"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

National Bioinformatics Infrastructure Sweden (NBIS)

Forskningsinfrastruktur NBIS erbjuder bioinformatisk support, infrastruktur och fortbildning. Vi har kompetens inom de flesta områden inom bioinformatik, t.ex. analys av “omics”-data som sekvenseringsdata och proteomik, genom-assemblering och annotering, bildanalys och biostatistik. Vi erbjuder också support inom systemutveckling, t.ex. interaktiva webbplatser och arbetsflöden för dataprocessning.

NBIS är en nationell forskningsinfrastruktur med personal på sex olika platser i landet; Umeå, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg och Lund. NBIS är SciLifeLabs bioinformatikplattform och även den svenska noden i ELIXIR, en europeisk organisation som samlar livsvetenskapliga resurser från hela Europa.

Förutom praktiskt stöd i forskningsprojekt samt inom systemutveckling, erbjuder vi också avancerad träning inom bioinformatik i form av en omfattande kurskatalog inom bioinformatik och programmering, samt ett mentorskapsprogram för doktorander.

Läs mer på NBIS hemsida.

Kontakt

Jeanette Tångrot
Staff scientist
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 76

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2024-06-25