"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Att arkivera ett samhällsengagemang

Forskningsprojekt Den svenska forskningssektorn har radikalt förändrats och expanderat sedan 1950-talet. Nya lärosäten, forskningsinstitutioner och finansieringssystem har omformat landskapet och skapat ett väl utbyggt utbildningssystem och en internationell konkurrenskraftig forskning. Genom det unika materialet som finns i Dan Brändströms arkiv går det att på ett tydligt och brett sätt följa denna utveckling från slutet av 1960-talet fram till början på 2000-talet.

För framtida forskning är Dan Brändströms långa engagemang kring forskningsinstitutioner som till exempel Riksbankens Jubileumsfond, European Resuscitation Council och Umeå universitetet relevant. Riksbankens Jubileumsfond, där Brändström var verkställande direktör mellan 1993 och 2006, har kommit att utvecklats till en central forskningsfinansiär för samhällsvetenskap och humaniora. För att även öka tillgängligheten till materialet är målsättningen inom projektet att direkt göra visst lämpligt material tillgängligt genom en avgränsad initial digitaliseringsinsats.

Projektansvarig

Ulf Sandqvist
Avdelningschef
E-post
E-post
Telefon
090-786 53 66

Projektöversikt

Projektperiod:

2022-10-01 2023-10-01

Externa finansiärer

Riksbankens Jubileumsfond

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2023-03-07