"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Caroline Andersson

UserInvolve

Forskarnätverk UserInvolve är ett samarbete mellan svenska lärosäten, den organiserade brukarrörelsen och välfärdsaktörer på området psykisk hälsa. Vårt syfte är att studera metoder och strategier som redan finns för att öka inflytandet på individ-, verksamhets- och systemnivå. Vi vill också bidra till att strategierna utvecklas och att kunskaperna om dem sprids. Forskningen bedrivs i samproduktion. Det innebär att brukare och välfärdsaktörer bidrar aktivt med sin expertkunskap genom hela forskningsprocessen.

Vilka är vi?

UserInvolve består av:

  • En tvärvetenskaplig forskargrupp med medlemmar från Umeå-, Karlstad-, Lunds- och Stockholms universitet samt Högskolan i Halmstad.
  • Två samordnare från brukarorganisationen Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH).
  • En nationell strategigrupp med representanter från: NSPH, Funktionsrätt, Verdandi, Stockholms stad, Region Skåne, Sveriges kommuner och regioner (SKR), Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten.
  • En internationell referensgrupp med forskare.
  • Referensgrupper finns också kopplade till de olika delprojekten i forskningsprogrammet.

Syfte

Vårt syfte är att studera metoder och strategier som redan finns för att öka inflytandet på individ-, verksamhets- och systemnivå. Vi vill också bidra till att strategierna utvecklas och att kunskaperna om dem sprids. Forskningen bedrivs i så kallad samproduktion vilket innebär att brukare och välfärdsaktörer bidrar aktivt med sin expertkunskap genom hela forskningsprocessen.

Centrala frågeställningar

Hur artikuleras erfarenhetsbaserad kunskap? Hur legitimeras den inom det socialpsykiatriska och psykiatriska verksamhetsfältet?
Vilka barriärer och framgångsfaktorer kan identifieras i implementeringen av metoder och strategier för brukarinflytande inom området psykisk hälsa?
Vilka strategier finns för samproduktion mellan forskare, brukare och välfärdsaktörer inom det socialpsykiatriska och psykiatriska verksamhetsfältet? Hur kan de utvecklas för att öka delaktighet och bättre ta till vara de olika kunskapsperspektiven?

Vill du ha nyhetsbrev och inbjudningar till våra evenemang?

Mejla till: userinvolve@umu.se så lägger vi till dig på vår sändlista.

Intervju med forskningsledare och NSPH:s ordförande

Fem korta frågor om UserInvolves delprojekt

Forskningsledare

Översikt

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för socialt arbete

Forskningsområde

Socialt arbete

Externa finansiärer

Forte

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-11-16