"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Att anpassa sig till en ekonomi i förändring: arbetarrörlighet och regionala strukturer

Forskningsprojekt Arbetsmarknaderna har förändrats snabbt de senaste decennierna,både med avseende på storlek och sammansättning av ekonomiska aktiviteter. Ett problem som har uppstått är den geografiska diskrepansen mellan var jobben skapas och förstörs, men också en brist på kunskap hur gamla färdigheter och kompetenser kan överbryggas till nya yrken. Projektet avser att analysera arbetskraftsrörligheten och kompetensmatchningen efter friställningar med hänsyn till både utbudet & efterfrågan på arbetsmarknader.

Arbetsmarknaderna har förändrats snabbt de senaste decennierna på grund av teknisk utveckling och globalisering, och vi har sett en ökad skillnad mellan både regioner och arbetare. Arbetsmarknaderna blir alltmer polariserade, även i Sverige, vilket delvis förklaras av en förändrad sammansättning av yrken samt en ökad andel låglönejobb. Samtidigt uppvisar regionala arbetsmarknader stora skillnader i deras kapacitet att vara motståndskraftiga i tider av ekonomisk turbulens, samt klara av att absorbera friställda och öka sysselsättningen vid återhämtningsperioder.

Projektansvarig

Emelie Hane-Weijman
Biträdande universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 80 07

Projektöversikt

Projektperiod:

2020-01-01 2023-12-31

Finansiering

1 miljon SEK per år (under 2 års tid)

FORTE – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för geografi

Forskningsområde

Kulturgeografi

Projektbeskrivning

Arbetsmarknaderna har förändrats snabbt de senaste decennierna på grund av teknisk utveckling och globalisering, och vi har sett en ökad skillnad mellan både regioner och arbetare. Arbetsmarknaderna blir alltmer polariserade, även i Sverige, vilket delvis förklaras av en förändrad sammansättning av yrken samt en ökad andel låglönejobb. Samtidigt uppvisar regionala arbetsmarknader stora skillnader i deras kapacitet att vara motståndskraftiga i tider av ekonomisk turbulens, samt klara av att absorbera friställda och öka sysselsättningen vid återhämtningsperioder.

Ett stort problem är den geografiska diskrepansen mellan var jobben skapas och förstörs, men också en brist på kunskap hur gamla färdigheter och kompetenser kan överbryggas till nya yrken. Sökandet som ligger till grund för arbetslöshet handlar inte primärt om att hitta rätt lön, utan om rätt jobb. Detta ligger i linje med ett av de stora problemen som europeiska arbetsmarknader står inför, nämligen kompetensmatchningen mellan utbudet och efterfrågan på arbeten.

Syftet med projektet är att analysera arbetskraftsrörligheten och kompetensmatchningen efter friställningar med hänsyn till både utbudet och efterfrågan på arbetsmarknader. Detta genomförs genom att a) analysera hur regionen kan tillhandahålla strukturer som möjliggör en bra kompetensmatchning samtidigt som det tillåter en produktiv diversifiering av den regionala ekonomin, och b) undersöka olika arbetares trajektorier efter friställningar på väg mot återanställning. En viktig utgångspunkt för projektet är att yrken (som en mått för kompetens) är den främsta analytiska enheten i stället för industrier eller teknologier.

 

Senast uppdaterad: 2022-11-17