"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Syntaxnätverket

Forskargrupp Syntaxnätverket består av forskare från Lunds, Linköpings, Göteborgs och Umeå universitet. Vi bedriver bred typologiskt orienterad generativ forskning om grönländska, japanska, kinesiska, formosanska språk, mon-khmerspråk, balkanspråk, finska och samiska språk.

Syntaxnätverket består av forskare från Lunds, Linköpings, Göterborgs och Umeå universitet. Inom ramen för den generativa grammatiken bedriver vi bred typologiskt orienterad syntaktisk forskning om grönländska, japanska, kinesiska, formosanska språk, mon-khmerspråk, balkanspråk och finskugriska språk. Forskningen omfattar även aspekter av fonologi och morfologi.

Vår forskning inbegriper strategier för reference-tracking i ovan nämnda språk, av vilka många inte har varit föremål för djupare forskning. Fenomen av intresse inbegriper bland annat pro-drop egenskaper, nomenorienterade ellipsfenomen, klitiska pronomen och partiklar, switch reference, indexical shift, logofori och långdistansreflexiver, samt kongruensmönster.

Forskning om formosanska språk och grönländska avser att fördjupa kunskapen om reference-tracking i dessa språk, vilket kommer att resultera i djupare insiker om samverkan mellan syntaxen och informationsstruktur. Vår forskning omfattar också frågor rörande nollargument och distinktionen pro/PRO samt eliderade DP i t.ex. balkanspråk och östasiatiska språk.

Senast uppdaterad: 2024-02-07