"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Disputationer

Bild: Ulrika Bergfors

Utbildning på forskarnivå avslutas med en offentlig disputation där doktoranden försvarar sin doktorsavhandling.

Vid Umeå universitet äger mellan 150 och 200 disputationer rum varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Kommande disputationer

augusti

Louise Stiernman – obstetrik och gynekologi
fre
23
aug
Louise Stiernman – obstetrik och gynekologi
Tid 13:00 - 16:00 23 augusti 13:00 - 16:00
Plats Bergasalen, NUS

Disputation. Premenstruellt Dysforiskt Syndrom: Studier av hjärnans struktur och funktion, GABAA-aktiva steroider och reglering av GABAA-receptorn

Atakelti Abraha – epidemiologi och folkhälsovetenskap
fre
30
aug
Atakelti Abraha – epidemiologi och folkhälsovetenskap
Tid 09:00 - 12:00 30 augusti 09:00 - 12:00
Plats NUS, By 5B, plan 3, Rum Alicante

Disputation. Att överbrygga klyftor inom barnhälsa för barn under fem år

september

Elisabeth Nilsson – språkdidaktik
fre
6
sep
Elisabeth Nilsson – språkdidaktik
Tid 13:00 - 15:00 6 september 13:00 - 15:00
Plats Humanisthuset, HUM.D.230

Disputation. ”Tänk, det hade vi inte vetat..." Lärares språkbedömningspraktiker i förskoleklass med kartläggningsmaterialet Hitta språket

Olivia Carlund – patologi
fre
13
sep
Olivia Carlund – patologi
Tid 09:00 - 12:00 13 september 09:00 - 12:00
Plats Stora Hörsalen 5B, plan 6

Disputation. Analys av epigenetik och telomerer i diffusa storcelliga B-cellslymfom och telomer-relaterade sjukdomar

Johan Edin - pedagogik
fre
13
sep
Johan Edin - pedagogik
Tid 10:00 - 12:00 13 september 10:00 - 12:00
Plats HUM.D.210, Humanisthuset

Disputation. Organisatoriskt lärande och särskiljande (special) pedagogiska verksamheter

Elin Andersson - Hälsopsykologi
fre
20
sep
Elin Andersson - Hälsopsykologi
Tid 09:00 - 12:00 20 september 09:00 - 12:00
Plats Hörsal HUM.D.230

Disputation. Från riskkommunikation till levnadsvaneförändring. Vikten av att reagera för att agera.

Johanna Molin – obstetrik och gynekologi
fre
20
sep
Johanna Molin – obstetrik och gynekologi
Tid 09:00 - 12:00 20 september 09:00 - 12:00
Plats Bergasalen

Disputation. Metforminbehandling under graviditet, metabola och immunologiska aspekter

Puthy Pat – folkhälsa
fre
20
sep
Puthy Pat – folkhälsa
Tid 09:00 - 12:00 20 september 09:00 - 12:00
Plats Betula

Disputation. Insikter från insidan: Mental hälsa och välbefinnande hos unga personer i Kambodjanska fängelser.

Louise Almqvist – litteraturvetenskap
fre
20
sep
Louise Almqvist – litteraturvetenskap
Tid 13:00 - 15:00 20 september 13:00 - 15:00
Plats Hjortronlandet, HUM.D.220

Disputation. Störande litteraturundervisning: litteratur, demokrati och värdegrundsarbete

Malin Vestin Fredriksson – otorhinolaryngologi
fre
27
sep
Malin Vestin Fredriksson – otorhinolaryngologi
Tid 09:00 - 12:00 27 september 09:00 - 12:00
Plats Aulan, Sunderby sjukhus, Luleå

Disputation. Radiologisk utvärdering av maxillarsinuit och temporalbensstrukturer

oktober

Elin Collins – obstetrik och gynekologi
fre
4
okt
Elin Collins – obstetrik och gynekologi
Tid 09:00 - 12:00 4 oktober 09:00 - 12:00
Plats Bergasalen

Disputation. Benign hysterektomi och salpingektomi - utfall och komplikationer enligt svenska hälsodata- och kvalitetsregister och ur kvinnors perspektiv

André Baltz – medie- och kommunikationsvetenskap
fre
4
okt
André Baltz – medie- och kommunikationsvetenskap
Tid 13:00 - 15:00 4 oktober 13:00 - 15:00
Plats UB.A.240 (Lindellhallen 4), Samhällsvetarhuset

Disputation. Digital och dialogisk kommunikation i svenska kommuner

Stina Alm – pediatrik
fre
11
okt
Stina Alm – pediatrik
Tid 09:00 - 12:00 11 oktober 09:00 - 12:00
Plats Bergasalen, NUS

Disputation. Nutrition och tillväxt hos för tidigt födda barn

Daniel Gabrielsson - sociologi
fre
11
okt
Daniel Gabrielsson - sociologi
Tid 13:15 - 15:00 11 oktober 13:15 - 15:00
Plats Aula Biologica

Disputation. Samspelet mellan nationell identitet och demokrati

Pär Sehlström – pedagogiskt arbete
fre
11
okt
Pär Sehlström – pedagogiskt arbete
Tid 13:15 - 15:00 11 oktober 13:15 - 15:00
Plats Hummelhonung, HUM.D.210

Disputation. Elever med lässvårigheter på gymnasiet: skolresultat, skriven textkvalitet och självskattad skrivförmåga i L1 och L2

Maria Stridsman – språkdidaktik
fre
18
okt
Maria Stridsman – språkdidaktik
Tid 13:00 - 15:00 18 oktober 13:00 - 15:00
Plats HUM.D.220

Disputation. Ordförrådsutveckling i klassrummet: En fallstudie om aktiviteter och resurser i engelska i åk 4-5

november

Alicia Böthun – medicinsk vetenskap
fre
29
nov
Alicia Böthun – medicinsk vetenskap
Tid 09:00 - 12:00 29 november 09:00 - 12:00
Plats Sal B, 9 tr, Norrlands universitetssjukhus

Disputation. Samtidig käk- och nacksmärta: funktion, utveckling och upplevelser.