"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Isresistenta, friflytande mesokosmer

Forskningsinfrastruktur Mesokosmerna används för ekologiska och toxikologiska experiment under hårda och isiga väderförhållanden.

Den isresistenta vattensäcken är tillverkad i polyuretan. Diametern är 2 meter och vattenkolumnen 3 meter djup. Möjlighet finns att använda djupare vattensäckar sommartid.

Årliga försök med fokus på frågeställningar kring klimatförändringar och dess effekter på havsekosystemet i subarktisk miljö genomförs vid UMF. Forskargrupper från såväl Umeå universitet som andra universitet välkomnas att delta i dessa försök.

De 12 friflytande mesokosmerna kan även lånas ut för forskningsändamål, och transporteras då nermonterade och förpackade i containrar. Användaren står då själv för transportkostnader, kostnader för skador och övriga utgifter som kan uppstå  i samband med användning. Ankar- och förtöjningsmaterial, bojfyrar och offeranoder ingår inte i lånet. Det kan i vissa fall finnas möjlighet att hyra in personal för montering och sjösättning av mesokosmerna.

Kontakt

Henrik Larsson
Första forskningsingenjör
E-post
E-post
Telefon
090-786 79 97
Senast uppdaterad: 2023-02-23