Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Kulturgeografi

Reportage

"Turismen kommer återhämta sig hyfsat snabbt"

Hur mår turismen i dag, hur ser återhämtningen ut och hur påverkar pandemin framtidens turism?

Forskar om byars framtid

Forskarparet Doris och Dean Carson utmanar den traditionella synen på glesbygden genom sin forskning.

Nyheter

Sania Dzalbe tilldelas pris för bästa examensuppsats

Sania Dzalbe får pris för uppsatsen "Spatial visibility of Greenlanders in Aalborg Denmark".

Ska studera den största omlokaliseringen av kvarlevor i Sverige

I samband med flytten av Kiruna måste även cirka 5000 avlidna flytta.

Coronakrisen synliggör fritidshusturismens utmaningar

Avhandling om fritidshusturism och samhällsplanering. Aktuella frågor i coronatider.

Forskningsprojekt

Sustaining Tourism and Communities in Post-Covid-19 Times
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 september 2021 till 30 april 2022
Typ av projekt Forskningsprojekt
Att anpassa sig till en ekonomi i förändring: arbetarrörlighet och regionala strukturer
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2020 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Får pengarna jorden att snurra? Geografiska perspektiv på ”downshifting” och frivillig enkelhet som hållbara livsstilar.
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 september 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt
Destination Management Organization: Conceptual Framework for Azerbaijan, Cameroon and Iran
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 april 2019 till 31 oktober 2019
Typ av projekt Forskningsprojekt
Sökande efter en socialt hållbar vardag utanför storstaden. Barnfamiljers flytt av det dagliga livet.
Forskningsområde: Kulturgeografi
Tid 1 januari 2019 till 31 december 2021
Typ av projekt Forskningsprojekt

Profilområden och forskargrupper

Northern Linguistic Landscapes
Northern Linguistic Landscapes. Att visualisera språkliga landskap i Norr
Utbildningspolicy och ungas övergångar
Profilen forskar om utbildningspolicy och utbildningspolitik och ungas karriärer.