"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Magnus Ferry

Jag är universitetslektor och docent i pedagogik. I mitt arbete undervisar, handleder och forskar jag främst inom idrottspedagogik.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen Roll: Biträdande prefekt
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag är universitetslektor och docent i pedagogik. I mitt arbete undervisar, handleder och forskar jag inom idrottspedagogik. Min undervisning sker främst inom det Idrottsvetenskapliga programmet, Tränarutbildningen och Ämneslärarutbildningen med inriktning mot idrott och hälsa.

I min forskning intresserar jag mig för de socialisationsprocesser genom vilka individer formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Min forskning är inriktad på olika delar av idrottsfältet och bygger i stor del på kvantitativ data. Några av de forskningsprojekt som jag är involverad i är:

Idrottslärares föreställningar om yrket och ämnet. Där vi med utgångspunkt i teorier om yrkessocialisation longitudinellt undersöker hur idrottslärarstudenters förställningar om yrket och ämnet utvecklas under och efter utbildningen.

Idrottslärarstudenters kunskapsutveckling. Där vi undersöker vilken praktisk kunskap, uttryckt som didaktiska milstoplar, studenter utvecklar under sin utbildning, samt vilken inspirations som finns till dessa.  

Idrotts och motionsvanor. Där vi undersöker hur idrotts och motionsvanor förändras och  utvecklas bland barn, ungdomar och vuxna i Sverige.

Resultaten från dessa projekt, och från tidigare forskning publiceras primärt i Pysical Education and Sport Pedagogy, Sport, Education and Society, Sport in Society, Journal of Physical Education and Sport och Journal of Teaching in Physical Education.

Jag disputerade 2014 i Idrottsvetenskap inom den Nationella forskarskolan i Idrottsvetenskap med anställning vid GIH i Stockholm. Avhandlingen handlade om framväxten av idrottsprofilerade utbildningar i Sverige och vilka elever och lärare som deltog i dessa. Efter avhandlingen har jag varit verksam vid Umeå universitet där jag för nuvarande har ett forskningslektorat med inriktning mot skolämnet Idrott och hälsa.

