"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Peer support-projektet

Hej Patrik Engdahl, post-doktor i UserInvolves delprojekt om peer support!  
 
1) Vad gör ni i peer support-projektet?  
Peer support kan enklast förklaras genom att personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa ger stöd till och delar sin kunskap och erfarenhet med andra personer som går igenom sin återhämtningsresa. Essensen i detta peer support-projektet är att genomföra en effektstudie för att jämföra peer support med sedvanliga stödinsatser.  
 
2) Varför är det här ett viktigt område att forska om? 
Internationell forskning vittnar om att peer support är ett bra supplement till traditionella stödinsatser som sätter större fokus på personlig återhämtning, dessvärre saknas longitudinella (studier över tid) och robusta studier i den svenska kontexten. Det är således här vårt arbete tar vid!  
 
3) Vad kommer ni göra framåt i projektet? 
Inom den närmaste framtiden kommer vi genomföra en kartläggningsstudie för att försöka förstå den nuvarande statusen och utformningen av peer support i Sverige. Kunskapen från kartläggningsstudien kommer utgöra grunden för att samproducera en intervention anpassad till den svenska kontexten.  
 
4) Vilken är den största utmaningen just nu? 
En av de största utmaningarna som också är mest spännande att försöka begripa, ur ett forskningsperspektiv, är vilka komponenter i peer support som är de mest verkningsfulla och hur de på bäst vis kan anpassas till den svenska kontexten. Den kunskapen saknas idag. 
 
5) Vilka kommer främst ha nytta av resultaten? 
Alla som är intresserade av att arbeta mer återhämtningsinriktat, samt verksamheter som arbetar med som erbjuder vård, stöd eller rehabilitering till personer med psykisk ohälsa kommer finna våra fynd intressanta. 

 

Medlemmar i forskningsteamet:

Elisabeth Argenzell Lunds universitet
Ulrika Bejerholm Lunds universitet
Patrik Engdahl Lunds universitet
Anneli Gustafsson NSPH

Senast uppdaterad: 2023-06-22