Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Disputationer

Utbildning på forskarnivå avslutas med en offentlig disputation där doktoranden försvarar sin doktorsavhandling.

Vid Umeå universitet äger mellan 150 och 200 disputationer rum varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Kommande disputationer

Anna Jonsson Holmdahl – kardiologi
Idag
3
dec
Anna Jonsson Holmdahl – kardiologi
Tid Idag 09:00 - 12:00 Idag 09:00 - 12:00
Plats Bergasalen

Disputation. Mineralkortikoidreceptorantagonister vid hjärtsvikt.

Cecilia Hultstrand – omvårdnad
Idag
3
dec
Cecilia Hultstrand – omvårdnad
Tid Idag 09:00 - 12:00 Idag 09:00 - 12:00
Plats Aula biologica

Disputation. Hur skapas tillgång till cancervård? En studie om patientmöten i primärvården och sociodemografiska faktorer.

Edvin Karlsson, molekylärbiologi
Idag
3
dec
Edvin Karlsson, molekylärbiologi
Tid Idag 10:00 - 14:00 Idag 10:00 - 14:00
Plats Betula, NUS. ZOOM: https://umu.zoom.us/j/69948317086

Disputation. Tillämpning av luftburet eDNA för studier av ekosystemdynamik.

Ott Velsberg - Informatik
ons
8
dec
Ott Velsberg - Informatik
Tid 09:00 - 11:00 8 december 09:00 - 11:00
Plats Triple Helix, Universitetsledningshuset

Disputation. I IoTs tidsålder: En studie av smarthet i offentlig sektor

Marie-Line Faucillion, molekylärbiologi
fre
10
dec
Marie-Line Faucillion, molekylärbiologi
Tid 09:00 - 13:00 10 december 09:00 - 13:00
Plats Astrid Fagraeus salen A103.

Disputation. Kromosomspecifika anpassningar av RNA stabilitet och roX RNAs funktioner i doskompensation.

Ulrica Johansson – pediatrik
fre
10
dec
Ulrica Johansson – pediatrik
Tid 09:00 - 12:00 10 december 09:00 - 12:00
Plats Bergasalen Q (27) Norrlands universitetssjukhus Umeå

Disputation. Tilläggskost med nordisk mat. Effekt på näringsintag, tillväxt, biomarkörer och ätbeteende.

Viktor Holmdahl – kirurgi
fre
10
dec
Viktor Holmdahl – kirurgi
Tid 09:00 - 12:00 10 december 09:00 - 12:00
Plats Aulan, Sunderby sjukhus

Disputation. Autolog fullhud som förstärkningsmaterial vid bråckkirurgi.

Siarhei Manzhynski - företagsekonomi
fre
10
dec
Siarhei Manzhynski - företagsekonomi
Tid 11:00 - 13:00 10 december 11:00 - 13:00
Plats Hörsal UB.A.210 - Lindellhallen 1 (S Hörsal A)

Disputation. Att förstå och hantera coopetition för hållbarhet – process och utfall

Ingrid Allard Stolterman, energiteknik
fre
10
dec
Ingrid Allard Stolterman, energiteknik
Tid 13:00 - 17:00 10 december 13:00 - 17:00
Plats Triple helix, Umeå universitet.

Disputation. Reglering av energiprestanda hos bostadshus i kallt klimat.

Johanna Andersson – neurologi
fre
10
dec
Johanna Andersson – neurologi
Tid 13:00 - 16:00 10 december 13:00 - 16:00
Plats Betula & Länk

Disputation. Idiopatisk normaltryckshydrocefalus; epidemiologi och diagnostik.

Aditya Lia Ramadona – epidemiologi
mån
13
dec
Aditya Lia Ramadona – epidemiologi
Tid 13:00 - 16:00 13 december 13:00 - 16:00
Plats Stora hörsalen, byggnad 5 B, plan 6, Norrlands universitetssjukhus

Disputation. Prediktioner av Arbovirusutbrott i relation till väder och mobilitet.

