Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Språkvetenskap

Reportage och porträtt

Att möjliggöra forskning - forskningsdata för framtiden

Forskaren Per Ambrosiani samtalar om forskningsdata med bibliotekarien Sanna Isabel Ulfsparre.

Språk och skrivande som demokratiska redskap

Eva Lindgrens forskning har i huvudsak fokuserat på flerspråkighet och skrivande.

Nyheter

Veckans humanist: Berit Åström

Hon är docent i engelsk litteratur och forskar och undervisar i engelska på alla nivåer.

4 miljoner till forskningsprojekt om tidiga insatser för lässvaga

Målet är att öka kunskapen om hur unga elevers läsförmåga bäst kan stödjas i skolan

Veckans humanist: Hanna Söderlund

Hon är lektor i svenska och undervisar i retorik, språk & kön och samtalsanalys och forskar om humor.

Forskningsprojekt

Engelskundervisning för nyanlända i Sverige
Tid 1 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skrivande som näring för demokratin
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Flerspråkighet, utbildning och språkliga landskap
Tid 1 augusti 2018
Typ av projekt Doktorandprojekt

Profilområden och forskargrupper

CogLing UmU
Ett nätverk av forskare med fokus på språk och kognition.
Forskningsområde: Språkvetenskap
FemHum
FemHum är en grupp humorforskare med en feministisk grundsyn. Våra forskningsområden är inom språkvetenskap, pedagogiskt arbete och fysikdidaktik. ...
Forskningsområde: Pedagogik, Språkvetenskap
Syntaxnätverket
Syntaxnätverket består av forskare från Lunds, Linköpings, Göteborgs och Umeå universitet. Vi bedriver bred typologiskt orienterad generativ...
Forskningsområde: Språkvetenskap