Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Disputationer

Utbildning på forskarnivå avslutas med en offentlig disputation där doktoranden försvarar sin doktorsavhandling.

Vid Umeå universitet äger mellan 150 och 200 disputationer rum varje år. Disputationerna är öppna för alla intresserade.

Kommande disputationer

Vladimir Miranda La Hera, experimentell fysik
tis
6
dec
Vladimir Miranda La Hera, experimentell fysik
Tid 10:15 - 13:15 6 december 10:15 - 13:15
Plats NAT.D.320.

Disputation. Ytanalys av låg-dimensionella material: studier av elektroniska egenskaper med avancerad spektroskopi.

Tobias Jonsson, beräkningsvetenskap
tor
8
dec
Tobias Jonsson, beräkningsvetenskap
Tid 13:15 - 17:15 8 december 13:15 - 17:15
Plats Nat.D.360.

Disputation. Skurna isogeometriska metoder på trimmade multipatchytor.

Inställt - Sofia Asplund – omvårdnad
fre
9
dec
Inställt - Sofia Asplund – omvårdnad
Tid 09:00 - 12:00 9 december 09:00 - 12:00
Plats Aula Biologica

Disputation. Arbetsrelaterad stress och hälsa bland kommunanställda i glesbygd i norra Sverige.

Septi Kurnia Lestari – epidemiologi och folkhälsovetenskap
fre
9
dec
Septi Kurnia Lestari – epidemiologi och folkhälsovetenskap
Tid 09:00 - 12:00 9 december 09:00 - 12:00
Plats Sal Q0, Bergasalen Norrlands universitetssjukhus

Disputation. Aktivt och hälsosamt åldrande i Europa - betydelsen av sociala relationer.

Tommy Lidström – onkologi
fre
9
dec
Tommy Lidström – onkologi
Tid 13:00 - 16:00 9 december 13:00 - 16:00
Plats Hörsal B, 9 tr, Norrlands universitetssjukhus

Disputation. Immunosuppresiva och metastasfrämjande matrsomproteiner i pankreascancer -Effekten av galectin-4 och SERPINB5.

Cyrinne Achour – molekylärmedicin
tis
13
dec
Cyrinne Achour – molekylärmedicin
Tid 09:00 - 12:00 13 december 09:00 - 12:00
Plats Major Groove

Disputation. Kanoniska och icke-kanoniska funktioner av METTL3 vid bröstcancer.

Otto Lilja-Lund – neurologi
tor
15
dec
Otto Lilja-Lund – neurologi
Tid 09:00 - 12:00 15 december 09:00 - 12:00
Plats Hörsalen Snäckan, Östersunds sjukhus

Disputation. En populationsbaserad studie om neuropsykologiska och morfologiska tecken på idiopatisk normaltryckshydrocefalus

Jenny Larsson – neurologi
fre
16
dec
Jenny Larsson – neurologi
Tid 09:00 - 12:00 16 december 09:00 - 12:00
Plats Bergasalen, NUS & via länk

Disputation. Populationsbaserade studier om högre ordningens gångstörningar och hydrocefalus.

Emmy Borgmästars – kirurgi
fre
16
dec
Emmy Borgmästars – kirurgi
Tid 13:00 - 16:00 16 december 13:00 - 16:00
Plats Sal B, 9 tr, Norrlands universitetssjukhus

Disputation. På jakt efter tidiga biomarkörer i bukspottkörtelcancer med hjälp av multi-omik och bioinformatik.

Helena Wangefelt Ström – museologi
fre
16
dec
Helena Wangefelt Ström – museologi
Tid 13:00 - 15:00 16 december 13:00 - 15:00
Plats Humanisthuset, Hörsal G

Disputation. Lighting candles before a headless Jesus. Sacred heritage, heritagized sacredness, and the many journeys between categories

Magda Lorena Cárdenas - Statsvetenskap
fre
16
dec
Magda Lorena Cárdenas - Statsvetenskap
Tid 13:15 - 15:00 16 december 13:15 - 15:00
Plats Hörsal UB.A.220, Lindellhallen 2 (and Zoom)

Disputation. Kvinnor-till-kvinnor diplomati. Försök att bygga feministisk fred i Georgien och Myanmar.

Daniel Edler, beräkningsvetenskap
mån
19
dec
Daniel Edler, beräkningsvetenskap
Tid 09:00 - 13:00 19 december 09:00 - 13:00
Plats NAT.D.410

Disputation. Kartläggning av inkomplett relationell data – nätverk inom ekologi & evolution.

januari

Carolina Hawranek – medicinsk vetenskap inriktning onkologi
tor
26
jan
Carolina Hawranek – medicinsk vetenskap inriktning onkologi
Tid 09:00 - 12:00 26 januari 09:00 - 12:00
Plats Aula Biologica, Biologihuset, Umeå universitet

Disputation. Någon måste berätta för dem - om informationsspridning av ärftlig cancerrisk i Sverige

Henrik Lindehell, molekylärbiologi
fre
27
jan
Henrik Lindehell, molekylärbiologi
Tid 09:00 - 13:00 27 januari 09:00 - 13:00
Plats Astrid Fagraeus-salen (A103) i byggnad 6A.

Disputation. Molekylär mångsysslare: Komplexiteten kring H3K36 metylering.

Måns Andreasson, kemi
fre
27
jan
Måns Andreasson, kemi
Tid 09:00 - 13:00 27 januari 09:00 - 13:00
Plats Stora Hörsalen, KBC, UmU.

