"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Språkvetenskap

Reportage och porträtt

Minoritetsspråk viktigt för hållbar utveckling

Lieuwe Jan Hettema är doktorand i samiska studier och anknuten till den arktiska forskarskolan.

Att möjliggöra forskning - forskningsdata för framtiden

Forskaren Per Ambrosiani samtalar om forskningsdata med bibliotekarien Sanna Isabel Ulfsparre.

Nyheter

Ny bok om natur och språkligt platsskapande i norra Sverige

Daniel Andersson, professor, är författare till boken Markernas kronologi och ideologi i norra Sverige.

Avhandlingen som blev lärarpanelens favorit

Andreas Nuottaniemis avhandling om flerspråkighetens gränser är Lärarpanelens favorit.

Sydsamisk språkrevitalisering i skolan är möjlig

Ny avhandling visar att det formella utbildningssystemet har möjlighet att bidra till sydsamiskans livskraft.

Forskningsprojekt

Engelskundervisning för nyanlända i Sverige
Tid 1 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt
Skrivande som näring för demokratin
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

CogLing Umu
Ett nätverk av forskare med fokus på språk och kognition.
Forskningsområde: Språkvetenskap
FemHum
FemHum är en grupp humorforskare med en feministisk grundsyn. Mycket av den forskning vi ägnar oss åt undersöker humor utifrån olika maktförhålland...
Forskningsområde: Fysik, Pedagogik, Språkvetenskap
Forskargruppen Flerspråk
Flerspråk är ett nätverk av forskare med fokus på tvåspråkig och/eller flerspråkig kommunikation.
LITUM
Läsande och skrivande pågår under en stor del av människors vakna tid i en mängd olika kontexter, på en mängd olika språk och med olika syften. Und...
Northern Linguistic Landscapes
Northern Linguistic Landscapes. Att visualisera språkliga landskap i Norr
Syntaxnätverket
Syntaxnätverket består av forskare från Lunds, Linköpings, Göteborgs och Umeå universitet. Vi bedriver bred typologiskt orienterad generativ...
Forskningsområde: Språkvetenskap