"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Avatarer och simulanter i virtuella världar

Forskningsprojekt Projektet utforskar den digitala avataren inom ramen för tankar kring jaget, särskilt i relation identitet, post-identitet, personlighet och sammanhang.

En avatar agerar och interagerar i en virtuell värld istället för den person som styr den. Avataren blir ett alternativt jag, en manifestation av identitet bortom fotografiet eller den rörliga bilden. Syftet med forskningsprojektet är att erbjuda ett nytt perspektiv på relationen människa - maskin genom digitala medieteknologier, med en antydan om dessa teknologiers konsekvenser för digital teori och kultur.

Projektöversikt

Projektperiod:

2009-09-15 2010-09-15

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Humlab

Projektbeskrivning

I detta projekt utforskas den digitala avataren inom ramen för tankar
kring jaget, särskilt i relation till frågor rörande identitet, post-identitet, personlighet, och sammanhang. Definierad som ”en interaktiv, social representation av en användare” (Meadows, 2008: 13),agerar och interagerar avataren i en virtuell värld i stället för den person som styr eller kontrollerar den. På så vis sänder/förvandlar avataren ett alternativt jag – en manifestation av identitet som går bortom fotografiers och rörliga bilders visualitet.

Jag utforskar representationen av detta själv vis-á-vis avataren: Hur reflekterar avataren användaren? Hur fragmenteras eller sammankopplas det digitala jaget i digitala världar? Vilka etiska regler är applicerbara på det digitala jaget? Jag vill i projektet kritiskt utforska jagets natur i ljuset av nya media och teknologier, sett genom humanistiska och posthumanistiska läsningar. Jag kommer att använda mig av exempel från film, digital konst och andra visuella medier som fallstudier.

Målet med denna forskning är att erbjuda ett nytt perspektiv på relationen människa - maskin genom digitala medieteknologier, med en antydan om dessa teknologiers konsekvenser för digital teori och kultur.
Senast uppdaterad: 2019-09-18