"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Digitalt boksläpp 2020

Tisdag 27 oktober 2020, kl. 13:00 - 15:15

Välkommen att delta i det digitala boksläppet!

Ta del av boksläppets presentationer och diskussioner i efterhand!
https://play.umu.se/media/t/0_tt5q3ld0

blobid1.jpg

Antologi med digitalt boksläpp

Antologin "Praktiknära forskning och utvecklingsarbeten i Nordisk skolkontext", är sprungen ur ett nordiskt specialpedagogiskt och pedagogiskt samarbete över tid som benämns Gemensamma Vägar (GV). GV är ett samarbete mellan Norge, Sverige och Finland inom pedagogik och specialpedagogik - en mötesplats för kunskaps- och erfarenhetsutbyte om forskning och undervisning med fokus på förskolors och skolors och särskolors utvecklingsbehov.

Målgrupp

Boksläppet med delar av antologins innehåll vänder sig till en bred målgrupp såsom; pedagoger och personal från förskola, skola, särskola och fritidshem, personal från elevhälsan, skolledare, skolchefer, forskare, lärarutbildare samt studenter vid de tre universiteten och rådgivare från statliga skolmyndigheter; Pedagogisk Psykologisk Tjänst (PPT) och Statped nord i Norge, Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) i Sverige och Valteri i Finland.

Varför en antologi?

Forskarnas och pedagogernas i FoU-nätverket för Gemensamma Vägar såg i den samlade bedömningen av kunskapsläget att det saknades forsknings- och utvecklingsbaserade (FoU) texter som tydligt kunde knyta an till förskolors, skolors och särskolors utvecklingsbehov. Genom antologins innehåll, som i hög grad baseras på samverkande praktiknära FoU-samarbeten, kan en del av den kunskapsluckan fyllas.

Varför ett boksläpp?

Syftet med det digitala boksläppet är att bidra till en mötesplats för lärande möten mellan ländernas forskare och skolaktörer som har intresse av behovsbaserade, praktiknära forsknings- och utvecklingsarbeten (FoU). När samverkande FoU-arbeten skrivs fram, presenteras och diskuteras kan det utgöra ett sätt att möta förskolans-, skolas- och särskolans utmaningar.

Redaktionsgruppen

En redaktionsgrupp utsågs för framtagandet av antologin vars innehåll tar avstamp i det specialpedagogiska och pedagogiska området. I redaktionen ingår; Gerd Pettersson och Eva Silfver, från Umeå universitet, Oddbjörn Knutsen, Nord universitet I Bodö samt Kristina Ström, Åbo Akademi i Vasa.

sex_loggor.jpg

Senast uppdaterad: 2023-02-13