Hoppa direkt till innehållet

Information till studenter och medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 7 maj 2021)

printicon

Idrottsstudentundersökningen

Forskningsinfrastruktur I projektet samlas data in om nyantagna idrottsstudenter vid Umeå universitet.

Utöver bakgrundsfaktorer så som kön, tidigare utbildningar och motionsvanor behandlas också bland annat studenternas föreställningar om idrottsämnet, deras erfarenheter och föreställningar om barn och ungdomsidrott samt deras föreställningar om hälsa och friskvård. I dags läget finns uppgifter från ca 650 studenter i databasen. Projektet startade 2005, inget slutdatum är bestämt.
Inga känsliga personuppgifter behandlas i projektet. Projektet är anmält till personuppgiftsombudet vid Umeå universitet.

Kontakt

Magnus Ferry
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 09