"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Biobanken norr

Forskningsinfrastruktur Biobanken norr som är en del av Laboratoriemedicin inom Region Västerbotten, består av dels en organisatorisk enhet som är registrerad hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och har registreringsnummer 472, dels en operativ verksamhet. Alla prover som omfattas av biobankslagen måste tillhöra en IVO-registrerad biobank. Forskare kan ansluta sig till Biobanken norr och sedan välja att nyttja övriga tjänster Biobanken norr tillhandahåller.

Biobanken norr kan erbjuda service till forskare genom att bistå med rådgivning inför etikansökan och vid upprättande av avtal enligt biobankslagen. Vi tillhandahåller även operativ service under hela provinsamlingsprocessen - från studieintegrering via provhantering och förvaring, till uttag av prov.

Inför nya forskningsprojekt och nyinsamling av biobanksprov kan vi ge råd och stöd i praktiska och logistiska frågor som omhändertagande av prov, märkning, rör, etiketter och frysförvaring.

Vi arbetar på uppdrag av sjukvårdshuvudmannen Region Västerbotten och våra uppgifter består bland annat av:

  • att ansvara för alla provsamlingar, för såväl vård och behandling som för forskning, som ingår i biobanken med registreringsnummer 472 dvs säkerställa spårbarhet och säker förvaring,
  • att stödja nyinsamling och verka för att öka tillgängligheten till befintliga prov,
  • att erbjuda service till forskare genom att bistå med rådgivning vid upprättande av avtal enligt biobankslagen, hantering, märkning, förvaring och distribution av prov.

Resurser inom Biobanken norr

För att kunna ge denna service har vi olika kompetenser och resurser som kan bistå med stöd under hela processen, oavsett det gäller nyinsamling av prov eller uttag av befintliga prov.

Inom enheten finns koordinatorer som kan hjälpa till att samordna både nationella och lokala studier och ge råd i frågor som berör hantering av provmaterial, biomedicinska analytiker som kan ta hand om inkommande prov samt förbereda prov för uttag och laboratorietekniker som hanterar insättning och utplock av prov.

I vårt fryshotell finns det möjlighet att på ett säkert sätt långtidsförvara prov i övervakade lågtemperaturfrysar. Ett LIMS, Laboratory Information Management System, nyttjas för att säkerställa full spårbarhet på prov och tillhörande information.

För mer information kontakta: biobanken.norr@regionvasterbotten.se

Webbplats: https://regionvasterbotten.se/biobankennorr

Senast uppdaterad: 2022-05-05