"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

InfraVis

Forskningsinfrastruktur Infravis är en nationell forskningsinfrastruktur som ska hjälpa forskare att visualisera data. Infrastrukturen kommer att ge forskare en ingång till expertis och kompetensutveckling vid nio svenska lärosäten

Infravis är till för alla forskare i Sverige, oavsett ämnesområde, som vill få hjälp med att analysera och visualisera data. Infrastrukturen blir en gemensam inkörsport till den datavisualiseringsteknik som finns vid respektive lärosäte.

Nio lärosäten ingår i samarbetet: Chalmers (ledande), Umeå universitet, Linköpings universitet, KTH, Lunds universitet, Mittuniversitetet, Uppsala universitet, Göteborgs universitet och Linnéuniversitetet.

Infravis finansieras av Vetenskapsrådet och är en del av arbetet med att stärka Sveriges konkurrenskraft i hantering av storskaliga data.

Mer om Infravis

Externa finansiärer

Kontakt

Karin Danielsson
Övrig/annan befattning, universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 86
Senast uppdaterad: 2022-06-22