Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

Swedish Metabolomics Centre

Swedish Metabolomics Centre är en nationellt infrastruktur som ger service till alla svenska universitet och forskningsinstitut.

Metabolomik, eller metabolomics, är den globala mätningen av alla lågmolekylära föreningar (metaboliter) i ett givet biologiskt system. Swedish Metabolomics Centre (SMC) är ett samarbete mellan Umeå universitet, SLU och Chalmers. Sedan 2015 är SMC en nationell service facilitet inom SciLifeLab och tar emot projekt från akademiska forskare samt kommersiella intressenter ifrån hela Sverige. Under 2017 analyserades 79 projekt från 52 enskilda gruppledare spridda över alla Svenska universitet. Av dessa projekt kom projekt från Umeå universitet. Parallellt med servicedelen så erbjuder SMC ett "open access" koncept där kvalificerade användare får hyra instrumenttid per dygn. Totalt utfördes ca 6000 analyser inom service och 15000 analyser inom open access under 2017.

Strategisk relevans

SMC erbjuder en helt unik service för akademiska forskare. Det finns visserligen ett antal kommersiella lösningar men dessa erbjuder inte samma mått av flexibilitet och anpassning av tekniker för specifika frågeställningar. Det är svårt att applicera metabolomik-teknik enligt konceptet "one size fits all", utan beroende på provtyp, provmängd och specifik biokemisk frågeställning, måste metoderna anpassas och detta erbjuder SMC. Dessutom så erbjuder vi oss alltid att utföra test-analyser på klinternas prover före eventuellt skarp analys för att klienterna skall få en uppfattning om vilken typ av data de kan förvänta sig, men även för att vi skall kunna bedöma hur tekniken måste anpassas till den specifika frågeställningen. SMC arbetar enligt en fee-for-service modell och är därför inte medförfattare på vetenskapliga publikationer utan önskar bara bli omnämnda i acknowledgement. Sedan uppstarten av SMC 2013 är vi "acknowledged" i 92 publikationer.

Kontakt

Annika Johansson
Forskningsingenjör, första, samordnare, forskning
E-post
E-post
Telefon
090-786 86 07