"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Abstrakt illustration från dators inre.

Bild: Michael Dziedzic/Unsplash

Artificiell intelligens och socialt minne

Forskningsprojekt En ny tvärvetenskaplig forskningsagenda håller på att växa fram som handlar om kritisk analys av AI-system och deras inverkan på många olika områden av det offentliga livet. Inom denna agenda har det dock skrivits relativt lite om AI och socialt minne. Detta trots att den fortsatta medialiseringen, digitaliseringen och datafieringen av samhället och den växande användningen av AI-system för att lära sig av produkterna av dessa processer gör allt fler av våra vardagsliv minnesrelaterade.

Mikroprojektet är tvärvetenskapligt och innebär ett nytt samarbete mellan Samuel Merrill (Sociologiska institutionen, Umeå universitet och Centre for Digital Social Research), Rik Smit (University of Groningen) och Thomas Smits (University of Amsterdams ). Inom mikroprojektet kommer de tre forskarna att samarbeta kring en samförfattad artikel som undersöker hur människor minns med hjälp av stora språkmodeller som ChatGPT.

Projektansvarig

Samuel Merrill
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 62 82

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-08-01 2024-01-31

Finansiering

TAIGA – Centrum för transdisciplinär AI, Umeå universitet

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Sociologiska institutionen
Senast uppdaterad: 2024-02-29