Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Disputationer

Utbildning på forskarnivå avslutas med en offentlig disputation där doktoranden försvarar sin doktorsavhandling.

Vid Umeå universitet äger mellan 150 och 200 disputationer rum varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Kommande disputationer

Amar Awad – fysiologi
mån
29
aug
Amar Awad – fysiologi
Tid 09:00 - 12:00 29 augusti 09:00 - 12:00
Plats Hörsal Betula, Norrlands universitetssjukhus

Disputation. Funktionell hjärnavbildning av sensorimotorisk dysfunktion och behandling.

september

Manar Halwani – språkdidaktik
mån
12
sep
Manar Halwani – språkdidaktik
Tid 13:15 - 15:15 12 september 13:15 - 15:15
Plats Naturvetarhuset, NAT.D.360

Disputation. Engagemang, motivationsströmmar och svenska som andraspråk hos vuxna nyanlända

Anton Rönnblom – otorhinolaryngologi
fre
16
sep
Anton Rönnblom – otorhinolaryngologi
Tid 09:00 - 12:00 16 september 09:00 - 12:00
Plats Aulan, Sunderby sjukhus

Disputation. Mellanöremekanik – Förbättring av kliniska metoder genom temporalbensexperiment.

Michele Persiani, datavetenskap
fre
16
sep
Michele Persiani, datavetenskap
Tid 13:15 - 17:15 16 september 13:15 - 17:15
Plats Hörsal NAT.360.

Disputation. Uttrycka och känna igen avsikter.

Nicholas Baroncelli Torretta, industridesign
ons
21
sep
Nicholas Baroncelli Torretta, industridesign
Tid 14:00 - 18:00 21 september 14:00 - 18:00
Plats Umeå Institute of Design, Umeå University.

Disputation. Rörande dekolonialt inom design for hållbarhet: utrymmen, rytmer, ritualer, firanden, konflikter.

Hedi Katre Kriit – folkhälsovetenskap
fre
23
sep
Hedi Katre Kriit – folkhälsovetenskap
Tid 09:00 - 12:00 23 september 09:00 - 12:00
Plats Curiosum Black Box

Disputation. Hälsokonsekvensberäkning av hållbart resande i urbana miljöer.

Mark Anthony Rambaran, kemi
fre
23
sep
Mark Anthony Rambaran, kemi
Tid 10:15 - 14:15 23 september 10:15 - 14:15
Plats Lilla Hörsalen, Department of Chemistry, KBC-Building.

Disputation. Avstämbara ytor: Användning av polyoxoniobater och -tantalater som molekylära byggstenar.

Sule Anjomshoae, datavetenskap
mån
26
sep
Sule Anjomshoae, datavetenskap
Tid 08:30 - 12:00 26 september 08:30 - 12:00
Plats Hörsal NAT.D.320.

Disputation. Kontextbaserade Förklaringar för Maskininlärningsförutsägelser.

Hendricus Verheijen, naturgeografi
fre
30
sep
Hendricus Verheijen, naturgeografi
Tid 09:00 - 13:00 30 september 09:00 - 13:00
Plats Hörsal S205 i Samhällsvetarhuset.

Disputation. Reglande faktorer av ursprung och mängd av koldioxidutsläpp i sjöar på höga breddgrader.

Maria Norqvist - Pedagogiskt arbete
fre
30
sep
Maria Norqvist - Pedagogiskt arbete
Tid 10:00 - 12:00 30 september 10:00 - 12:00
Plats Hörsal MIT.A.121, MIT-huset

Disputation. Fritidshemmets läroplan under förhandling. Formulering, tolkning och realisering av del fyra i Lgr 11

Andriy Rebryk, kemi
fre
30
sep
Andriy Rebryk, kemi
Tid 10:00 - 14:00 30 september 10:00 - 14:00
Plats KBC-huset, Lilla hörsalen, KBE301.

Disputation. Bred screening för att finna och identifiera nya biomagnifierande organiska föroreningar i toppkonsumenter i Östersjön.

