"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Skolverkets forskningsbevakning

Här kan du läsa de artiklar som publicerats som en del av skolverkets forskningsbevakning inom området förskoleforskning

Forskningsbevakning åt Skolverket


För Skolverkets räkning bevakar forskningsmiljön RECEUM svensk och internationell forskning om förskolan. I bevakningsuppdraget ingår att skriva sammanställningar som regelbundet publiceras på Skolverkets hemsida.

Rapport 1: Förskolor har en utvecklad undervisning i naturkunskap,
av Kenneth Ekström.

Rapport 2: Kritik mot standardiserade program för bedömning i förskolan, av Carina Helmér.

Rapport 3: Vuxnas engagemang avgörande för barns kunskap om hållbar utveckling, av Annika Manni.

Rapport 4: Professionell kultur vidgar vyerna i förskolan, av Anna Lindqvist.

Rapport 5: Barns inflytande i utvärdering och dokumentation i förskolan, av Carina Hjelmér.

Rapport 6: Viktigt att skapa stimulerande läsmiljöer i förskolan, av Katarina Kärnebro.

Rapport 7: Dans utmanar genusuppfattningar i förskolan, av Anna Lindqvist.

Rapport 8: Demokratifostran i förskolan – för individen eller kollektivet?, av Carina Hjelmér.

Rapport 9: Förskolans uppdrag att fostra barn, av Anna Rantala.

Rapport 10: Kan tester garantera social rättvisa i förskolan? av Kenneth Ekström.

Rapport 11: Multifunktionella utomhusmiljöer i förskolan för hållbarhet och hälsa, av Annika Manni.

Rapport 12: Kollegialt lärande i förskolan kan skapa en lärande kultur, av Katarina Kärnebro.

Rapport 13. Omsorg i förskolan är en förutsättning för undervisning, av Kenneth Ekström.

Rapport 14. Undervisning i förskolan börjar i intresse hos barnen, av Anna Lindqvist.

Rapport 15. Mångfald i förskolan ställer krav på den pedagogiska kompetensen, av Carina Hjelmér.

Rapport 16. Konkreta verktyg gav kunskaper om språkstödjande arbetssätt  av Katarina Kärnebro.

Rapport 17. Barn använder mer avancerad matematik tillsammans med vuxna, av Kenneth Ekström.

Rapport 18. Estetiska uttryck och fantasi kan bidra till barns lärande för hållbar utveckling, av Sofie Areljung. 

Rapport 19. Fortbildning förbättrar matematiken i förskolan, av Kenneth Ekström.

Rapport 20. Likvärdig förskola i svårigheter, av Carina Hjelmér. 

Rapport 21. Fler bör utnyttja dockans didaktiska potential, av Anders Råde. 

Rapport 22. Kroppen skapar kunskap i förskolan, av Anna Lindqvist.

Rapport 23. Förskollärare vill vara professionella i digitaliseringen av Leif Marklund

Rapport 24. Förskollärare bör få reflektera över värdefulla möten av Annika Manni

Senast uppdaterad: 2022-08-11