"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Anandamid och 2-arakidonoylglycerol: kopplingen till cyklooxygenas

Forskningsprojekt Varför har vi flera olika metaboliska banor för att ta hand om anandamid och 2-arakidonoylglycerol? Min grupp undersöker denna frågeställning på grundforskningsnivå

Anandamid och 2-arakidonohylglycerol är två endogena lipider som producerar en mängd olika biologiska effekter i kroppen genom att verka som CB receptorligander. De metaboliseras huvudsakligen genom hydrolys till motsvarande fettsyror, men kan även metaboliseras av cyklooxygenas-2 och lipoxygenaser för att framställa föreningar som själva är biologiskt aktiva. Projektet studerar huruvida enzymer som bryter ner dessa lipider kan tjänstgöra som mål för läkemedelsutveckling.

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-12-02 2018-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet, 2003-2018: 12 648 000 kr
Cancerfonden, 2011-2013: 1 500 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap

Projektbeskrivning

Anandamid och 2-arakidonohylglycerol är två endogena lipider som producerar en mängd olika biologiska effekter i kroppen genom att verka som CB receptorligander. De metaboliseras huvudsakligen genom hydrolys till motsvarande fettsyror, men kan även metaboliseras av cyklooxygenas-2 och lipoxygenaser för att framställa föreningar som själva är biologiskt aktiva.

Min forskning som inleddes 1995 och som stöds bl. a. av Vetenskapsrådet, är främst inriktad på att utforska de roller dessa lipider spelar vid hälsa och vid sjukdomar som exempelvis smärta och cancer, samt att förstå (och i förlängning utnyttja) mekanismerna som är involverade i metabolismen av AEA och dess relaterade lipider som exempelvis palmitoyletanolamid.

Några fynd från gruppen
Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) såsom ibuprofen verkar genom att hämma aktiviteten av cyklooxygenaser. Emellertid kan användningen av dessa läkemedel orsaka allvarliga gastrointestinala och kardiovaskulära biverkningar. Under 1997 rapporterade vi att FAAH, det enzym som ansvarar för hydrolys av AEA, hämmas av ibuprofen vid farmakologiskt relevanta koncentrationer. Detta kan möjligen bidra till verkningsmekanismen för NSAID. Detta fynd har initierat ett program, tillsammans med den läkemedelskemi gruppen av Dr Valentina Onnis vid universitetet i Cagliari, att identifiera NSAID-besläktade föreningar med förbättrade FAAH hämmande egenskaper men som samtidigt behålla sin profil mot cyklooxygenas, med målet att producera ny icke-steroida anti-inflammatoriska läkemedel som saknar de oönskade effekter som belastar nuvarande NSAIDs.
Senast uppdaterad: 2019-11-26