"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Design

Detta projekt startade 1988 med en första våg av datainsamling (Testtillfälle 1, T1) på 1000 slumpmässigt utvalda personer (Sampel 1, S1) i Umeå kommun. Deltagarna var i åldrarna 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 och 80 år när de testades vid detta testtillfälle. Det var 100 personer i varje ålderskohort med en könsfördelning som speglar könsfördelningen i populationen, dvs ungefär lika många kvinnor som män i de yngre åldrarna och ungefär dubbelt så många kvinnor som män bland de deltagare som var 70 år och äldre.

Vid T2, som började 5 år senare, 1993, återkom 86% av deltagarna i S1. Av de som inte återkom hade 9% avlidit under femårsperioden, 2% hade flyttat från Umeå och 3% ville inte bli testade igen. Ytterligare två sampel (S2 och S3) inkallades vid T2. Deltagarna i dessa två sampel var också slumpmässigt dragna ur befolkningsregistret i Umeå. Deltagarna i S2 var lika gamla som S1-deltagarna var vid T1, dvs 35, 40, 45, ..., 80 år, medan deltagarna i S3 var lika gamla som S1-deltagarna var vid T2, dvs 40, 45, 50, ..., 85 år.

När S1-, S2- och S3-deltagarna återvände till en ny testning (T3) fem år senare, 1998, och efter ytterligare 5 år, 2003 (T4) var återvändarandelen, glädjande nog, helt i paritet med andelen återvändare vid det tidigare testtillfället, dvs cirka 85%.

Vid testtillfälle T5 hade återvändarfrekvensen sjunkit under 80%. Detta beror på att deltagarna har blivit 20 år äldre än de var när Betula började 1988. Många av deltagarna har avlidit och många har inte kunnat komma till Betula-lokalerna för hälsoundersökning och minnestestning eftersom de är sjuka och sängliggande.

Vid testtillfälle T6 som började 2013, testades totalt 576 personer från S1, S3 och S6. Vid varje testtillfälle genomgår varje deltagare en noggrann hälsoundersökning med blodprovstagning hos en sjuksköterska och en noggrann undersökning hos en minnestestare. Vid flera testtillfällen har deltagare även gjort hjärnavbildning.

Senast uppdaterad: 2023-01-12