"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Samarbete med Betuladata

Möjlighet till samarbeten utifrån Betula-data görs tillgängligt för externa forskare i den mån de föreslagna projekten bedöms av styrgruppen som vetenskapligt solida och de frågor som ska studeras inte redan belyses i pågående Betulastudier.

För alla nya delstudier skall det säkerställas att projektet är godkänd enligt etikprövningsmyndigheten. Ansvaret för att detta är säkerställt ligger hos den enskilda forskaren. Projekt kan bedömas av Betula styrgrupp innan en ansökan sänds in till etikprövningsnämnden, data kommer dock ej delas ut innan kopia på godkänt etiskt tillstånd inkommit till Betula Styrgrupp.

För vägledning om ytterligare etikansökan/tilläggsansökan krävs, se denna sida: https://etikprovningsmyndigheten.se/vanliga-fragor/

Uttag från olika databaser görs efter att samarbetet har godkänts och detta kan vara förenat med vissa ekonomiska kostnader som ska täcka arbetstid för de som gör uttag, skapar filer mm.

 

Betula databas

  • Betula grund-databas (kräver DTA)

Inkluderar longitudinella uppgifter om minne, hälsa, personlighet, livshändelser, demografiska uppgifter m.m.

  • Biobanksprover (kräver MTA)

Inkluderar blodprover, salivprover mm

  • Hjärnavbildning (kräver DTA)

Inkluderar strukturell och funktionell MRI

 

Ifall den föreslagna studien innefattar flera olika områden av Betula så måste detta anges. Förfrågningar skickas till Betula via detta formulär: https://appform-betula.near-aging.se/

En beskrivning av det data som finns i betula databas finns här: https://neardb.near-aging.se/
(Observera att det finns ytterligare data kopplat till Betula som av olika skäl inte är angivna i denna beskrivning. Frågor skickas till Betulas kontaktperson Mikael Stiernstedt.  

 

Senast uppdaterad: 2024-04-09