Anton Poikolainen Rosén - Informatik
fre
30
sep
Anton Poikolainen Rosén - Informatik
Tid 13:00 - 15:00 30 september 13:00 - 15:00
Plats Triple Helix i Universitetsledningshuset

Disputation. Mer än människo-centrerad design i stadsodling – att relatera till naturen genom teknik.

oktober

Brith Granström – otorhinolaryngologi
fre
7
okt
Brith Granström – otorhinolaryngologi
Tid 09:00 - 12:00 7 oktober 09:00 - 12:00
Plats ÖNH föreläsningssal, Norrlands universitetssjukhus

Disputation. Livet efter huvud- och halscancer.

Niloofar Moosavi - Statistik
fre
7
okt
Niloofar Moosavi - Statistik
Tid 09:00 - 13:00 7 oktober 09:00 - 13:00
Plats NBET.A.101

Disputation. Giltig kausalinferens med högdimensionella

Elin Jonsson - Rättsvetenskap
fre
7
okt
Elin Jonsson - Rättsvetenskap
Tid 10:15 - 12:00 7 oktober 10:15 - 12:00
Plats Hörsal SAM.A.230 (S213)

Disputation. Konstruktioner av den sexuella familjen: Styrning av föräldrablivande i rättslig reglering av assisterad befruktning och juridiskt föräldraskap

Sofie Holmquist - Beteendevetenskapliga mätningar
fre
7
okt
Sofie Holmquist - Beteendevetenskapliga mätningar
Tid 13:00 - 16:00 7 oktober 13:00 - 16:00
Plats Naturvetarhuset, Hörsal NAT.D.450

Disputation. Teoretiska och metodologiska överväganden i utveckling och validering av självskattningsskalor.

Jacob Lewerentz, molekylärbiologi
fre
7
okt
Jacob Lewerentz, molekylärbiologi
Tid 13:00 - 17:00 7 oktober 13:00 - 17:00
Plats Astrid Fagraeus, A103.

Disputation. Genomisk adaption och gendosreglering i bananflugeceller och utveckling av long-read-programvara.

Helena Nydahl, energiteknik
mån
10
okt
Helena Nydahl, energiteknik
Tid 13:00 - 17:00 10 oktober 13:00 - 17:00
Plats Triple Helix, Universitetsledningshuset.

Disputation. Nyckeltal för kommunikation av livscykelanalysresultat.

Christopher Blöcker, beräkningsvetenskap
fre
21
okt
Christopher Blöcker, beräkningsvetenskap
Tid 09:00 - 13:00 21 oktober 09:00 - 13:00
Plats Naturvetarhuset, NAT.D.470.

Disputation. Nätverksklustring, nätverkscentralitet och länkprediktion ur ett kodningsperspektiv.

Mikael Lindmark – kirurgi
fre
28
okt
Mikael Lindmark – kirurgi
Tid 09:00 - 12:00 28 oktober 09:00 - 12:00
Plats Aula Aronia, Skellefteå lasarett

Disputation. Minimera risk och optimera teknik vid kirurgi för främre bukväggsbråck

Josef Lundman – radiofysik
fre
28
okt
Josef Lundman – radiofysik
Tid 09:00 - 12:00 28 oktober 09:00 - 12:00
Plats 1D T9 Hörsal D

Disputation. Geometriska distorsioner i MRI-baserad radioterapi och PET/MR.

november

Grainne Bourke – anatomi
fre
4
nov
Grainne Bourke – anatomi
Tid 09:00 - 12:00 4 november 09:00 - 12:00
Plats Hörsal D 480 Naturvetarhuset

Disputation. Magnetresonanstomografi och diffusionstensoravbildning efter skador på armens nervfläta och kirurgisk behandling: Experimentella och kliniska studier.

Alexandra Schindele – öron-. näsa-, halssjukdomar
fre
25
nov
Alexandra Schindele – öron-. näsa-, halssjukdomar
Tid 09:00 - 12:00 25 november 09:00 - 12:00
Plats Hörsalen Snäckan, Östersund

Disputation. Kartläggning av virus i godartade halsmandlar, näspolyper och inverterat papillom i näsa-bihålor samt cancer i struphuvudet.