"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Bias-free chatbots

Forskningsprojekt Människor och samhälle är partiska, och denna förspänning återspeglas i insamlad data som sedan används för att bygga artificiell intelligens (AI) system som chatbots.

Det vill säga att fördomar sprids från människa, över data, till AI -system. Således kan fördomar detekteras och mildras i AI -systemet, data eller direkt i mänskligt beteende. Syftet med detta projekt är att utveckla beräkningsmetoder för att upptäcka fördomar direkt i mänskligt chattbeteende. Forskningsinsikterna hjälper till att utveckla chatbots som upptäcker fördomar och reagerar på lämpligt sätt på partiska uttalanden från mänskliga användare, till exempel genom att informera eller utbilda användarna om den uttryckta partiskheten.

Projektansvarig

Suna Bensch
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 48

Projektöversikt

Projektperiod:

2019-09-02 2020-08-28

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för datavetenskap

Forskningsområde

Datavetenskap

Externa finansiärer

Vinnova

Externa finansiärer

Senast uppdaterad: 2021-09-06