"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Disputationer

Bild: Ulrika Bergfors

Utbildning på forskarnivå avslutas med en offentlig disputation där doktoranden försvarar sin doktorsavhandling.

Vid Umeå universitet äger mellan 150 och 200 disputationer rum varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Kommande disputationer

Timothée Laurent – medicinsk kemi
tor
8
jun
Timothée Laurent – medicinsk kemi
Tid 13:00 - 16:00 8 juni 13:00 - 16:00
Plats KBE303 – Stora hörsalen

Disputation. Makromolekylär organisering av chikungunyavirusets replikationsorganell.

Aitor De Andres Gonzalez, experimentell fysik
tor
8
jun
Aitor De Andres Gonzalez, experimentell fysik
Tid 13:00 - 17:00 8 juni 13:00 - 17:00
Plats KBE301, Lilla hörsalen.

Disputation. Förbättring av få-cykliska ljusfält för relativistisk nanofotonik.

Frida Degerstedt – fysioterapi
fre
9
jun
Frida Degerstedt – fysioterapi
Tid 09:00 - 12:00 9 juni 09:00 - 12:00
Plats Hörsal UB.A.220 - Lindellhallen

Disputation. Jämlikhet och rättvisa bland barn och unga med cerebral pares: Fysisk fritidsaktivitet, skolidrott, fysioterapi och livskvalitet.

Nils Bäcklund – Medicin
fre
9
jun
Nils Bäcklund – Medicin
Tid 09:00 - 12:00 9 juni 09:00 - 12:00
Plats 1D T9 lärosal A

Disputation. Biokemisk diagnostik av hyper- och hypocortisolism med salivprover – Fallgropar och hur man undviker dem

Eric Toh – molekylärbiologi
fre
9
jun
Eric Toh – molekylärbiologi
Tid 13:00 - 16:00 9 juni 13:00 - 16:00
Plats Major Groove

Disputation. Roller för utsöndrade bakteriella faktorer i modulering av värdcellsignalering

Emma Landby - kulturgeografi
fre
9
jun
Emma Landby - kulturgeografi
Tid 13:15 - 15:00 9 juni 13:15 - 15:00
Plats UB.A.240

Disputation. Familj, funktionsvariation och (im)mobilitet: Att resa med rullstolsburna barn med cerebral pares.

Sebastian Östlund – filosofi
fre
9
jun
Sebastian Östlund – filosofi
Tid 13:15 - 15:15 9 juni 13:15 - 15:15
Plats Humanisthuset HUM.D.220 (Hörsal F)

Disputation. Vara väl och göra gott

Lina Zhao – molekylär medicin
mån
12
jun
Lina Zhao – molekylär medicin
Tid 09:00 - 13:00 12 juni 09:00 - 13:00
Plats BIO.A.206, Aula Anatomica

Disputation. Akut respons vid syrebrist i C. elegans.

Nongfei Sheng – kariologi
tis
13
jun
Nongfei Sheng – kariologi
Tid 09:00 - 12:00 13 juni 09:00 - 12:00
Plats Sal B, 9tr, Norrlands Universitetssjukhus

Disputation. Karies som en immunbristsjukdom?

Amir Salehi – Medicinsk vetenskap
tor
15
jun
Amir Salehi – Medicinsk vetenskap
Tid 09:00 - 12:00 15 juni 09:00 - 12:00
Plats Betula

Disputation. Klinisk undersökning och användande av artificiell intelligens i diagnos och prognos av skivepitelcancer i huvud- hals området

David Wiljebrand – nya testamentets exegetik
fre
16
jun
David Wiljebrand – nya testamentets exegetik
Tid 13:15 - 15:15 16 juni 13:15 - 15:15
Plats Humanisthuset HUM.D.230 (Hörsal G)

Disputation. Kristus Gröna Skugga: En receptions-exegetisk studie av Jesus och Pan i Markusevangeliet

september

Norafiqah Ismail, kemi
fre
1
sep
Norafiqah Ismail, kemi
Tid 09:00 - 13:00 1 september 09:00 - 13:00
Plats Lilla Hörsalen, KBC.

Disputation. Hållbarhet för membranproduktion genom att använda grönare lösningsmedel.

Kirsi Kohlström - pedagogik
fre
1
sep
Kirsi Kohlström - pedagogik
Tid 10:00 - 12:00 1 september 10:00 - 12:00
Plats NBET. A. 101

Disputation. Polisers professionella utveckling - Från polisutbildning till 6 år i polisyrket

Johan Hylander – kirurgi
fre
8
sep
Johan Hylander – kirurgi
Tid 09:00 - 12:00 8 september 09:00 - 12:00
Plats Major Groove, 6L-1, Norrlands Universitetssjukhus

Disputation. Prehospital sjukvårdsledning vid skadehändelser i svenska vägtunnlar.

Peter Bäckström - Nationalekonomi
fre
8
sep
Peter Bäckström - Nationalekonomi
Tid 10:00 - 12:00 8 september 10:00 - 12:00
Plats UB333, Samhällsvetarhuset

Disputation. Empiriska studier av militärtjänstgöring och arbetsmarknaden

Malin Löf Nyqvist – litteraturvetenskap
fre
15
sep
Malin Löf Nyqvist – litteraturvetenskap
Tid 13:00 - 15:00 15 september 13:00 - 15:00
Plats Humanisthuset, HUM.D.220 (Hörsal F)

Disputation. Hundraårsflöden: översvämningsskildringar i svensk samtidsprosa

Manar Halwani – språkdidaktik
tor
28
sep
Manar Halwani – språkdidaktik
Tid 13:00 - 15:00 28 september 13:00 - 15:00
Plats KBE301, Lilla hörsalen, KBC-huset

Disputation. Engagemang, motivationsströmmar och svenska som andraspråk hos vuxna nyanlända

Ioannis Katsoularis – kardiologi
fre
29
sep
Ioannis Katsoularis – kardiologi
Tid 09:00 - 12:00 29 september 09:00 - 12:00
Plats Hörsal NAT.D.300

Disputation. Kardiovaskulära komplikationer efter COVID-19 – registerbaserade studier.

Charlotta Svonni – historia med utbildningsvet. inriktning
fre
29
sep
Charlotta Svonni – historia med utbildningsvet. inriktning
Tid 10:00 - 12:00 29 september 10:00 - 12:00
Plats Norra Beteendevetarhuset, Hörsal NBET.A.101

Disputation. Kunskaper för Samer. Utbildningsambitioner i nomad- och sameskolans läroplaner och kursplaner 1956-2011

november

Haytham Bayadsi – kirurgi
fre
10
nov
Haytham Bayadsi – kirurgi
Tid 09:00 - 12:00 10 november 09:00 - 12:00
Plats Hörsalen, Östersunds sjukhus

Disputation. Tumorstromats och demografiska faktorers samband med den metastatiska aggressiviteten hos små differentierade papillära tyroidea cancrar i Sverige