"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samuel Merrill

Jag är en tvärvetenskaplig forskare med bakgrund inom samtida arkeologi och kulturgeografi och är i dag specialiserad på digital sociologi.

Vetenskaplig meritering: Docent

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Universitetslektor (tjänstledig) vid Sociologiska institutionen
Plats
Hus Y, Beteendevetarhuset & Norra beteendevetarhuset Mediagränd 14, Beteendevetarhuset, Umeå universitet, 901 87 Umeå

Mina forskningsområden är inriktade på sociala rörelser, kollektivt minne, kulturarv och digitala medier inom en brett uppfattad understruktur (rumslig, politisk, kreativ och digital). Jag har en doktorsexamen i kulturgeografi från University College London, Storbritannien (2014), en forskarutbildning i kulturarvsstudier från Brandenburg Technical University i Cottbus, Tyskland (2009), och en grundexamen i arkeologi och antik historia från University of Birmingham, Storbritannien (2006). Dessutom har jag arbetat på, eller samarbetat med, institutioner för arkitektonisk bevarande, turism, stadsstudier och moderna språk i Storbritannien, Tyskland och Australien.

Jag har publicerat böcker, forskningsartiklar, meddelanden och granskningar om ämnen som kulturminnen och landskap för underjordiska transportinfrastrukturer, digitala minneshögtider efter traumatiska händelser, digitala medier och kollektiva hågkomstmetoder för sociala rörelser samt arkeologi och arv från graffiti och gatukonst. Min doktorsavhandling gav mig första pris i Peter Lang 2014 Young Scholar in Memory Studies Competition och ledde till min första egenförfattade monografi: Networked Remembrance: Excavating Buried Memories in the Railways Beneath London and Berlin, som publicerades i slutet av 2017.

För närvarande samordnar jag fakultetens avancerade kurs om Qualitative Research Methods for the Social Sciences och BIT-programmodulen som kallas Complex IT Environments and Critical Digital Sociology.

