"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Användaravgifter

Här hittar du aktuell användarinformation, apparatstatur, manualer och kontaktpersoner

Tillgång till Umeås NMR platform för externa användare kräver godkänd projektansökan. Vi välkomnar ansökningar både från användare utan tidigare erfaranhet inom NMR spektroskopi och experter inom området. Ett godkänt projekt kan innebära tillgång till plattformen på flera olika nivåer, allt från instrumenttid där användaren själv styr instrumentet till projekt som plattformens personal analyserar och även mer djupgående samarbetsprojekt. Prioritering ov projekt baseras på bedömt vetenskapligt värde och tillgång tillplattformens resurser. Ett projekt behöver inte nödvändigtvis tillhöra något av de applikationsområden som listas nedan för att  godkännas.

Kostnaden för ett projekt beräknas utifrån driftskostnaderna för våra instrument samt personalkostnader, se nedan för mer information kring olika typer av projekt. Personalkostnader upp till 10 timmar ingår i alla antagna projekt för provberedning och analys. Om projektet kräver mer tid behöver projektkostnaden modiferas i samråd med personal på plattformen.

Spektrometertid (per dygn)

850 MHz        SEK 1800
600 MHz        SEK 1400
500 MHz        SEK 1000
400 MHz        SEK 1000

Interna användare på kemiska institutionen har en annan kostnadsmodell.

Metabolomik and fragmentbaserad screening (FBS)

150 SEK/prov (lösning)
300 SEK/prov (fast material)

40 timmars arbetstid ingår i metabolomik- och FBS-projekt för provberedning och analys av spektra. En extra kostnad kan tillkomma i FBS-projekt för användning av de substansbibliotek som tillhandahålls av plattformen.

Små molekyler (automation)

400 MHz 100 SEK/h
600 MHZ 210 SEK/h

Endast faktiskt instrumenttid faktureras, t.ex. ca 1 min för ett 1H NMR spektrum och 5 min för ett COSY-spektrum. Längre experiment (>30 min) körs nattetid eller på helger för ett reducerat pris (50%).
Personal på NMR plattformen ansvarar för fortlöpande underhåll av provväxlare och instrument för automatiserad rutin-NMR och finns till hand för frågor rörande dessa experiment.

 

Senast uppdaterad: 2022-11-01