"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Att göra plats i litteraturen. Meänmaa i nutida, tornedalsk skönlitteratur

Forskningsprojekt Analyser av modern skönlitteratur undersöks hur Meänmaa skapas genom användning av narrativ, minnen och berättelser. Teorier om hur norra Skandinaven iscensätts och skapas är centrala (Bærenholdt & Granås 2008, Paasi 2012).

Kopplingar mellan skapandet av en tornedalsk kulturell identitet och konstruktionen av det traditionella hemlandet Meänmaa undersöks. Primärmaterialet består av nutida skönlitterära texter som analyseras med perspektiv från kulturgeografi och glesbygdsstudier. Forskningen bygger vidare på undersökningar av hur norra Sverige reproduceras som en periferi i populära representationer. Teorier om skillnader, mobilitet och förändringar inom gruppen är centrala. Likaså perspektiv som visar att en glesbygd inte är en homogen periferi och att dess invånare inte utgör en enhetlig grupp bestående av de Andra. Resultaten publ. i artikel- och bokform.

Projektansvarig

Anne Heith
Övrig/annan befattning
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

2016-02-02 2019-12-31

Finansiering

Vetenskapsrådet, 2016-2018: 2 025 000 kr

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Humanistisk fakultet, Institutionen för kultur- och medievetenskaper

Forskningsområde

Litteraturvetenskap

Projektbeskrivning

För fullständig projektbeskrivning, se den engelska versionen av projektet.
http://www.umu.se/english/research/search-research/database/view-research?code=957&urrentView=description&anguageId=1
Senast uppdaterad: 2019-09-18