Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Disputationer

Utbildning på forskarnivå avslutas med en offentlig disputation där doktoranden försvarar sin doktorsavhandling.

Vid Umeå universitet äger mellan 150 och 200 disputationer rum varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Kommande disputationer

Ibadete Bytyci – kardiologi
Idag
26
okt
Ibadete Bytyci – kardiologi
Tid Idag 13:00 - 16:00 Idag 13:00 - 16:00
Plats Sal B, 9 tr, Norrlands universitetssjukhus

Disputation. Den viktiga rollen för vänster förmaksfunktions parametrar i klinisk praxis.

Tohidul Islam – medicinsk kemi
fre
29
okt
Tohidul Islam – medicinsk kemi
Tid 09:00 - 12:00 29 oktober 09:00 - 12:00
Plats Glasburen KBC

Disputation. Mekanistiska och morfologiska studier av Aβ amyloidbildning genom yt-plasmon resonans.

Hanna Lindström - Nationalekonomi
fre
29
okt
Hanna Lindström - Nationalekonomi
Tid 10:00 - 12:00 29 oktober 10:00 - 12:00
Plats Hörsal UB.A.210 - Lindellhallen 1

Disputation. Uppsatser om grön offentlig upphandling och marknaden för ekologiska livsmedel.

november

Melanie Oelker, kemi
tor
4
nov
Melanie Oelker, kemi
Tid 10:00 - 14:00 4 november 10:00 - 14:00
Plats Glasburen, KBC.

Disputation. Avväpning av bakterier - Ett strukturellt tillvägagångssätt för utvecklingen av ett anti-virulent läkemedel mot Listeria monocytogenes.

Elena Kotyrlo - Nationalekonomi
fre
12
nov
Elena Kotyrlo - Nationalekonomi
Tid 10:00 - 12:00 12 november 10:00 - 12:00
Plats Hörsal UB.A.230, Lindellhallen 3

Disputation. Fertilitet, barnomsorg och arbetsmarknad: Dynamik i tid och rum

Helena Ullgren – omvårdnad
fre
19
nov
Helena Ullgren – omvårdnad
Tid 09:00 - 12:00 19 november 09:00 - 12:00
Plats Aula biologica

Disputation. Vem ansvarar i cancervården? Fragmentering eller integrering.

Ida Blomqvist – barn- och ungdomspsykiatri
fre
19
nov
Ida Blomqvist – barn- och ungdomspsykiatri
Tid 09:00 - 12:00 19 november 09:00 - 12:00
Plats Bergasalen, målpunkt Q0, NUS

Disputation. Psykisk ohälsa hos ungdomar - tidstrender och validering av självskattningsskalor

Marie Lindsjørn Nordvik - rättsvetenskap
fre
19
nov
Marie Lindsjørn Nordvik - rättsvetenskap
Tid 10:00 - 12:00 19 november 10:00 - 12:00
Plats Hörsal NBET.A.101, Norra Beteendevetarhuset

Disputation. The child's right to participation in child protection - The right's implication in a complex landscape of legal norms

Sofia Bergman, experimentell fysik
fre
26
nov
Sofia Bergman, experimentell fysik
Tid 09:00 - 13:00 26 november 09:00 - 13:00
Plats Ljusårssalen, Institutet för rymdfysik, Kiruna.

Disputation. Lågenergi-joner runt komet 67P/Tjurjumov-Gerasimenko.

december

Anna Jonsson Holmdahl – kardiologi
fre
3
dec
Anna Jonsson Holmdahl – kardiologi
Tid 09:00 - 12:00 3 december 09:00 - 12:00
Plats Bergasalen

Disputation. Mineralkortikoidreceptorantagonister vid hjärtsvikt.

Cecilia Hultstrand – omvårdnad
fre
3
dec
Cecilia Hultstrand – omvårdnad
Tid 09:00 - 12:00 3 december 09:00 - 12:00
Plats Aula biologica

Disputation. Hur skapas tillgång till cancervård? En studie om patientmöten i primärvården och sociodemografiska faktorer.

