"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: Sara Rylander

Pushing the limits of craft

Forskningsprojekt Projektet syftar till att undersöka hur traditionellt hantverk kan förenas eller kombineras med den senaste digitala tekniken. Vilka möjligheter och utmaningar uppstår när man kombinerar traditionella och kulturella slöjdtekniker med modern digital design?

Projektet undersöker den potentiella rollen och betydelsen av digitala verktyg inom hantverkspraktiken, både i termer av nya estetiska möjligheter och hur det kreativa användandet av dessa verktyg utmanar konceptet "handgjort"

Projektansvarig

Sara Rylander
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 77 92

Projektöversikt

Projektperiod:

2023-01-01 2023-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Designhögskolan, Institutionen för estetiska ämnen, UmArts

Forskningsområde

Design

Projektbeskrivning

Som lärarutbildare inom slöjd är mitt mål att utveckla studenternas praktiska kunskap och förmåga att lösa praktiska problem genom att lära sig olika arbetsprocesser. Slöjd kan betraktas som ett system för hantverksutbildning och undervisas som ett obligatoriskt ämne i finska, danska, svenska och norska skolor. I detta avseende är det lätt att hävda att slöjd är specifikt för de nordiska länderna och därmed ett kulturarv. Termen "slöjd" omfattar specifika material och tekniker samt kultur och tradition. Det finns specifika tekniker, särskilda material och typiska artefakter som är förknippade med slöjd. Förlusten av denna kulturella identitet är både överhängande och förebyggbar.

Som metod integreras digitalt styrda bearbetningsmetoder såsom till exempel laserskäraren i processen för traditionellt och kulturellt hantverk. Mitt mål är att utforska hur detta påverkar valet och uttrycket av artefakter, material och tekniker som är relaterade till hantverk och särskilt slöjd. Autoetnografi används som teoretisk ram för att reflektera över personliga erfarenheter i sammanhanget av etnografisk fältarbete och skrivande (Maréchal 2010).

Senast uppdaterad: 2023-06-29