Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Magnus Ferry

Magnus Ferry

Jag arbetar som universitetslektor vid Pedagogiska institutionen. I mitt arbete undervisar, handleder och forskar jag främst inom idrottspedagogik.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor vid Pedagogiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset Umeå universitet, Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, 901 87 Umeå

Jag arbetar som universitetslektor vid Pedagogiska institutionen. I mitt arbete undervisar, handleder och forskar jag inom idrottspedagogik. Min undervisning sker främst inom det Idrottsvetenskapliga programmet och Ämneslärarutbildningen med inriktning mot idrott och hälsa.

I min forskning intresserar jag mig för de socialisationsprocesser genom vilka individer formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang. Min forskning är inriktad på olika delar av idrottsfältet och bygger i stor del på kvantitativ data. Några av de forskningsprojekt som jag är involverad i är:

Idrottslärares föreställningar om yrket och ämnet. Där vi med utgångspunkt i teorier om yrkessocialisation longitudinellt undersöker hur idrottslärarstudenters förställningar om yrket och ämnet utvecklas under och efter utbildningen.

Idrottslärarstudenters kunskapsutveckling. Där vi undersöker vilken praktisk kunskap, uttryckt som didaktiska milstoplar, studenter utvecklar under sin utbildning, samt vilken inspirations som finns till dessa.  

Idrotts och motionsvanor. Där vi undersöker hur idrotts och motionsvanor förändras och  utvecklas bland barn, ungdomar och vuxna i Sverige.

Resultaten från dessa projekt, och från tidigare forskning publiceras primärt i Pysical Education and Sport Pedagogy, Sport, Education and Society och Sport in Society.

Jag disputerade 2009 i Idrottsvetenskap inom den Nationella forskarskolan i Idrottsvetenskap med anställning vid GIH i Stockholm. Avhandlingen handlade om framväxten av idrottsprofilerade utbildningar i Sverige och vilka elever och lärare som deltog i dessa. Efter avhandlingen har jag varit verksam vid Umeå universitet där jag för nuvarande har ett forskningslektorat med inriktning mot skolämnet Idrott och hälsa.