Ott Velsberg - Informatik
ons
8
dec
Ott Velsberg - Informatik
Tid 09:00 - 11:00 8 december 09:00 - 11:00
Plats Triple Helix, Universitetsledningshuset

Disputation. I IoTs tidsålder: En studie av smarthet i offentlig sektor

Marie-Line Faucillion, molekylärbiologi
fre
10
dec
Marie-Line Faucillion, molekylärbiologi
Tid 09:00 - 13:00 10 december 09:00 - 13:00
Plats Astrid Fagraeus salen A103.

Disputation. Kromosomspecifika anpassningar av RNA stabilitet och roX RNAs funktioner i doskompensation.

Marie-Line Faucillion, molekylärbiologi
fre
10
dec
Marie-Line Faucillion, molekylärbiologi
Tid 09:00 - 13:00 10 december 09:00 - 13:00
Plats Astrid Fagraeus salen A103.

Disputation. Kromosomspecifika anpassningar av RNA stabilitet och roX RNAs funktioner i doskompensation.

Ulrica Johansson – pediatrik
fre
10
dec
Ulrica Johansson – pediatrik
Tid 09:00 - 12:00 10 december 09:00 - 12:00
Plats Bergasalen Q (27) Norrlands universitetssjukhus Umeå

Disputation. Tilläggskost med nordisk mat. Effekt på näringsintag, tillväxt, biomarkörer och ätbeteende.

Viktor Holmdahl – kirurgi
fre
10
dec
Viktor Holmdahl – kirurgi
Tid 09:00 - 12:00 10 december 09:00 - 12:00
Plats Aulan, Sunderby sjukhus

Disputation. Autolog fullhud som förstärkningsmaterial vid bråckkirurgi.

Johanna Andersson – neurologi
fre
10
dec
Johanna Andersson – neurologi
Tid 13:00 - 16:00 10 december 13:00 - 16:00
Plats Betula & Länk

Disputation. Idiopatisk normaltryckshydrocefalus; epidemiologi och diagnostik.

Siarhei Manzhynski - företagsekonomi
fre
10
dec
Siarhei Manzhynski - företagsekonomi
Tid 13:00 - 15:00 10 december 13:00 - 15:00
Plats Hörsal UB.A.210 - Lindellhallen 1 (S Hörsal A)

Disputation. Att förstå och hantera coopetition för hållbarhet – process och utfall

Johan Holm - Rättsvetenskap
fre
17
dec
Johan Holm - Rättsvetenskap
Tid 09:15 - 12:00 17 december 09:15 - 12:00
Plats Lindell 3, Samhällsvetarhuset

Disputation. Arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering

Vicktoria Westerberg - pedagogik
fre
17
dec
Vicktoria Westerberg - pedagogik
Tid 10:00 - 12:00 17 december 10:00 - 12:00
Plats S213, Samhällsvetarhuset

Disputation. Särskiljande som möjlighet och utmaning – en studie om konstruktionen av den särskilda undervisningsgruppen. 

Mikael Goossen - sociologi
fre
17
dec
Mikael Goossen - sociologi
Tid 13:00 - 16:00 17 december 13:00 - 16:00
Plats ULED Triple Helix

Disputation. Kvinnors och mäns attityder till välfärdsstaten i Sverige och Europa.

januari

Ana Henriques de Oliveira – molekylärbiologi
fre
28
jan
Ana Henriques de Oliveira – molekylärbiologi
Tid 09:00 - 12:00 28 januari 09:00 - 12:00
Plats Hörsal NAT.D.440 Naturvetarhuset

Disputation. Funktionen av RsbX för stress-reglering i Listeria monocytogenes.

mars

Chayan Kumar Saha – molekylärbiologi
fre
25
mar
Chayan Kumar Saha – molekylärbiologi
Tid 13:00 - 16:00 25 mars 13:00 - 16:00
Plats Betula, NUS

Disputation. Bioinformatik, evolution och revolution för vår förståelse av toxin-antitoxinsystem.