"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Att skapa kosmos: Utvecklandet av digitala medier inom arkeologi

Forskningsprojekt Inom ramen för projektet skapas en webbaserad modell för att presentera, visualisera och analysera arkeologiskt och antropologiskt material.

Projektet skall utmynna i en webbaserad modell som syftar till en förbättrad förståelse av en arkeologisk utgrävning och tolkningen av densamma, såväl för specialister som för en bredare intressesfär. Syftet är att framställa en interaktiv plattform för dokumentation av olika medier, för att interrelatera olika primärdata till varandra och även tids-rumsligt visualisera och rekonstruera det förflutna. Målet är att presentera fynden men också att använda plattformen till tolkning av primärkällorna.

Projektöversikt

Projektperiod:

2007-12-14 2009-09-30

Finansiering

Finansår , 2007, 2008, 2009

huvudman: , finansiar: Kempestiftelserna, y2007: 100, y2008: 200, y2009: 100,

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Humlab

Projektbeskrivning

Projektet bygger vidare på Lopiparos tidigare forskning och söker nu nya vägar för att med modern informations- och visualiseringsteknik förbättra de metoder arkeologer och antropologer arbetar med. Avsikten är att utnyttja de nya möjligheter det digitala mediet ger ifråga om presentation och visualisering av förhistoriska, numera försvunna miljöer. I projektet kommer hennes tidigare forskning kring hushåll, samhällen och landskap inom majakulturen under den klassiska perioden mellan år 200–1000 f. Kr, i nuvarande nordvästra Honduras.

Målet med projektet är att skapa innovativa digitala representationer och interface som väver samman de olika former av information man finner på en fyndplats genom vilka det förflutna skapas, tillsammans med den tolkning och analys som de genererar. Traditionella publikationer inom fältet tenderar att fokusera på den slutgiltiga produkten, artikeln eller boken, med resultatet att dessa fältvetenskapers fyndigheters komplexitet strömlinjeformas för att anpassas till en skriven konsistent text. Avsikten med detta projekt är att lyfta fram den dialogiska och kollaborativa processen som leder fram till en tolkning för en bättre förståelse av tolkningarna.

Humlab
Senast uppdaterad: 2019-09-18