Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon

NMR faciliteten

Infrastrukturen består av 5 olika spektrometrar (360-850 MHz) och ger stöd åt en mängd vetenskapliga frågeställningar där olika typer av biologiskt material behöver analyseras. Infrstrukturen ingår i de nationella nätverken NMR for Life, Svenskt NMR centrum och SciLifeLab.

Med ekonomiskt stöd från Wallenbergstiftelserna och Kempefonden erbjuder NMR-plattformen tillgång till moderna NMR-instrument utrustade för att kunna utföra de flesta typer av NMR-analyser, både i lösning och i fast fas. Plattformen utför uppdragsanalys och service till forskargrupper inom KBC och på campus samt tillhandahåller kurser inom NMR-spektroskopi. Plattformen är även tillgänglig på nationell nivå för både akademiska grupper och industri.

Vid Umeå Universitet finns en stark koppling till forskning inom NMR med ett flertal forskargrupper som använder sig av NMR spektroskopi inom följande områden:

  • Metabolomik
  • Fastfas NMR inom materialvetenskap och miljöforskning
  • Studier av biomembraner i lösning och fast fas
  • Proteindynamik och folding
  • Protein-ligand interaktioner
  • Fragmentbaserad screening
  • Struktur hos växternas cellvägg
  • Metodutveckling inom NMR

Plattformen fungerar som en core facility för flera stora forskningssatsningar som t.ex. Umeå Centre for Microbial Research (UCMR) och Bio4energy.

Infrastrukturen är en nod i dt nationella nätverket som innefattar NMR for Life, Swedish NMR Centre och SciLifeLab.

Projektansökning

Vi välkomnar såväl nybörjare som experter.
Tillgång till infrastrukturen baseras på utvärdering av projektansökningen. Vilken typ av service plattformen erbjuder styrs av projektens behov och omfattning. Tillgång till instrumenttid, provberedning, analys och tolkning av data och kollaborativa forskningssamarbeten är alla exempel på vad som kan ingå i ett projekt. Prioritering baseras på vetenskaplig nivå och resurstillgång inom NMR for Life (instrument och personal).

Ansökningsformulär

Kontaktinformation

Mattias Hedenström
Svenskt NMR centrum
Kemiska institutionen
901 87 Umeå

telefon: (+46) (0)90 - 786 5370

Besöksadress
Kemihuset
Linnaeusväg 10

Användarinformation

För mer information, nyheter och aktuell spektrometerstatus (inklusive experimentkö) klicka här!