"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Comparative Research Center Sweden (CORS)

Forskningsinfrastruktur CORS är ett nationellt konsortium som samordnar och tillhandahåller surveybaserad forskningsinfrastruktur för samhällsvetenskaplig forskning.

cors2.jpg
Både nationella infrastrukturer samt noder för svensk medverkan i internationella infrastrukturer finns representerade här och omfattar några av de största och mest välkända surveybaserade forskningsprogrammen i Sverige;

I CORS organisation ingår även Laboratory of Opinion Research (LORE) som genomför datainsamlingar via webbenkäter med särskilt fokus på experiment och panelstudier.

CORS syfte är att tillhandahålla verktyg i form av surveybaserad forskningsinfrastruktur, för att kunna ge samhällsvetenskaplig forskning bästa möjliga förutsättningar, samt samverka med det omgivande samhället och informera om forskningsresultat, så att de kan komma allmänheten till nytta.

CORS ambition är att tillhandahålla en utgångspunkt för alla med intressen för surveybaserad samhällsvetenskaplig forskning. En grundtanke är att användare kan tillämpa CORS resurser och verktyg i sin egen forskning, undervisning, utbildning eller i sitt arbete, på ett lättillgängligt sätt samt att merparten av all data och dokumentation kan laddas ned utan kostnad.

Nationellt finansieras CORS och dess ingående infrastrukturer av Vetenskapsrådet, Umeå Universitet, Göteborgs Universitet och Mittuniversitetet.


Läs mer: https://cors.se/

Kontakt

Mikael Hjerm
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 17
Senast uppdaterad: 2023-02-13