Information till medarbetare med anledning av covid-19 (Uppdaterad: 1 juli 2020)

Hoppa direkt till innehållet
printicon
Personalbild Jonny Hjelm

Jonny Hjelm

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Professor vid Institutionen för idé- och samhällsstudier Enhet: Historia
Plats
A, Humanisthuset, HF118 Umeå Universitet, 901 87 Umeå
2019
Scandia, Lund: Lunds universitet 2019, Vol. 85, (2) : 59-86
Dahlkvist, Rebecka; Hjelm, Jonny
2018
Scandinavian Sport Studies Forum, Malmö: 2018, Vol. 9 : 45-85
Hjelm, Jonny
2018
Idrott, historia & samhälle, (3–4) : 42-71
Hjelm, Jonny
2018
Västerbottens-Kuriren
Hjelm, Jonny
2017
Scandinavian Sport Studies Forum, Malmö: Idrottsvetenskap, Malmö högskola 2017, Vol. 8 : 1-27
Hjelm, Jonny
2017
Historisk Tidskrift (S), Svenska Historiska Föreningen 2017, Vol. 137, (3) : 542-544
Hjelm, Jonny
2016
Idrottsforum.org/Nordic sport science forum
Hjelm, Jonny
2016
Västerbottens kuriren
Hjelm, Jonny
2016
Föreningen, laget och jaget: 7 perspektiv på idrottens demokratiska effekter, Stockholm: Centrum för idrottsforskning 2016 : 91-106
Hjelm, Jonny; Isberg, Sofia; Rönnlund, Maria
2015
Västerbottens Kuriren, Stiftelsen VK-press 2015, (27 aug) : 33-33
Hjelm, Jonny
2015
Förenen eder!: internationella perspektiv på arbetarhistoria, Landskrona: Centrum för Arbetarhistoria 2015 : 9-36
Hjelm, Jonny
2015
Malmö studies in sport sciences, 18
Hjelm, Jonny
2015
Västerbottens-kuriren, Umeå: 2015, (30 april)
Hjelm, Jonny; Rönnlund, Maria
2015
Idrott, historia & samhälle : 89-114
Rönnlund, Maria; Hjelm, Jonny; Isberg, Sofia
2015
ISSA 2015 World Congress: Book of Abstracts : 23-24
Rönnlund, Maria; Isberg, Sofia; Hjelm, Jonny
2013
Idrottsforum.org
Hjelm, Jonny
2013
Folket i bild, Folket i bild 2013, (8)
Hjelm, Jonny
2013
västerbottens kuriren
Hjelm, Jonny
2013
svenska dagbladet
Hjelm, Jonny
2013
västerbottens kuriren
Hjelm, Jonny
2013
Umeå 1314-2014: 100 berättelser om 700 år, Skellefteå: Artos & Norma 2013 : 173-179
Hjelm, Jonny
2013
Umeå 1314-2014: 100 berättelser om 700 år, Skellefteå: Artos & Norma 2013 : 289-294
Hjelm, Jonny
2013
Johanssonian Investigations: Essays in Honour of Ingvar Johansson on His Seventieth Birthday., Heusenstam: Ontos verlag 2013 : 275--290
Hjelm, Jonny
2012
Idrottsforum.org, Malmö: 2012, Vol. 152
Hjelm, Jonny
2012
Människan, arbetet och historien: en vänbok till professor Tom Ericsson, Umeå: Umeå universitet 2012 : 186-206
Hjelm, Jonny
2012
Forum for idraet, Frederiksberg: Syddant Universitetsforlag 2012, (1)
Hjelm, Jonny
2012
Stockholm: Handels avdelning 20, Handelsanställdas förbund 2012
Hjelm, Jonny
2012
Idrottsforum.org, Malmö: 2012, (145) : 1-28
Hjelm, Jonny
2012
Idrottsforum.org, Malmö: 2012, (152)
Hjelm, Jonny; Johansson, Ingvar
2011
För barnets bästa: en antologi om idrott ur ett barnrättsperspektiv, Stockholm: SISU Idrottsböcker 2011 : 73-86
Hjelm, Jonny
2011
Historisk Tidskrift (S), Stockholm: Svenska historiska föreningen 2011, (1) : 110-118
Hjelm, Jonny
2011
Soccer & Society, Routledge, Taylor & Francis group 2011, Vol. 12, (2) : 143-158
Hjelm, Jonny
2011
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, Centrum för idrottsforskning 2011, Vol. 20, (1) : 4-8
Hjelm, Jonny
2011
Idrott, Historia & Samhälle: Svenska Idrottshistoriska föreningens årsskrift 2011, Stockholm: Svenska idrottshistoriska föreningen 2011 : 9-33
Hjelm, Jonny
2011
Idrottsforum.org, Malmö: Malmö högskola 2011, (144)
Hjelm, Jonny
2010
Så skapades den moderna butien: Teknik, ansvar och arbete under 100 år, Stockholm: Centrum för näringslivhistoria 2010 : 119-138
Hjelm, Jonny
2010
Fostran i skola och utbildning: historiska perspektiv, Uppsala: Föreningen för svensk undervisningshistoria 2010 : 148-176
Hjelm, Jonny
2009
idrottsforum.org
Hjelm, Jonny
2009
Svensk Idrottsforskning: Organ för Centrum för Idrottsforskning, Stockholm: Centrum för idrottsforskning (CIF) 2009, Vol. 18, (1) : 19-24
Hjelm, Jonny
2008
Idrottsforum.org
Hjelm, Jonny
2008
Idrott, Historia & Samhälle. Svenska idrottshistoriska föreningens årsskrift 2008
Hjelm, Jonny
2007
Arbetarhistoria i brytningstid: Landskrona i maj 2005
Hjelm, Jonny

Forskningsprojekt

12 september 2014 till 30 december 2017
1 januari 2010 till 31 december 2014