Hoppa direkt till innehållet
printicon

Betula - Åldrande, minne och demens

Forskningsprojekt Betulaprojektet är en longitudinell studie av åldrande, minne och demens som har pågått i Umeå i över 25 år.

Deltagarna i projektet har testats, intervjuats och undersökts medicinskt och psykologiskt vid sex tillfällen (1988–90, 1993–95, 1998–2000, 2003–2005, 2008–2010 och 2013–2014). Projektets syften är att studera hur minnesfunktioner förändras under vuxenlivet, att bestämma riskfaktorer för demens och att bestämma tidiga prekliniska tecken på demens. Projektet utsågs 2005 av Vetenskapsrådet till en av tio ledande forskningsmiljöer i landet. Kontaktperson för Betulaprojektet är Mikael Stiernstedt.

Projektöversikt

Projektperiod

Startdatum: 1988-11-08

Projektansvarig

Projektbeskrivning

Projektet är uppkallat efter Umeå, björkarnas stad, där projektet startade i slutet av 1980-talet. Det latinska namnet för Björk är Betula.

Betula är en del av det nationella infrastrukturprojektet NEAR (National E-infrastructure for Aging Research), www.near-aging.se