Mer om området Idrottspedagogik

2019
Föreningen för Svensk beteendevetenskaplig forskning (SVEBI) 2019
Ferry, B. Magnus
2019
16th European Association for Sociology of Sport Conference, Bø, Norway, June 3-6, 2019
Ferry, Magnus; Fahlén, Josef
2019
Book of Abstracts AIESEP International Conference: Building Bridges for Physical Activity and Sport, International Association for Physical Education in Higher Education 2019 : 333-333
Ferry, Magnus; Åström, Peter
2019
Journal of teaching in physical education, Human Kinetics 2019, Vol. 39, (3) : 374-383
Romar, Jan-Erik; Ferry, B. Magnus
2019
Book of Abstracts AIESEP International Conference. Building Bridges for Physical Activity and Sport, New York: Adelphi University, Garden City 2019 : 153-153
Åström, Peter; Ferry, Magnus
2018
Sport in Scandinavia and the Nordic Countries, London: Routledge 2018 : 136-172
Fahlén, Josef; Ferry, B. Magnus
2018
Resurser, representation och "riktig" idrott: om jämställdhet inom idrotten, Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2018 : 96-119
Fahlén, Josef; Ferry, Magnus
2018
AIESEP World Congress 2018: Creating Thriving and Sustainable Futures, Edinburgh: University of Edinburgh 2018 : 148-148
Ferry, B. Magnus
2018
15th European Association for Sociology of Sport Conference, Bordeaux, France, 23 - 26 May, 2018
Ferry, B. Magnus; Fahlén, Josef
2018
Physical Education and Sport Pedagogy, Routledge 2018, Vol. 23, (4) : 358-370
Ferry, Magnus
2018
Sport, Education and Society, Routledge 2018, Vol. 23, (3) : 270-282
Ferry, Magnus; Lund, Stefan
2018
Journal of Physical Education and Sport, University of Pitesti, Romania 2018, Vol. 18, (1) : 114-126
Romar, Jan-Erik; Åström, Peter; Ferry, Magnus
2018
Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, Routledge 2018, Vol. 21, (11) : 1686-1703
Söderström, Tor; Fahlén, Josef; Ferry, Magnus; et al.
2018
ECER 2018: Abstracts
Söderström, Tor; Ferry, B. Magnus; Lund, Stefan; et al.
2017
AIESEP International Conference, 7-10 november 2017, Gosier, Guadeloupe
Ferry, Magnus
2017
Svensk Idrottsmedicin, Organ för Svensk Förening för Fysisk Aktivitet och Idrottsmedicin 2017, Vol. 36, (1) : 12-17
Svensson, Michael; Jonsson, Per; Johansson, Amanda; et al.
2016
Book of Abstract EASS 2016: Sport in the City – Mobility, Urbanity and Social Change, Copenhagen: University of Copenhagen, Department of Nutrition, Exercise and Sport 2016 2016 : 55-55
Fahlén, Josef; Ferry, Magnus
2016
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 94
Fahlén, Josef; Lindgren, Joakim; Ferry, Magnus; et al.
2016
Abstracts Book AIESEP International Conference 2016 Laramie, USA: Blazing New Trails: Future Directions for Sport Pedagogy and Physical Activity, Laramie: University of Wyoming 2016 : 112-112
Ferry, Magnus
2016
Sport, Education and Society, London: Taylor & Francis Group 2016, Vol. 21, (6) : 907-923
Ferry, Magnus
2016
Book of Abstracts EASS 2016: Sport in the City – Mobility, Urbanity and Social Change, Copenhagen: University of Copenhagen, Department of Nutrition, Exercise and Sport 2016 2016 : 49-49
Ferry, Magnus; Fahlén, Josef
2016
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 95
Ferry, Magnus; Fahlén, Josef; Lindgren, Joakim
2016
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 93
Lindgren, Joakim; Fahlén, Josef; Ferry, Magnus
2016
Sport in the City – Mobility, Urbanity and Social Change: 13th European Association for Sociology of Sport Conference : Book of Abstracts, Copenhagen: University of Copenhagen, Department of Nutrition, Exercise and Sport 2016 2016 : 83-83
Söderström, Tor; Eliasson, Inger; Ferry, Magnus; et al.
2016
Pedagogiska rapporter från Pedagogiska institutionen, 96
Söderström, Tor; Ferry, Magnus; Karp, Staffan
2015
Idéer för idrottsutveckling, Stockholm: Sisu idrottsböcker 2015 : 159-176
Eliasson, Inger; Ferry, Magnus
2015
Abstract book, Göteborg: University of Gothenburg 2015 : 161-161
Ferry, Magnus
2015
20th annual Congress of the European college of Sport Science, (ECSS), Sustainable Sport, in Malmö, Sweden, June 2015
Ferry, Magnus; Lund, Stefan
2015
Open Microbiology Journal, Vol. 9 : 150-159
Ferry, Sven A.; Holm, Stig E.; Ferry, B. Magnus; et al.
2015
20 th annual Congress of the European college of Sport Science, (ECSS), 24th - 27th June 2015, Malmö – Sweden: book of abstracts : 294-
Söderström, Tor; Fahlén, Josef; Ferry, Magnus; et al.
2014
European Journal for Sport and Society, European Association for Sociology of Sport 2014, Vol. 11, (4) : 353-369
Ferry, Magnus
2014
Gothenburg studies in educational sciences, 355
Ferry, Magnus
2014
Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (APMIS), Hoboken: Wiley-Blackwell 2014, Vol. 122, (4) : 317-323
Monsen, Tor J.; Holm, Stig E.; Ferry, Björn Magnus; et al.
2013
Sociology and Sport in Face of New Challenges: The 10th European Association for Sociology of Sport Conference, Cordoba: 2013 : 25-25
Ferry, Magnus
2013
Föreningen för Svensk beteendevetenskaplig forskning (SVEBI), årskonferens den 20-21 november 2013 i Stockholm
Ferry, Magnus
2013
Sport in Society: Cultures, Media, Politics, Commerce, Taylor & Francis 2013, Vol. 16, (6) : 805-818
Ferry, Magnus; Meckbach, Jane; Larsson, Håkan
2013
Sociology and Sport in Face of New Challenges: The 10th European Association for Sociology of Sport Conference, Cordoba: European Association for Sociology of Sport 2013 : 96-96
Söderström, Tor; Fahlén, Josef; Ferry, Magnus
2012
Förening för svensk beteendevetenskaplig idrottsforskning 2012
Eliasson, Inger; Ferry, B. Magnus
2012
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, Stockholm: Centrum för idrottsforskning (CIF) 2012, Vol. 21, (1) : 33-37
Eliasson, Inger; Ferry, Magnus; Olofsson, Eva
2012
Stockholm: Riksidrottsförbundet 2012
Eliasson, Inger; Ferry, Magnus; Olofsson, Eva
2012
ISCEMIS, 2012, 19-24 July 2012, Glasgow
Ferry, Magnus
2011
People in motion - bridging the local and global: The 8th European Association for Sociology of Sport Conference, Umeå: Department of Education, Umeå University 2011 : 180-180
Ferry, Magnus
2011
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2011, Vol. 20, (1) : 9-13
Ferry, Magnus; Olofsson, Eva
2010
7th EASS Conference Porto 2010, Portugal
Söderström, Tor; Ferry, Magnus
2009
6th EASS Conference, Rome 2009, Italy: Sport, Bodies, Identities
Ferry, Magnus; Olofsson, Eva
2009
FoU-rapport, 2009:5
Ferry, Magnus; Olofsson, Eva
2009
6th EASS Conference, Rome 2009, Italy: Sport, Bodies, Identities
Söderström, Tor; Ferry, Magnus

Forskargrupper

Gruppmedlem

Forskningsprojekt

1 januari 2010 till 15 december 2011