"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hög nivå på föreläsningarna

Kort intervju med Jonny Wåger som deltog i symposiet i specialpedagogik 25-26 november. Jonny är doktorand i pedagogik inriktning specialpedagogik vid Örebro universitet. Han har sedan tidigare en lärarexamen, en fil.kand. i medie- och kommunikationsvetenskap, samt en speciallärarexamen inriktning intellektuell funktionsnedsättning. Jonny har också mångårig erfarenhet som speciallärare i särskolan, läromedelsförfattare och föreläsare inom fältet.

Finns det något du vill lyfta fram som särskilt viktigt/särskilt framträdande efter dagens föreläsningar och diskussioner?

Jag tycker att det var ovanligt hög nivå på föreläsningarna och det jag främst tar med mig är vikten av elevperspektivet i forskning om inkludering. Mitt forskningsintresse handlar om lärande för elever med intellektuell funktionsnedsättning och jag har blivit stärkt i mina tankar om att låta eleverna få sina röster hörda i mina projekt.

Finns det något som du tar med dig från dagens symposium till din egen forskning/ditt egna projekt?

Det är sällan jag läser något vetenskapligt om vad elever tänker, eller känner kring ett fenomen. Det är något jag kommer att arbeta för i mitt avhandlingsprojekt. Tycker även att det var givande att höra om praktiknära forskning, att genom fältstudier undersöka undervisningssammanhang som är framgångsrika gällande både pedagogisk och social delaktighet.

Senast uppdaterad: 2021-11-29