De-commemoration: removing statues and renaming places, New York: Berghahn Books 2024 : 210-220
Jethro, Duane; Merrill, Samuel
New Media and Society
Merrill, Samuel; Gardell, Mattias; Lindgren, Simon
The visual memory of protest, Amsterdam: Amsterdam University Press 2023 : 133-156
Merrill, Samuel
Handbook of critical studies of artificial intelligence, Edward Elgar Publishing 2023 : 173-186
Merrill, Samuel
Dé-commémoration: quand le monde déboulonne des statues et renomme des rues, Paris: Fayard 2023 : 250-259
Merrill, Samuel; Jethro, Duane
document | archive | disseminate graffiti-scapes: Proceedings of the goINDIGO 2022 International Graffiti Symposium, Urban Creativity 2023 : 25-44
Merrill, Samuel; Verhoeven, Geert J.; Wild, Benjamin; et al.
Memory Studies, Sage Publications 2022, Vol. 15, (6) : 1360-1377
Richardson-Little, Ned; Merrill, Samuel; Arlaud, Leah
International Political Sociology, Oxford University Press 2021, Vol. 15, (1) : 22-40
Closs Stephens, Angharad; Coward, Martin; Merrill, Samuel; et al.
Centre for Research and Evidence on Security Threats (CREST) 2021
Copsey, Nigel; Merrill, Samuel
International Journal of Heritage Studies (IJHS), Routledge 2021, Vol. 27, (6) : 601-616
Merrill, Samuel
Information, Communication and Society, Taylor & Francis Group 2021, Vol. 24, (16) : 2403-2421
Merrill, Samuel; Lindgren, Simon
Perspectives on Terrorism, Terrorism Research Initiative 2020, Vol. 14, (6) : 122-138
Copsey, Nigel; Merrill, Samuel
First Monday, First Monday Editorial Group 2020, Vol. 25, (6)
Merrill, Samuel
Social Movements, Cultural Memory and Digital Media: Mobilising Mediated Remembrance, Palgrave Macmillan 2020 : 111-139
Merrill, Samuel
Palgrave Macmillan Memory Studies
Merrill, Samuel; Emily, Keightley; Priska, Daphi
Social movements, cultural memory and digital media: mobilising mediated remembrance, Palgrave Macmillan 2020 : v-vii
Merrill, Samuel; Keightley, Emily; Daphi, Priska
Social Movements, Cultural Memory and Digital Media: Mobilising Mediated Remembrance, Palgrave Macmillan 2020 : 1-30
Merrill, Samuel; Keightley, Emily; Daphi, Priska
Social Movement Studies, Routledge 2020, Vol. 19, (5-6) : 657-674
Merrill, Samuel; Lindgren, Simon
Environment & Planning. D, Society and Space, Sage Publications 2020, Vol. 38, (3) : 546-566
Merrill, Samuel; Sumartojo, Shanti; Stephens, Angharad Closs; et al.
Social Movements, Cultural Memory and Digital Media: Mobilising Mediated Remembrance, Palgrave Macmillan 2020 : 59-84
Richardson-Little, Ned; Merrill, Samuel
AAG Review of Books, Taylor & Francis 2019, Vol. 7, (2) : 113-125
Mathewson, Kent; Bartolini, Nadia; Edensor, Tim; et al.
Journalism - Theory, Practice & Criticism, Sage Publications 2019, Vol. 20, (10) : 1360-1378
Merrill, Samuel
The Routledge Handbook of Memory and Place, Routledge 2019 : 223-232
Merrill, Samuel
Antipode, Antipode Foundation Ltd. 2019, Vol. 51, (1) : 248-270
Merrill, Samuel; Pries, Johan
The Conversation
Coward, Martin; Closs Stephens, Angharad; Merrill, Samuel; et al.
Performance and civic engagement, Basingstoke: Palgrave Macmillan 2018 : 159-185
Merrill, Samuel
Journal of Computer-Mediated Communication, Oxford University Press 2018, Vol. 23, (6) : 332-353
Merrill, Samuel; Åkerlund, Mathilda
The Conversation Global
Merrill, Samuel
Global undergrounds: exploring cities within, London: Reaktion Books 2016 : 89-91
Merrill, Samuel
Global undergrounds: exploring cities within, London: Reaktion Books 2016 : 121-123
Merrill, Samuel
Global undergrounds: exploring cities within, London: Reaktion Books 2016 : 156-158
Merrill, Samuel
Cultural History, Edinburgh University Press 2016, Vol. 5, (1) : 109-111
Merrill, Samuel
Media Culture and Society, London: Sage Publications 2016, Vol. 38, (5) : 784-786
Merrill, Samuel
Battlefield Events: Landscape, Commemoration and Heritage, New York: Routledge 2016 : 200-216
Merrill, Samuel
Open Democracy UK
Merrill, Samuel; Mould, Oliver
Journal of Historical Geography, Elsevier 2015, Vol. 50 : 76-91
Merrill, Samuel
International Journal of Heritage Studies (IJHS), Taylor & Francis 2015, Vol. 21, (4) : 369-389
Merrill, Samuel
Opticon1826, London: Ubiquity Press 2014, (16)
Merrill, Samuel
Journal of Transport History, Manchester: Manchester University Press 2014, Vol. 35, (1) : 134-136
Merrill, Samuel
sub\urban - zeitschrift für kritische stadtforschung, Vol. 2, (2) : 143-154
Merrill, Samuel; Jasper, Sandra
London Journal, Maney Publishing 2013, Vol. 38, (3) : 175-176
Dennis, Richard; López Galviz, Carlos; Merrill, Samuel
The London Journal, Maney Publishing 2013, Vol. 38, (3) : 245-264
Merrill, Samuel
Going Underground: New Perspectives, London: London Transport Museum 2013 : 75-83
Merrill, Samuel
London: London Transport Museum 2013
Merrill, Samuel; Galviz, Carlos Lopez
Going Underground: New Perspectives, London: London Transport Museum 2013 : 1-
Merrill, Samuel; Galviz, Carlos Lopez
Journal of social archaeology, Sage Publications 2013, Vol. 13, (1) : 101-121
Merrill, Samuel; Hack, Hans