jonsson, Bert; Nyberg, Lars
Education Inquiry, Routledge 2019, Vol. 10, (1) : 1-3
Wikström, Christina; Eklöf, Hanna
BVM / Institutionen för beteendevetenskapliga mätningar, Umeå universitet, 68
Lyrén, Per-Erik; Laukaityte, Inga
IEA Research for Education Series, 7
Michaelides, Michalis P.; Brown, Gavin T. L.; Eklöf, Hanna; et al.
Quantitative psychology: 83rd annual meeting of the psychometric society, New York, NY 2018, Springer 2019 : 53-63
Costa, Denise Reise; Eklöf, Hanna
Academic dissertations at the department of Educational Measurement, 12
Alger, Susanne
the 8th IEA International Research Conference, Copenhagen, Denmark, June 24-25, 2019
Michaelides, Michalis P; Papanastasiou, Elena C; Brown, Gavin T L; et al.
Policing: an international Journal of Police Strategies and Managment, Emerald Group Publishing Limited 2019, Vol. 42, (5) : 725-738
Inzunza, Miguel; Stenlund, Tova; Wikström, Christina
Quantitative Research Methods in Education (QRM) 2019 Annual Conference, June 17-18, 2019, Gothenburg
Ivanova, Militsa G.; Eklöf, Hanna
AERA Online Paper Repository: 2019 Annual Meeting Paper
Papanastasiou, Elena C.; Brown, Gavin T.L.; Eklöf, Hanna Katarina; et al.
IEA Research for Education Book Series, 7
Michaelides, Michalis P; Brown, Gavin T L; Eklöf, Hanna; et al.
International large-scale assessments in education: insider research perspectives, Bloomsbury Academic 2019 : 121-136
Eklöf, Hanna; Hopfenbeck, Therese
AEA-Europe, 20th Annual Conference, Lisbon, Portugal, November 13-16, 2019
Eklöf, Hanna; Fällström, Peter
Educational Psychology, Abingdon: Routledge 2018, Vol. 38, (5) : 572-595
Korhonen, Johan; Nyroos, Mikaela; Jonsson, Bert; et al.
The SAGE Encyclopedia of Educational Research, Measurement, and Evaluation, Thousand Oaks: Sage Publications 2018 : 48-51
Wikström, Magnus; Wikström, Christina
Academic dissertations at the department of Educational Measurement, 11
Lind Pantzare, Anna
11th Conference of the International Test Commission (ITC), Montreal, Quebec, July 2-5, 2018
Brown, Gavin T L; Eklöf, Hanna
19th Annual Conference of AEA-Europe, Arnhem/Nijmegen, The Netherlands, November 7-19, 2018
Knekta, Eva; Eklöf, Hanna
Scandinavian Journal of Educational Research, Routledge 2018, Vol. 62, (6) : 959-970
Wedman, Jonathan
IMPS 2018: Abstracts – Talks
Reis Costa, Denise; Eklöf, Hanna
Annual meeting of the National Council for Measurement in Education (NCME), New York, USA, April 12-16, 2018
Eklöf, Hanna; Costa, Denise R.
European Journal of Psychology of Education, Springer 2018, Vol. 33, (2) : 403-417
Stenlund, Tova; Lyrén, Per-Erik; Eklöf, Hanna
Oppimisen tutkimuksen päivät Helsingissä, Helsinki, Finland, 2017
Korhonen, Johan; Nyroos, Mikaela; Jonsson, Bert; et al.
Utvärdering och bedömning i skolan: för vem och varför?, Stockholm: Natur och kultur 2017 : 62-76
Eklöf, Hanna
18th conference of the Association for Educational Assessment - Europe (AEA-Europe). Prague, Czech Republic, November 9-11, 2017
Eklöf, Hanna; Costa, Denise Reis; Knekta, Eva
The Psychology of Education Review, Leicester, UK: The British Psychological Society 2017, Vol. 41, (1) : 50-54
Wikström, Christina
Utvärdering och bedömning i skolan: för vem och varför?, Stockholm: Natur och kultur 2017 : 185-199
Wikström, Christina
Hur rättvist är högskoleprovet?

Gynnas eller missgynnas vissa grupper av högskoleprovets utformning?

Senast uppdaterad: 2022-08-11