"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Is-resistenta, friflytande mesokosmer

Forskningsinfrastruktur Mesokosmerna används för ekologiska och toxikologiska experiment under hårda och isiga väderförhållanden.

Den isresistenta vattensäcken är tillverkad i polyuretan. Diametern är 2 meter och vattenkolumnen 3 meter djup. Möjlighet finns att använda djupare vattensäckar sommartid.

Årliga försök med fokus på frågeställningar kring klimatförändringar och dess effekter på havsekosystemet i subarktisk miljö genomförs vid UMF. Forskargrupper från såväl Umeå universitet som andra universitet välkomnas att delta i dessa försök.

De 12 friflytande mesokosmerna kan även lånas ut för forskningsändamål, och transporteras då nermonterade och förpackade i containrar. Användaren står då själv för transportkostnader, kostnader för skador och övriga utgifter som kan uppstå  i samband med användning. Ankar- och förtöjningsmaterial, bojfyrar och offeranoder ingår inte i lånet. Det kan i vissa fall finnas möjlighet att hyra in personal för montering och sjösättning av mesokosmerna.

Kontakt

Bild på EU:s flagga

EU-finansierat

Utvecklingen av denna infrastruktur finansierades av EU-kommissionen via EU:s H2020-INFRAIA-projekt (nr 731065) AQUACOSM.

Umeå marina forskningscentrum

UMF stöder marin forskning och miljöövervakning, och sprider kunskap om havens miljötillstånd.

Boka infrastrukturer

Hur du som forskare kan boka UMF:s infrastrukturer.

Senast uppdaterad: 2024-01-29