"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Umeå Transgene Core Facility, UTCF

Forskningsinfrastruktur UTCF är en fullt integrerad plattform för generering, underhåll och DNA-analys av genetiskt modifierade djur. Transgenfaciliteten utför även pronukleära injektioner, blastocystinjektioner, embryotransfer, in vitro fertilisering och infrysning av sperma för långtidsförvaring.

De olika teknikerna

Genotyping
Blastocystinjektion
Embryotransfer
In Vitro Fertilisering (IVF)
Pronukleär injektion
Infrysning av spermier

Läs mer om UTCF

Senast uppdaterad: 2022-10-12