"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Sara Rylander

Undervisande lärare i kurser inriktade mot bild- och slöjdlärarutbildning. Ansvarig för kuratering och spridning av material via institutionens officiella webbplats.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats

Vid institutionen för estetiska ämnen gestaltar vi framtiden genom att forma och utbilda morgondagens lärare inom estetiska ämnen. Att utbilda slöjdlärare innebär att överföra delar av vårt immateriella och materiella kulturarv.

Under det senaste decenniet har vi sett 3D-skrivare, laserskärare och CNC-maskiner göra entré och förändra förutsättningar och möjligheter inom design, konst, arkitektur och hantverk. För att förstå vilken roll digitala verktyg kan ha i vår traditionella och kulturella kontext har vi skapat ett sloydlab genom olika finansierade projekt. Här utforskar vi hur dessa verktyg kan omdefiniera det traditionella hantverket.

Jag utbildar inom bild och träslöjd, och mitt intresse ligger särskilt inom design, form och färg. Jag undervisar i ämnen som traditionell träslöjd, skissarbete och formgivning. I min konstnärliga praktik utforskar jag gränslandet mellan konst, design och hantverk. Jag rör mig över olika discipliner och tekniker, både inom det analoga och digitala skapandet.

Mitt pågående konstnärliga projekt, 'Pushing the Limits of Craft', utmanar traditionella hantverkstekniker genom att integrera digitala designverktyg inom slöjdkontexten. Genom att förena det traditionella hantverket med digital design hoppas jag överbrygga klyftan mellan dessa tillsynes skilda områden. Målet är att omforma kreativa och experimentella processer samt artefakter och ifrågasätta konventionella tillvägagångssätt inom hantverk och design.

Forskningsprojekt

1 mars 2023
1 januari 2023 till 31 december 2023
Publicerad: 20 jun, 2019