Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 26 januari 2021)

printicon

Gemensamma vägar 2020 blir Gemensamma vägar 2021

Det planerade programmet för den fysiska konferensen v. 44, 2020, i Umeå flyttas i sin helhet till 2021.

Var med i ett digitalt boksläpp

Istället erbjuds du att delta i ett digitalt boksläpp för en nordisk pedagogisk och specialpedagogisk antologi, sprungen ur GV-sammanhanget.

Antologins tema är: ”Praktiknära forskning och utvecklingsarbeten i Nordisk skolkontext” och några kapitelförfattare kommer att under vecka 44 presentera sina bidrag via webben. Mer information om presentationer, tider mm läggs ut på denna webbplats under september månad.

Till dess önskar vi alla en riktigt fin och frisk sommar!

Med vänlig hälsning konferensgruppen via
/ Gerd Pettersson

Gemensamma vägar är en konferens som avser att diskutera specialpedagogiska frågor för olika målgrupper. 2020 års konferens innehåller vetenskapligt baserade föreläsningar med bidrag från Norge, Sverige och Finland.

Dessutom erbjuder konferensen i valbara dialoggrupper, vilket innebär ett fördjupat erfarenhetslärande som vilar på beprövad erfarenhet och/eller vetenskapliga praktiknära studier. Pedagoger och forskare från Norge, Sverige och Finland presenterar i respektive dialoggrupp och varje deltagare kommer att kunna välja att lyssna till tre dialoggruppspresentationer.

Konferensens syfte

Syftet med Gemensamma Vägar (GV) är att deltagarna skall få tillgång till forskning och pedagogisk kompetens som finns vid de nordligaste universiteten i Sverige, Norge och Finland. Dessutom syftar GV till att skapa förutsättningar för nätverksbyggande inom och mellan ländernas skolaktörer och forskare.

Tema
Likvärdig utbildning genom utveckling- och forskningssamverkan

Målgrupper
Pedagoger, personal från förskola, skola och fritidshem, personal från elevhälsan, skolledare, skolchefer, forskare, lärarutbildare, rådgivare från statliga skolmyndigheterna: Pedagogisk Psykologisk Tjänst (PPT), Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), Statped nord samt studenter.

Kostnad och konferensanmälan
Konferensavgiften är ca 2500 SEK, vilket inkluderar kaffe, luncher och konferensmiddag. (Avgiften kan komma att ändras.)

Boende
Konferensdeltagaren bokar sitt boende själv. Konferensarrangören kommer att förboka hotellrum till ett lägre pris. Konferensmiddagen planeras på Folkets Hus