"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

International Social Survey Programme (ISSP)

Forskningsinfrastruktur ISSP är en internationell attityd-databas som täcker ett fyrtiotal länder. Sverige har varit medlem sedan 1992.

ISSP har samlat in attityddata inom en rad olika områden sedan starten 1985: statens ansvar och skyldigheter, social ojämlikhet, arbete, familj och kön, religion, miljö, och nationell identitet. International Social Survey Program (ISSP) är ett komparativt projekt med uppgift att konstruera och genomföra internationellt jämförbara attitydstudier. Den komparativa databasen som byggts upp är i många stycken unik:

(a) data rörande en mängd olika attitydområden har årligen samlats in sedan starten 1985,
(b) över fyrtio länder är i dagsläget involverade i ISSP,
(c) ISSP-data är fritt tillgängliga för forskarsamhället,
(d) undersökningarna har ett tydligt teoretiskt ramverk av mer generell art.

Kontakt

Jonas Edlund
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 78 22
Senast uppdaterad: 2020-09-09