"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
NMR 400 Samplecase 2020 03

Bild: Mikael Wallerstedt

Användaravgifter

Här hittar du aktuell användarinformation, apparatstatur, manualer och kontaktpersoner

Tillgång till Umeås NMR platform för externa användare kräver godkänd projektansökan. Vi välkomnar ansökningar både från användare utan tidigare erfarenhet inom NMR spektroskopi och experter inom området. Ett godkänt projekt kan innebära tillgång till plattformen på flera olika nivåer, allt från instrumenttid där användaren själv styr instrumentet till projekt som plattformens personal analyserar och även mer djupgående samarbetsprojekt. Prioritering av projekt baseras på bedömt vetenskapligt värde och tillgång tillplattformens resurser. Ett projekt behöver inte nödvändigtvis tillhöra något av de applikationsområden som listas nedan för att  godkännas.

Kostnaden för ett projekt beräknas utifrån driftskostnaderna för våra instrument, förbrukningsmaterial samt eventuella personalkostnader, se nedan för mer information kring olika typer av projekt. Personalkostnader upp till 10 timmar ingår i alla antagna projekt för provberedning och analys men kan utökas för akademiska samarbetsprojekt. För akademiska användare ingår OH i priserna som anges nedan. Industrianvändare betalar 3x angett pris samt 1500 kr/timme för extra personaltid.

Spektrometertid (per dygn)

850 MHz        SEK 2600
600 MHz        SEK 2100
500 MHz        SEK 1250
400 MHz        SEK 1250

Metabolomik and fragmentbaserad screening (FBS)

200 SEK/prov (lösning)
350 SEK/prov (fast material)

40 timmars arbetstid ingår i metabolomik- och FBS-projekt för provberedning och analys av spektra. En extra kostnad kan tillkomma i FBS-projekt för användning av de substansbibliotek som tillhandahålls av plattformen.

Små molekyler (automation)

Prover som körs under automation faktureras endast för instrumenttid och halva priset under helger och nätter (kl 19-08).

400 MHz 160 SEK/h
600 MHZ 320 SEK/h

Endast faktiskt instrumenttid faktureras, t.ex. ca 1 min för ett 1H NMR spektrum och 5 min för ett COSY-spektrum. Längre experiment (>30 min) körs nattetid eller på helger för ett reducerat pris (50%).
Personal på NMR plattformen ansvarar för fortlöpande underhåll av provväxlare och instrument för automatiserad rutin-NMR och finns till hand för frågor rörande dessa experiment.

 

Senast uppdaterad: 2024-04-10