Johan Holm - Rättsvetenskap
fre
17
dec
Johan Holm - Rättsvetenskap
Tid 09:15 - 12:00 17 december 09:15 - 12:00
Plats Lindell 3, Samhällsvetarhuset

Disputation. Arbetsgivarens rättsliga ansvar för arbetsmiljö och rehabilitering

Vicktoria Westerberg - pedagogik
fre
17
dec
Vicktoria Westerberg - pedagogik
Tid 10:00 - 12:00 17 december 10:00 - 12:00
Plats S213, Samhällsvetarhuset

Disputation. Särskiljande som möjlighet och utmaning – en studie om konstruktionen av den särskilda undervisningsgruppen. 

Artem Iakunkov, fysik
fre
17
dec
Artem Iakunkov, fysik
Tid 13:00 - 17:00 17 december 13:00 - 17:00
Plats Umea universitet, NAT.D.440

Disputation. Material framställda med grafitoxider: egenskaper och tillämpningar.

Mikael Goossen - sociologi
fre
17
dec
Mikael Goossen - sociologi
Tid 13:00 - 16:00 17 december 13:00 - 16:00
Plats ULED Triple Helix

Disputation. Kvinnors och mäns attityder till välfärdsstaten i Sverige och Europa.

Ida Blomqvist – barn- och ungdomspsykiatri
tis
21
dec
Ida Blomqvist – barn- och ungdomspsykiatri
Tid 09:00 - 12:00 21 december 09:00 - 12:00
Plats Bergasalen, målpunkt Q0, NUS

Disputation. Psykisk ohälsa hos ungdomar - tidstrender och validering av självskattningsskalor.

Ida Blomqvist – barn- och ungdomspsykiatri
tis
21
dec
Ida Blomqvist – barn- och ungdomspsykiatri
Tid 09:00 - 12:00 21 december 09:00 - 12:00
Plats Bergasalen, målpunkt Q0, NUS

Disputation. Psykisk ohälsa hos ungdomar - tidstrender och validering av självskattningsskalor

januari

Dong Wang, kemi
tis
18
jan
Dong Wang, kemi
Tid 13:00 - 17:00 18 januari 13:00 - 17:00
Plats KBC Glasburen + digital.

Disputation. Hur kan datavetenskap bidra till en grönare värld?

Ana Henriques de Oliveira – molekylärbiologi
fre
28
jan
Ana Henriques de Oliveira – molekylärbiologi
Tid 09:00 - 12:00 28 januari 09:00 - 12:00
Plats Hörsal NAT.D.440 Naturvetarhuset

Disputation. Funktionen av RsbX för stress-reglering i Listeria monocytogenes.

Hans Juto – ortopedi
fre
28
jan
Hans Juto – ortopedi
Tid 13:00 - 16:00 28 januari 13:00 - 16:00
Plats Konferensrum 5A, målpunkt H62, Norrlands universitetssjukhus

Disputation. Studier av fotledsfrakturer hos vuxna - klassificering, epidemiologi, komplikationer och utfall.

februari

Baran Johansson – språkvetenskap
tor
24
feb
Baran Johansson – språkvetenskap
Tid 10:00 - 12:00 24 februari 10:00 - 12:00
Plats Humanisthuset, Hörsal F

Disputation. Två språk, två skriftsystem: tvåspråkiga barn med och utan lässvårigheter läser och skriver på persiska och svenska.

mars

Mathilda Åkerlund - sociologi
tor
3
mar
Mathilda Åkerlund - sociologi
Tid 13:15 - 15:00 3 mars 13:15 - 15:00
Plats Aula Biologica, Umeå universitet

Disputation. Radikalhögern Online: En analys av diskurs, plattformar och inflytelserika användare i ett digitalt mainstream

Chuang Lu, Experimentell fysik
fre
18
mar
Chuang Lu, Experimentell fysik
Tid 09:00 - 13:00 18 mars 09:00 - 13:00
Plats Hörsal NAT.D.440.

Disputation. Kontinuerlig-filtrering Vernier spektroskopi.

Chayan Kumar Saha – molekylärbiologi
fre
25
mar
Chayan Kumar Saha – molekylärbiologi
Tid 13:00 - 16:00 25 mars 13:00 - 16:00
Plats Betula, NUS

Disputation. Bioinformatik, evolution och revolution för vår förståelse av toxin-antitoxinsystem.