Hoppa direkt till innehållet
printicon

Comparative Research Center Sweden (CORS)

CORS är ett nationellt forskningscentrum som tillhandahåller infrastrukturer för samhällsvetenskaplig forskning. Fokus i CORS forskning är att studera hur människors beteenden, värderingar, attityder, hälsa och livskvalitet skiljer sig åt mellan länder.

cors.jpg
CORS är en nationell forskningsinfrastruktur som innefattar fem av de största och mest välkända samhällsvetenskapliga surveybaserade forskningsprogrammen i Sverige samt opinionslaboratoriet LORE.

Det övergripande syftet med CORS är att skapa en gemensam plattform för världsledande surveyforskning och att bidra till beslutsfattande och demokratisk debatt. CORS avser nå målen genom att
(1) tillhandahålla oöverträffad innehållsmångfald,
(2) möjliggöra mätningar av sociala fenomen över tid samt
(3) möjliggöra studier mellan entiteter såsom länder.

Nationellt finansieras CORS och dess ingående infrastrukturer av Vetenskapsrådet, Umeå Universitet, Göteborgs Universitet och Mittuniversitetet.

Vid sidan av att bedriva egen forskning och datainsamling sprider CORS kunskap om komparativ surveyforskning genom seminarier, konferenser, kurser och populärvetenskapliga publikationer.

Läs mer: https://cors.se/

Strategisk relevans

Att föra samman flera av de största surveyundersökningarna i Sverige till en gemensam infrastruktur leder till positiva synergieffekter både för de enskilda undersökningarna och för svensk samhällsforskning i stort. Först och främst möjliggör sammanslagningen ett omfattande kunskapsutbyte mellan etablerade forskargrupper som i sin tur leder till mer kostnadseffektiva undersökningar med högre datakvalitet och tillgänglighet. Samarbetet mellan de olika forskningsprogrammen leder även till att svensk samhällsforskning i högre grad kan tackla framtida utmaningar inom surveyforskning såsom vikande svarsfrekvenser och en övergång till nya datainsamlingsmetoder och plattformar. Utan ett nationellt konsortium som effektivt kan koordinera forskning- och utvecklingsinsatser är det svårt för de enskilda programmen att möta dessa utmaningar.

Kontakt

Mikael Hjerm
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 17