Hoppa direkt till innehållet

Kakor

För att kunna chatta behöver du tillåta att Microsoft Dynamics använder kakor.

printicon
Huvudmenyn dold.

Gemensamma vägar 2021 blir Gemensamma vägar 2022

Konferensgruppen för Gemensamma vägar har tagit beslut om att flytta höstens Gemensamma vägar 2021 till 29-30 mars 2022.

Digitalt boksläpp

Istället för den fysiska konferensen 2020 anordnades ett digitalt boksläpp för en nordisk pedagogisk och specialpedagogisk antologi, sprungen ur GV-sammanhanget. Några av kapitelförfattarna presenterade sina bidrag via webben 27 oktober 2020. 
Här hittar du mer information om boksläppet och en inspelning av presentationerna. 

Gemensamma vägar är en konferens som avser att diskutera specialpedagogiska frågor för olika målgrupper. 2020 års konferens innehåller vetenskapligt baserade föreläsningar med bidrag från Norge, Sverige och Finland.

Dessutom erbjuder konferensen i valbara dialoggrupper, vilket innebär ett fördjupat erfarenhetslärande som vilar på beprövad erfarenhet och/eller vetenskapliga praktiknära studier. Pedagoger och forskare från Norge, Sverige och Finland presenterar i respektive dialoggrupp och varje deltagare kommer att kunna välja att lyssna till tre dialoggruppspresentationer.

Konferensens syfte

Syftet med Gemensamma Vägar (GV) är att deltagarna skall få tillgång till forskning och pedagogisk kompetens som finns vid de nordligaste universiteten i Sverige, Norge och Finland. Dessutom syftar GV till att skapa förutsättningar för nätverksbyggande inom och mellan ländernas skolaktörer och forskare.

Tema
Likvärdig utbildning genom utveckling- och forskningssamverkan

Målgrupper
Pedagoger, personal från förskola, skola och fritidshem, personal från elevhälsan, skolledare, skolchefer, forskare, lärarutbildare, rådgivare från statliga skolmyndigheterna: Pedagogisk Psykologisk Tjänst (PPT), Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Statped nord samt studenter.

Kostnad och konferensanmälan
Konferensavgiften är ca 2500 SEK, vilket inkluderar kaffe, luncher och konferensmiddag. (Avgiften kan komma att ändras.)

Boende
Konferensdeltagaren bokar sitt boende själv. Konferensarrangören kommer att förboka hotellrum till ett lägre pris. Konferensmiddagen planeras på Folkets Hus.