"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Program

Programmet är preliminärt och det kan komma att förändras,

Tisdag 1 november
Humanisthuset, Campus Umeå

08:30 - 09:00  
Lokal: HUM.D.210 (fd. Hörsal E)

Registrering
Kaffe och smörgås serveras i Humanisthuset

09:00 - 10:00  
Lokal: HUM.D.210 (fd. Hörsal E)

Konferens öppnas – välkomna!

Fredrik Malmberg, Generaldirektör, Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Peter Vigren, Ordförande i Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Umeå kommun.
Ola Lindberg, Professor, Pedagogiska institutionen, Umeå universitet.

10:15 - 11:15  
Lokal: HUM.D.210 (fd. Hörsal E)

Torill Moen, NTNU och Nord Universitet 
Tilpasset opplæring og tidlig innsats: politiske føringer og praksis i norsk skole


11:20 - 12:20  
Lokaler, se respektive dialoggrupp

Valbara dialoggrupper A
Sammanfattning av valbara dialoggrupper hittar du längre ner på sidan.


12:20 - 13:20

Lunch

13:20 - 14:20  
Lokaler, se respektive dialoggrupp

Valbara dialoggrupper B
Sammanfattning av valbara dialoggrupper hittar du längre ner på sidan.

14:20 - 14:50

Kaffe

14:50 - 15:50  
Lokal: HUM.D.210 (fd. Hörsal E)

Ann-Katrine Risberg, Åbo Akademi, Vasa
Elevers rätt till en god läsutveckling

16:00 - 16:45
Lokal: HUM.D.210 (fd. Hörsal E)

Skolmyndigheter från Sverige, Norge och Finland i samverkan.
Hur kan politiska uppdrag omsätts i skolpraktiken och vilka lärdomar finns om utvecklingsarbeten över tid?

16:45  
Lokal: HUM.D.210 (fd. Hörsal E)

Forskarnätverket


19:00

Konferensmiddag på Restaurang Äpplet, Folkets Hus, Vasaplan

 

Onsdag 2 november
Humanisthuset, Campus Umeå

09:00 - 10:00
Lokaler, se respektive dialoggrupp

Valbara dialoggrupper C
Sammanfattning av valbara dialoggrupper hittar du längre ner på sidan.

10:00 - 10:20

Kaffe

10:30 - 11:30
Lokal: HUM.D.210 (fd. Hörsal E)

Clas Nilholm, Uppsala universitet
Inkludering – möjligheter, hinder och dilemman

11:30 - 12:30

Lunch

12:40 - 13:40
Lokaler, se respektive dialoggrupp

Valbara dialoggrupper D
Sammanfattning av valbara dialoggrupper hittar du längre ner på sidan.

13:40 - 14:00
Lokal: HUM.D.210 (fd. Hörsal E)

Konferensen avslutas, utvärdering och dokumentation.
Dokumentationen läggs ut på https://www.umu.se/forskning/grupper/gemensamma-vagar/gemensamma-vagar/

14:00

Kaffe

Sammanfattning valbara dialoggrupper (väljs på plats)


1. Daniel Östlund
, Samverkan i undervisning för elever med IF, dialoggrupp: B, C och D

2. Atle Kristensen och Sylvi Bratteng, Fjernundervisning i valgfag for undomsskolen, dialoggrupp: A och D

3. Oddbjørn Knutsen, Evaluering av utprøving av web-basert veiledning fra PP-tjenesten til barnehager, dialoggrupp: B och C

4. Anne-Berit Løkås, Elevens stemme, dialoggrupp: B och D

5. Lena Engkvist, Elevers delaktighet i att förstå och sträva mot att uppnå kunskapsmål i ämnesområden, dialoggrupp: A och C

6. Yvonne Knospe och Lineea Palm, Att utveckla skrivandet på nationellt program i särskolan - en interventionsstudie, dialoggrupp: A och D

7. Åse Fagerlund, Att stärka elevers självkänsla och välbefinnande genom beprövade metoder i positiv psykologi och pedagogik, dialoggrupp: A, B och C

8. Gerd Pettersson, Specialpedagogisk fjärrhandledning för ökad likvärdighet - ett innovativ forsknings- och utvecklingssamarbete, dialoggrupp: A och B

9. Tobias Forsell, "Man är ju typ elev, fast på avstånd" - Problematisk skolfrånvaro ur elevers, föräldrars och skolpersonals perspektiv, dialoggrupp: A, C och D

10. Maria Rönn-Liljenfeldt, Samundervisning - ett sätt att stödja elever i det gemensamma klassrummet, dialoggrupp: B och D

11. Johan Edin, Elevassistenters tal om särskiljande specialpedagogiska verksamheter och elever diagnostiserade med ADHD och autism, dialoggrupp: B, C och D

Senast uppdaterad: 2024-02-08