"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Brukarrevisionsprojektet

Hej Hilda Näslund, medforskare i UserInvolves projekt om brukarrevisioner

1) Vad handlar projektet om?  
Brukarrevision är en systematisk granskning av en insats, som beställs av en verksamhet men som utförs av personer med egen erfarenhet av exempelvis psykisk ohälsa som har utbildats i metoden. Projektets syfte är att undersöka brukarrevision som en strategi för brukarinflytande i utvecklingen av vård och stöd på området psykisk hälsa.  

2) Varför är det här ett viktigt område att forska om?  
Det finns begränsat med forskning om brukarinflytande på en verksamhetsnivå och särskilt just om brukarrevision. Projektet bidrar till att beskriva och kartlägga hur brukarrevisioner genomförs i Sverige. Det bidrar även till kunskap om utmaningar och möjliggörande faktorer i genomförande av brukarrevisioner. Detta kan vara värdefull kunskap för att utveckla och stärka brukarinflytandearbete.  
 
3) Vad kommer ni göra framåt i projektet?   
Vi arbetar just nu med en uppföljande studie, där vi undersöker vilka resultat brukarrevisioner leder till. I denna studie intervjuar vi både brukare, personal och chefer om deras upplevelser av att beställa eller delta i en brukarrevision, samt kring att ta tillvara brukarrevisionens resultat.  
 
4) Vilken är den största utmaningen just nu? 
Att – med brukarrevision som utgångspunkt – utveckla förståelsen för de kvalitéer inom vård och stödinsatser som utifrån ett brukarperspektiv är betydelsefulla att följa upp.  
  
5) Vilka kommer främst ha nytta av resultaten?  
Brukare, föreningar, personal, chefer och forskare som är intresserade av utvecklingsarbete kopplat till brukarinflytande.   

 

Medverkande i forskningsteamet:

Katarina Grim Karlstad universitet
Mårten Jansson NSPH
Urban Markström Umeå univeristet
Hilda Näslund Umeå universitet
Sara Lilliehorn Umeå universitet 

Senast uppdaterad: 2023-06-22