"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Språkvetenskap

Reportage och porträtt

Janica Jokela
Forskar om språkpolicy och planering med inriktning på meänkieli

"Det är viktigt att att hitta strategier i skolan för att bevara minoritetsspråk till kommande generationer"

"Att studera språket är ett sätt att identifiera synen på där vi bor."

Ny professor i nordiska språk forskar om språkligt platsskapande.

Nyheter

Discolampa i guld, mikrofon i olika färger. Blå bakgrund med ljuseffekter. Illustration.
Språkvetenskapliga perspektiv på Eurovision Song Contest

Building Bridges Eurovision Podcast uppmärksammar sommarkurs vid Institutionen för språkstudier.

Stiliserad bild av Hanna och Sandra i profil med varsin mikrofon.
Vilka föreställningar finns om kvinnors språk?

Podcasten På språket uppmärksammar Internationella kvinnodagen med temat språk och kön.

Porträttbild på Kajsa Törmä
Kajsa Törmä presenterar på NYU Space Talks

"Föreläsningen utforskar hur språket vi använder när vi pratar om yttre rymden påverkas av tre nyckelfaktorer"

Forskningsprojekt

Kommer skrivandet någonsin att bli detsamma?

Om AI, skrivprocesser och skriftpraktiker i högstadiet

Tid 31 januari 2024 till 31 december 2027
Typ av projekt Forskningsprojekt
Lokal implementering av policy för samiska språk
Forskningsområde: Samisk forskning, Språkvetenskap
Tid 1 september 2022 till 31 juli 2026
Typ av projekt Doktorandprojekt
Engelskundervisning för nyanlända i Sverige
Tid 1 augusti 2020
Typ av projekt Doktorandprojekt

Profilområden och forskargrupper

CogLing Umu
Ett nätverk av forskare med fokus på språk och kognition.
Forskningsområde: Språkvetenskap
FemHum
FemHum är en grupp humorforskare med en feministisk grundsyn. Mycket av den forskning vi ägnar oss åt undersöker humor utifrån olika maktförhålland...
Forskningsområde: Fysik, Pedagogik, Språkvetenskap
Forskargruppen Flerspråk
Flerspråk är ett nätverk av forskare med fokus på tvåspråkig och/eller flerspråkig kommunikation.
LITUM
Läsande och skrivande pågår under en stor del av människors vakna tid i en mängd olika kontexter, på en mängd olika språk och med olika syften. Und...
Northern Linguistic Landscapes
Northern Linguistic Landscapes. Att visualisera språkliga landskap i Norr
Syntaxnätverket
Syntaxnätverket består av forskare från Lunds, Linköpings, Göteborgs och Umeå universitet. Vi bedriver bred typologiskt orienterad generativ...
Forskningsområde: Språkvetenskap