"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: unsplash.com

Motståndets algoritmer: Antirasistisk aktivism i datafieringens tidsålder

Forskningsprojekt Även i vår digitala tidsålder, där det ibland har talats om hur sociala medier kan göra samhället mer demokratiskt och jämlikt, är rasism ett stort samhällsproblem. Men rasism formuleras och sprids på nya sätt i nätverkssamhället, vilket innebär att forskare måste utveckla nya metoder och perspektiv. Datifiering, näthat, och “fake news” är exempel för företeelser som innebär stora utmaningar både för samhället som helhet och för samhällsforskare.

I det här projektet studerar vi hur de särskilda sociala logiker, mönster och handlingsmöjligheter som präglar det sociala medielandskapet används av vissa, och skulle kunna användas av fler, för att motarbeta rasism. Närmare bestämt intresserar vi oss för antirasistisk aktivism på nätet och i sociala medier fungerar. Vi tittar också på digitalt möjliggjorda aktiviststrategier som “doxing” så kallade DDoS-attacker, och digitalt samordnade kampanjer för massrapportering, där antirasister exempelvis har engagerat sig för att Facebook ska stänga ner rasistiska grupper på sin plattform.

Projektansvarig

Simon Lindgren
Professor
E-post
E-post
Telefon
090-786 95 19

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2022-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Sociologiska institutionen
Senast uppdaterad: 2024-02-23