"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Plattformen för NMR-spektroskopi

Forskningsinfrastruktur Infrastrukturen består av fem olika spektrometrar (360-850 MHz) och ger stöd åt en mängd vetenskapliga frågeställningar där olika typer av prover behöver analyseras, allt från små organiska molekyler till proteiner och nya material för materialvetenskap. Infrastrukturen ingår i de nationella nätverken Svenskt NMR centrum, SwedNMR och SciLifeLab.

Med ekonomiskt stöd från Wallenbergstiftelserna och Kempefonden erbjuder NMR-plattformen tillgång till moderna NMR-instrument utrustade för att kunna utföra de flesta typer av NMR-analyser, både i lösning och i fast fas. Nyligen installerades både en 0.7mm ”ultra-fast cryoprobe” på vår 850 MHz spektrometer (2020) samt världens första MAS-kryoprob på vår 600 MHz spektrometer (2022).  Plattformen utför uppdragsanalys och service till forskargrupper inom KBC och på campus samt tillhandahåller kurser inom NMR-spektroskopi. Plattformen är även tillgänglig på nationell nivå för både akademiska grupper och industri.

Om oss

General information on staff, funding and outlook of the NMR Platform.

Utrustning vid NMR plattformen

Detaljerad information om tillgänglig utrustning vid NMR plattformen

Användaravgifter

Kostnader för projekt och prover.

Vid Umeå universitet finns en stark koppling till forskning inom NMR med ett flertal forskargrupper som använder sig av NMR-spektroskopi inom följande områden:

  • Metabolomik
  • Fastfas NMR inom materialvetenskap och miljöforskning
  • Studier av biomembraner i lösning och fast fas
  • Proteindynamik och folding
  • Protein-ligand interaktioner
  • Fragmentbaserad screening
  • Struktur hos växternas cellvägg
  • Metodutveckling inom NMR

Plattformen fungerar som en Core Facility för flera stora forskningssatsningar som till exempel Umeå Centre for Microbial Research, UCMR, och Bio4Energy.

NMR tidsbokning

Tid på våra NMR spektrometrar kan bokas via kemiska insitutionens interna bokningssytem. Notera dock att du måste vara ansluten till insitutionens lokala nätverk, antingen fysikt eller via UmU VPN.

Rådgör helst med NMR plattformens personal innan du genom för din bokning.

Projektansökning

Vi välkomnar såväl nybörjare som experter.
Tillgång till infrastrukturen baseras på utvärdering av projektansökningen. Vilken typ av service plattformen erbjuder styrs av projektens behov och omfattning. Tillgång till instrumenttid, provberedning, analys och tolkning av data och kollaborativa forskningssamarbeten är alla exempel på vad som kan ingå i ett projekt. Prioritering baseras på vetenskaplig nivå och resurstillgång inom NMR for Life (instrument och personal).

Ansökningsformulär

Kontaktinformation

Mattias Hedenström
Svenskt NMR centrum
Kemiska institutionen
901 87 Umeå

telefon: (+46) (0)90 - 786 5370

Besöksadress
Kemihuset
Linnaeus väg 10

Användarinformation

För mer information, nyheter och aktuell spektrometerstatus (inklusive experimentkö)

 

 

Senast uppdaterad: 2024-04-05