Disputation. Omvärdering av de centrala molekylära aspekterna som styr interaktionen mellan små molekyler och G-quadruplex DNA.

Jonas Eriksson Ström – lungmedicin
fre
27
jan
Jonas Eriksson Ström – lungmedicin
Tid 09:00 - 12:00 27 januari 09:00 - 12:00
Plats Triple Helix, Universitetsledningshuset

Disputation. Epigenetiska och immunologiska förändringar vid kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL.

februari

Aurelia Ilgunas – klinisk oral fysiologi
fre
3
feb
Aurelia Ilgunas – klinisk oral fysiologi
Tid 13:00 - 16:00 3 februari 13:00 - 16:00
Plats Sal B, våning 9, Norrlands universitetssjukhus

Disputation. Smärta och funktionsstörning i käksystemet: longitudinellt och kvalitativt perspektiv

Sara Rosendahl – parodontologi
fre
10
feb
Sara Rosendahl – parodontologi
Tid 09:00 - 12:00 10 februari 09:00 - 12:00
Plats Sal B, Tandläkarhögskolan, 9tr, Norrlands universitetssjukhus

Disputation. Kemokiner och ben: lärdomar från in vitro och in vivo studier.

Paolo Velásquez - Sociologi
fre
10
feb
Paolo Velásquez - Sociologi
Tid 13:00 - 15:00 10 februari 13:00 - 15:00
Plats Hörsal UB.A.220 - Lindellhallen 2

Disputation. Higher Education and the Evolution of Prejudice

Sven Norman, ekologi
fre
17
feb
Sven Norman, ekologi
Tid 09:00 - 13:00 17 februari 09:00 - 13:00
Plats Hörsal SAM.A.230.

Disputation. Sjöbatymetri bestämmer öring- och rödingpopulationers storleksstruktur och biomassa.

Andreas Nuottaniemi – språkdidaktik med inriktning mot svenska
fre
24
feb
Andreas Nuottaniemi – språkdidaktik med inriktning mot svenska
Tid 13:00 - 15:00 24 februari 13:00 - 15:00
Plats Humanisthuset, HUM.D.210 (Hörsal E)

Disputation. Flerspråkighetens gränser: Språkdidaktik på (o)jämlik grund i migrationernas tid

Lina Zhao – molekylär medicin
tis
28
feb
Lina Zhao – molekylär medicin
Tid 09:00 - 12:00 28 februari 09:00 - 12:00
Plats Auditorium NAT.D.450

Disputation. Akut respons vid syrebrist i C. elegans.

mars

Ioana Chelcea, beräkningsvetenskap
fre
3
mar
Ioana Chelcea, beräkningsvetenskap
Tid 09:00 - 13:00 3 mars 09:00 - 13:00
Plats Umeå universitet, KBC, Lilla Hörsalen.

Disputation. Beräkningsmetoder för att bedöma kemikalierisker – med fokus på toxikokinetiska processer i zebrafisk (Danio rerio).

Juanita Velez Olivera – spanska
fre
3
mar
Juanita Velez Olivera – spanska
Tid 13:00 - 15:00 3 mars 13:00 - 15:00
Plats HUM.D.220, Humanisthuset

Disputation. Översättning och skapande: tre colombianska översättande poeter under 1900-talet (Jaime Tel10, Jose Manuel Arango y Harold Alvarado Tenorio)

Ingrid Lieber – psykiatri
fre
3
mar
Ingrid Lieber – psykiatri
Tid 13:00 - 16:00 3 mars 13:00 - 16:00
Plats Aulan, Sunderby sjukhus, Luleå

Disputation. Affektiva sjukdomar och deras behandling – implikationer sköldkörtelns funktion.

Maria Björmsjö – pediatrik
fre
17
mar
Maria Björmsjö – pediatrik
Tid 09:00 - 12:00 17 mars 09:00 - 12:00
Plats Hörsal UB.A.230 Lindellhallen

Disputation. Kliniska effekter vid minskat järninnehåll och tillägg av bovint laktoferrin i modersmjölksersättning.

Charlotte Engman – etnologi
fre
31
mar
Charlotte Engman – etnologi
Tid 10:00 - 12:00 31 mars 10:00 - 12:00
Plats Humanisthuset, Hörsal F

Disputation. Dekoloniseringens begär: omförhandlingar av publik, rum och afrikanska samlingar på Etnografiska museet

maj

Mattias Stålnacke – neurkirurgi
mån
15
maj
Mattias Stålnacke – neurkirurgi
Tid 09:00 - 12:00 15 maj 09:00 - 12:00
Plats Betula

Disputation. Kognitiv funktion, livskvalitet och funktionella nätverk: Före och efter neurokirurgi.

Camila Emboava Lopes – medie- och kommunikationsvetenskap
fre
26
maj
Camila Emboava Lopes – medie- och kommunikationsvetenskap
Tid 13:00 - 15:00 26 maj 13:00 - 15:00
Plats Hörsal HUM.D.230 (Hörsal G), Humanisthuset

Disputation. Att förstärka ursprungsbefolkningens röster: digitala medier och urfolk i Brasilien

juni

Marcel Ballin – geriatrik
fre
2
jun
Marcel Ballin – geriatrik
Tid 09:00 - 12:00 2 juni 09:00 - 12:00
Plats Aula Biologica, Biologihuset

Disputation. Fysisk aktivitet, visceralt fett och kardiovaskulär sjukdom hos äldre personer - samband och effekter.