"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Hjärnavbildning

PI för Betula-hjärnavbildning vid UFBI: Professor Lars Nyberg, Umeå Universitet. 

Under Betulaprojektets gång har hjärnavbildning blivit ett "hett" område och inkluderats vid olika testomgångar. Cirka 650 personer har deltagit i olika studier, varav nära hälften även har studerats longitudinellt (=> N ca. 1000 totalt):

Nuklearmedicinska tekniker (SPECT & PET) har använts för att studera blodflödesförändringar (Elgh et al., 2003), dopamin (Nyberg et al., 2009) samt amyloid i samarbete med forskare på KI (Mattson et al., 2015).

Magnetkamera (1.0T) användes tidigt för att studera åldrande och hjärnans struktur (Söderlund et al., 2003, 2004). Starkare magnetkamera (1.5T) har senare använts för att studera hjärnans struktur och funktion i relation till ålder i både tvärsnitts- (Persson et al., 2006) och longitudinella (Nyberg et al., 2010: Persson et al., 2012) studier. Genetisk variation (COMT; APOE) undersöktes också (DeFrias et al., 2009; Lind et al., 2006; Persson et al., 2006).

Än starkare magnetkamera (3.0T) användes vid Betulas 5:e testomgång för att studera hela 376 personer (25-80 år). Denna stora MRI-insamling har lagt grunden till ett flertal delstudier i olika områden:

Åldrande, minne & hjärnan: Funktionella nätverk kopplade till arbetsminne (Nyberg et al., 2014) och episodiskt minne (Salami et al., 2012a; Pudas et al., 2013, 2014) har studerats, liksom vilo-nätverk (Salami et al., 2014).

Strukturella förändringar har också undersökt och relaterats till minne och kognition (Salami et al., 2012b).

Imaging genetics: Olika SNPs har studerats, såsom KIBRA (Kauppi et al., 2011), BDNF (Kauppi et al., 2013), ApoE (Kauppi et al., 2014; Nyberg & Salami, 2014), ZNF/Zinc (Fernandes, 2014), COMT (Nyberg et al., 2014).

Även GWAS-studier har genomförts (Giddaluru et al., 2015), delvis inom ENIGMA (Hibar et al., 2015).

Pågående
Hjärnstruktur och funktion i relation till; fysisk aktivitet (Boraxbekk et al), stress (Stomby et al; Lindgren et al), sömn (Vestergren et al), luktsinne (Olofsson et al), tidig förmåga (Pudas, Rönnlund et al), och genetik (ENIGMA – CNVs/Andreassen, Lifespan/Danai; DTI/Jahanshad; Kauppi et al – post-doc).

Vid Betula T6 återtestades 231 av de 376 som var med vid T5. Dessa longitudinella data analyseras i pågående studier:
Hjärnförändringar <-> minnesförändringar (med statistik); hippocampus-livsspansförändringar (med KI), frontallobsaktivitet <-> episodisk minnesförsämring (Pudas); vilo-aktivitet (Salami), arbetsminne (Nyberg).

 

UFBIs hemsida: http://www.ufbi.umu.se

Senast uppdaterad: 2022-11-02