"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Staffan Johansson

Forskargrupp Forskargruppen studerar nervcellers olika elektriska signaler och den roll jonkanaler och jontransportprotein spelar för signalernas uppkomst.

Projektet omfattar bl. a. analys av centralnervös neurotransmission och hur denna kan moduleras beroende av nervcellernas aktivitet (funktionell synaptisk plasticitet) och påverkan via olika signalmolekyler. Sådan aktivitetsberoende påverkan är essentiell för normal funktion hos nervsystemet och för vår förmåga till inlärning och minneslagring, men kan ibland ge upphov till patologiska tillstånd, som epilepsi och kroniska smärttillstånd, med förhöjd neuronal retbarhet.

Projektet syftar till att ge grundläggande kunskaper om nervcellers kommunikation under normala förhållanden, men också till att klarlägga de kontrollmekanismer som satts ur funktion vid onormalt hög retbarhet. Metodologiskt används framför allt den s. k. "patch clamp"-tekniken för elektrofysiologiska studier med registrering av nervimpulser och jonströmmar, inkluderande strömmar genom individuella jonkanalproteiner. Därutöver används fluorescensmikroskopi, biokemiska metoder samt datorbaserade simuleringar av nervcellsaktivitet.

Gruppen har internationellt samarbete med bl. a. forskargrupper i St. Petersburg, Nizhny Novgorod och Paris.

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för medicinsk och translationell biologi

Forskningsområde

Neurovetenskap
Senast uppdaterad: 2018-11-22