"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samproduktion med organiserade brukarrörelsen

6 snabba om UserInvolve till Conny Allaskog, NSPH:s ordförande!

1) Hur kommer det sig att NSPH är med i UserInvolve?
NSPH har, tillsammans med organisationen Hjärnkoll, samarbetat med CEPI:s forskarnätverk under många år. Ett flertal av de satsningar som gjorts inom ramen för NSPH har utvärderats av CEPI. Genom UserInvolve ville vi tillsammans ta ett större helhetsgrepp över området brukarinflytande och planerade därför tillsammans forskningsprogrammet, dess innehåll och ansökan.

2) Vad är NSPH för organisation?
NSPH är en samarbetsorganisation för patient, brukare- och anhörigorganisationer inom området psykisk ohälsa, beroende och suicidalitet. Vi har 13 medlemsorganisationer som i sin tur har cirka 50 000 medlemmar från hela Sverige. Vi arbetar med att ta fram, sprida och implementera metoder för brukarinflytande, exempel på sådana metoder är brukarrevision och patientforum, metoder som i sig gör att vi kommer i kontakt med en mängd brukare, patienter och anhöriga inom psykiatri och socialpsykiatrin i Sverige.

3) Varför är UserInvolve viktigt?
Genom UserInvolve får NSPH en unik kunskap och möjlighet att lära oss mer på ett för oss avgörande område såsom brukarinflytande. Forskarna får i gengäld tillgång till hela NSPH-familjen och all den kunskap som vi har.

4) Vad har du sett mest fram emot med UserInvolve?
Att samproducera tillsammans med alla involverade forskare, egenerfarna och professionella och tillsammans lära oss mer om brukarinflytande och sedan tycker jag förstås att det ska bli spännande med den kommande RCT-studien om Peer Support.

5) Vilken är den största utmaningen för NSPH med att delta i UserInvolve?
En utmaning, som också är en styrka, är NSPHs organisation. Det finns ju till exempel också regionala NSPH-organisationer runt om i Sverige. Dessa regionala NSPH har ofta större samarbetsavtal med sina regioner och kommuner och arbetar praktiskt med frågorna. För att vi ska kunna säkerställa att rätt kunskap kommer fram i rätt sammanhang i det här stora komplexa forskningsprogrammet insåg vi att det behövdes öronmärkta resurser för samordning. Nu har vi kunnat anställa en person hos oss här på NSPH för att sköta den här samordningen.

6. Vilka tror du kommer ha nytta av resultaten från UserInvolves olika forskningsprojekt?
Jag tror att alla gynnas av UserInvolve, det vill säga såväl professionella som vill arbeta mer med frågor kring brukarinflytande, till brukarrörelsen som får en större kunskap på området, till beslutsfattare som genom ökade kunskaper kan ta välgrundade beslut.

Senast uppdaterad: 2023-05-31