"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Publicerat om förskola

Här listas publikationer knutna till RECEUM där förskolans verksamhet studerats

Publicerat om förskola

orskning och utveckling i förskola och skola (Fufos), Piteå: Piteå kommun 2024, Vol. 3, (1) : 32-42
Råde, Anders
Compare, Routledge 2024, Vol. 54, (2) : 185-202
Alexiadou, Nafsika; Hjelmér, Carina; Laiho, Anne; et al.
Nordisk Barnehageforskning, Cappelen Damm Akademisk 2024, Vol. 21, (2) : 206-225
Sundström, Johanna
Förskolans expansion och marknadisering, Lund: Studentlitteratur AB 2024 : 75-97
Rönnberg, Linda; Benerdal, Malin; Carlbaum, Sara; et al.
International perspectives on educating for democracy in early childhood: recognizing young children as citizens, New York: Routledge 2023 : 260-278
Borg, Farhana; Sporre, Karin
International perspectives on educating for democracy in early childhood: recognizing young children as citizens, Routledge 2023 : 321-323
DeZutter, Stacy Lee; Borg, Farhana; Damjanovic, Victoria; et al.
European Early Childhood Education Research Journal
Papakosma, Maria
Etik, berättelser och samtal: att använda skönlitteratur i etikundervisning, Malmö: Gleerups Utbildning AB 2023 : 23-38
Sporre, Karin
Studies in art education, Routledge 2023, Vol. 64, (1) : 9-22
Areljung, Sofie
En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet, Stockholm: Liber 2022 : 57-71
Vretblom, Hanna; Hjelmér, Carina
En förskola för alla: specialpedagogik, inkludering och likvärdighet, Stockholm: Liber 2022 : 26-41
Nielsen, Anneli; Nyroos, Mikaela
Stockholm: Liber 2022
Nielsen, Anneli; Nyroos, Mikaela
Higher Education Admissions Practices: An International Perspective, Cambridge: Cambridge University Press 2020 : 203-216
Lyrén, Per-Erik; Wikström, Christina
Education 3-13, Routledge 2020, Vol. 48, (4) : 483-493
Rantala, Anna; Heikkilä, Mia
International Journal of Home Economics, Bonn: International Federation for Home Economics 2020, Vol. 13, (1) : 15-29
Lindblom, Cecilia; Erixon Arreman, Inger; Olsson, Cecilia; et al.
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 91
Marklund, Leif
Education Inquiry, Taylor & Francis Group 2020, Vol. 11, (2) : 89-93
Alexiadou, Nafsika; Stadler Altmann, Ulrike
Education Inquiry, Routledge 2020, Vol. 11, (2) : 144-158
Hjelmér, Carina
Skolverket.se
Lindqvist, Anna
Scandinavian Journal of Educational Research, Routledge 2019, Vol. 63, (6) : 968-983
Erixon, Per-Olof; Erixon Arreman, Inger
Early Child Development and Care, Routledge 2019, Vol. 189, (8) : 1256-1270
Borg, Farhana
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 79
Borg, Farhana
Education Inquiry, Taylor & Francis 2017, Vol. 8, (2) : 151-172
Borg, Farhana; Winberg, Mikael; Vinterek, Monika
Pedagogies of educational transitions: European and Antipodean research, Cham, Schweiz: Springer Publishing Company 2017 : 239-253
Sandberg, Gunilla; Ekström, Kenneth; Hellblom-Thibblin, Tina; et al.
Education Inquiry, Taylor & Francis Group 2017, Vol. 8, (4) : 337-357
Erixon, Per-Olof; Erixon Arreman, Inger
Stockholm: Skolverket 2017
Ekström, Kenneth
Early years, Vol. 36, (3) : 289-304
Marklund, Leif; Dunkels, Elza
Ledarskap, utveckling, lärande: grundbok för rektorer och förskolechefer, Stockholm: Natur och kultur 2016 : 81-101
Rönnberg, Linda
Kunskapande i dans: om estetiskt lärande och kommunikation, Stockholm: Liber 2015 : 90-105
Lindqvist, Anna
Efter barnets århundrade: Utmaningar för 2000-talets förskola, Lund: Studentlitteratur AB 2015 : 13-30
Frånberg, Gun-Marie
Efter barnets århundrade: utmaningar för 2000-talets förskola, Lund: Studentlitteratur AB 2015 : 139-162
Mårell-Olsson, Eva
Professional development and workplace learning: concepts, methodologies, tools, and applications, IGI Global 2015 : 427-443
Bergström, Peter
Förskoletidningen, Vol. 40, (6) : 16-19
Hjelmér, Carina
Lund: Studentlitteratur 2015
Frånberg, Gun-Marie
Licentiatavhandlingar i Pedagogiskt arbete, 17
Lindgren Eneflo, Elisabeth
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 53
Engdahl, Karin
Transformative Dialogues, Kwantlen Polytechnic University 2013, Vol. 6, (3)
Bergström, Peter
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 45
Olausson, Anna
Teacher education policy in Europe: a voice of higher education institutions, Umeå: Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap, Umeå universitet 2008 : 157-181
Erixon Arreman, Inger; Strömgren, Magnus
Doktorsavhandlingar inom den Nationella Forskarskolan i Pedagogiskt Arbete, 5
Ekström, Kenneth
Forskningsarbete pågår : Nationella forskarskolan i pedagogiskt arbete (NaPA) / redaktör: Per-Olof Erixon : 34-44
Ekström, Kenneth
Umeå: Umeå universitet, Institutionen för barn- och ungdomspedagogik, specialpedagogik och vägledning 2005
Bygdeson-Larsson, Kerstin
Tidskrift för lärarutbildning och forskning. Journal of Research in Teacher Education, Vol. 11, (3-4) : 91-103
Bergström, Barbro; Selmersdotter, Lena
Senast uppdaterad: 2022-08-11