Mer om området Idrottspedagogik

20th European Conference for the Sociology of Sport. Sport, Democracy, Inequality and Beyond: Book of abstracts, Madrid: Universidad Europea 2024 : 42-42
Ferry, B. Magnus
Book of Abstracts EASS 2023 Budapest Conference: Transitioning sport – Transitioning European societies, Budapest: 2023 : 95-95
Ferry, B. Magnus
Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning (SVEBI) årliga Idrottsvetenskapliga konferens: Program
Ferry, B. Magnus
European Physical Education Review, Sage Publications 2023, Vol. 29, (1) : 74-90
Ferry, B. Magnus; Westerlund, Runa
2022 EASS & ISSA World congress of sociology of sport: Why does sociology matter? The role of sport sociology in interdisciplinary research: Book of abstracts
Ferry, B. Magnus
Journal of Teacher Education and Educators, Turkey: Uludag University 2022, Vol. 11, (1) : 33-57
Ferry, B. Magnus; Åström, Peter; Romar, Jan-Erik
Curriculum Studies in Health and Physical Education, Routledge 2022, Vol. 13, (1) : 3-18
Larsson, Håkan; Mattsson, Torun; Ferry, Magnus
European Journal for Sport and Society, Taylor & Francis 2022, Vol. 19, (4) : 368-387
Söderström, Tor; Brusvik, Peter; Ferry, Magnus; et al.
FoU-rapport, 2021:2
Ferry, B. Magnus; Andersson, Malin
Journal of Physical Education and Sport, Vol. 20, (Supplement issue 6) : 3108-3119
Ferry, B. Magnus; Romar, Jan-Erik
Journal of teaching in physical education, Human Kinetics 2020, Vol. 39, (3) : 374-383
Romar, Jan-Erik; Ferry, B. Magnus
Föreningen för Svensk beteendevetenskaplig forskning (SVEBI) 2019
Ferry, B. Magnus
16th European Association for Sociology of Sport Conference, Bø, Norway, June 3-6, 2019
Ferry, Magnus; Fahlén, Josef
Book of Abstracts AIESEP International Conference: Building Bridges for Physical Activity and Sport, International Association for Physical Education in Higher Education 2019 : 333-333
Ferry, Magnus; Åström, Peter
Book of Abstracts AIESEP International Conference. Building Bridges for Physical Activity and Sport, New York: Adelphi University, Garden City 2019 : 153-153
Åström, Peter; Ferry, Magnus
Sport in Scandinavia and the Nordic Countries, London: Routledge 2018 : 136-172
Fahlén, Josef; Ferry, B. Magnus
Resurser, representation och "riktig" idrott: om jämställdhet inom idrotten, Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2018 : 96-119
Fahlén, Josef; Ferry, Magnus
AIESEP World Congress 2018: Creating Thriving and Sustainable Futures, Edinburgh: University of Edinburgh 2018 : 148-148
Ferry, B. Magnus
15th European Association for Sociology of Sport Conference, Bordeaux, France, 23 - 26 May, 2018
Ferry, B. Magnus; Fahlén, Josef
Physical Education and Sport Pedagogy, Routledge 2018, Vol. 23, (4) : 358-370
Ferry, Magnus
Sport, Education and Society, Routledge 2018, Vol. 23, (3) : 270-282
Ferry, Magnus; Lund, Stefan
Journal of Physical Education and Sport, University of Pitesti, Romania 2018, Vol. 18, (1) : 114-126
Romar, Jan-Erik; Åström, Peter; Ferry, Magnus
Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, Routledge 2018, Vol. 21, (11) : 1686-1703
Söderström, Tor; Fahlén, Josef; Ferry, Magnus; et al.
ECER 2018: Abstracts
Söderström, Tor; Ferry, B. Magnus; Lund, Stefan; et al.
AIESEP International Conference, 7-10 november 2017, Gosier, Guadeloupe
Ferry, Magnus
Svensk Idrottsmedicin, Organ för Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin 2017, Vol. 36, (1) : 12-17
Svensson, Michael; Jonsson, Per; Johansson, Amanda; et al.
Book of Abstract EASS 2016: Sport in the City – Mobility, Urbanity and Social Change, Copenhagen: University of Copenhagen, Department of Nutrition, Exercise and Sport 2016 2016 : 55-55
Fahlén, Josef; Ferry, Magnus
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 94
Fahlén, Josef; Lindgren, Joakim; Ferry, Magnus; et al.
Abstracts Book AIESEP International Conference 2016 Laramie, USA: Blazing New Trails: Future Directions for Sport Pedagogy and Physical Activity, Laramie: University of Wyoming 2016 : 112-112
Ferry, Magnus
Sport, Education and Society, London: Taylor & Francis Group 2016, Vol. 21, (6) : 907-923
Ferry, Magnus
Book of Abstracts EASS 2016: Sport in the City – Mobility, Urbanity and Social Change, Copenhagen: University of Copenhagen, Department of Nutrition, Exercise and Sport 2016 2016 : 49-49
Ferry, Magnus; Fahlén, Josef
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 95
Ferry, Magnus; Fahlén, Josef; Lindgren, Joakim
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 93
Lindgren, Joakim; Fahlén, Josef; Ferry, Magnus
Sport in the City – Mobility, Urbanity and Social Change: 13th European Association for Sociology of Sport Conference : Book of Abstracts, Copenhagen: University of Copenhagen, Department of Nutrition, Exercise and Sport 2016 2016 : 83-83
Söderström, Tor; Eliasson, Inger; Ferry, Magnus; et al.
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 96
Söderström, Tor; Ferry, Magnus; Karp, Staffan
Idéer för idrottsutveckling, Stockholm: Sisu idrottsböcker 2015 : 159-176
Eliasson, Inger; Ferry, Magnus
Abstract book, Göteborg: University of Gothenburg 2015 : 161-161
Ferry, Magnus
20th annual Congress of the European college of Sport Science, (ECSS), Sustainable Sport, in Malmö, Sweden, June 2015
Ferry, Magnus; Lund, Stefan
The Open Microbiology Journal, Vol. 9 : 150-159
Ferry, Sven A.; Holm, Stig E.; Ferry, B. Magnus; et al.
20 th annual Congress of the European college of Sport Science, (ECSS), 24th - 27th June 2015, Malmö – Sweden: book of abstracts : 294-
Söderström, Tor; Fahlén, Josef; Ferry, Magnus; et al.
European Journal for Sport and Society, European Association for Sociology of Sport 2014, Vol. 11, (4) : 353-369
Ferry, B. Magnus
Gothenburg studies in educational sciences, 355
Ferry, Magnus
Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), Hoboken: Wiley-Blackwell 2014, Vol. 122, (4) : 317-323
Monsen, Tor J.; Holm, Stig E.; Ferry, Björn Magnus; et al.
Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, Taylor & Francis 2013, Vol. 16, (6) : 805-818
Ferry, B. Magnus; Meckbach, Jane; Larsson, Håkan
Föreningen för Svensk beteendevetenskaplig forskning (SVEBI), årskonferens den 20-21 november 2013 i Stockholm
Ferry, Magnus
Sociology and Sport in Face of New Challenges: The 10th European Association for Sociology of Sport Conference, Cordoba: 2013 : 25-25
Ferry, Magnus
Sociology and Sport in Face of New Challenges: The 10th European Association for Sociology of Sport Conference, Cordoba: European Association for Sociology of Sport 2013 : 96-96
Söderström, Tor; Fahlén, Josef; Ferry, Magnus
Förening för svensk beteendevetenskaplig idrottsforskning 2012
Eliasson, Inger; Ferry, B. Magnus
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, Stockholm: Centrum för idrottsforskning (CIF) 2012, Vol. 21, (1) : 33-37
Eliasson, Inger; Ferry, Magnus; Olofsson, Eva
Publicerad: 08 dec, 2022