"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Betula - Åldrande, minne och demens

Forskningsprojekt Betulaprojektet är en longitudinell studie av åldrande, minne och demens som har pågått i Umeå i över 25 år.

Projektets syften är att studera hur minnesfunktioner förändras under vuxenlivet, att bestämma riskfaktorer för demens och att bestämma tidiga prekliniska tecken på demens.

Projektansvarig

Lars Nyberg
Professor, övrig/annan befattning
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 1988-11-08

Forskningsområde

Folkhälsovetenskap och hälsovetenskap

Projektbeskrivning

Projektet är uppkallat efter Umeå, björkarnas stad, där projektet startade i slutet av 1980-talet. Det latinska namnet för Björk är Betula. Deltagarna i projektet testades, intervjuades och undersöktes medicinskt och psykologiskt vid sex tillfällen (1988–90, 1993–95, 1998–2000, 2003–2005, 2008–2010 och 2013–2014). Projektet utsågs 2005 av Vetenskapsrådet till en av tio ledande forskningsmiljöer i landet.

Betula är en del av arbetet för det nationella infrastrukturprojektet NEAR (National E-infrastructure for Aging Research), www.near-aging.se

Kontaktperson för Betulaprojektet är Mikael Stiernstedt.

Forskning

Betulaprojektets syfte, design samt dess övergripande forskningsområden.

Publikationer

Artiklar, avhandlingar, böcker samt bokkapitel som skrivits utifrån Betula data.

Samarbete med Betuladata

Information om hur du går tillväga om du vill samarbeta på data från Betula.

Senast uppdaterad: 2022-11-02