Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Artificiell intelligens vid Umeå universitet

AI handlar om system och teknik som analyserar sin miljö och mer eller mindre självständigt vidtar åtgärder för att nå ett specifikt mål. Vi har över 50 års erfarenhet av forskning och utbildning inom AI. I dag är vi nästan 100 forskare som arbetar inom området, vid samtliga fakulteter. Målet är att AI ska vara en röd tråd genom alla våra vetenskapsområden.

Forskare och Forskning om AI

Umeå universitet har världsledande forskare som jobbar i nationella och internationella projekt.
Stora forskningsprogram

Många av våra AI-projekt sorterar in under större nationella forskningsprogram.

AI projekt

Läs mer om Umeå universitets forskning inom AI som spänner över en mängd områden.

AI forskare

Nära 100 forskare och lärare vid Umeå universitet är engagerade i områden relaterade till AI.

Vad är artificiell intelligens?

Vad är AI och hur påverkar den redan i dag våra liv?

Utbildning och Nätverk inom AI

Vill du veta mer om AI vid Umeå universitet? Vi erbjuder utbildningar inom området och samverkar i flera nätverk.
AI utbildning

Umeå universitet erbjuder bred utbildning inom artificiell intelligens.

AI-nätverk

Samarbeten i olika former är mycket viktigt för utveckling av AI.

Rådet för AI och autonoma system, RAI

Arbetar för att stärka och utveckla forskning och utbildning inom AI vid Umeå universitet.

Medicinska fakultetens råd för AI och autonoma system, MAI

Rådet har i uppdrag att synliggöra och samordna AI-forskning vid Medicinska fakulteten.

Senaste nytt om AI vid Umeå universitet

Nytt fokus på programvara och säkerhet

Alexandre Bartel blir Umeå universitets första professor i programvaruteknik och säkerhet.

Kan smart teknik vara artig och rättvis?

Kan teknik som smarta högtalare och sociala robotar vara artiga och rättvisa?

Intresset för dataspelsutveckling undersöks

Nnu undersöker datavetenskap möjligheten till en ny profilering inom Civilingenjör, mot dataspelsutveckling.

AI- Porträtt & reportage

Vad gör du, människa? Aktivitet, åldrande och hälsa

Ingeborg Nilsson, professor i arbetsterapi, samarbetar med datavetenskap för att anpassa teknik för seniorer.

Socialt intelligenta system i samarbete med människan

Helena Lindgrens forskning spänner grundforskning i artificiell intelligens till tillämpningar för ökad hälsa.

Verklig AI är social AI

Frank Dignum, professor i artificiell intelligens, studerar hur sociala kontexter påverkar mänskligt beteende.

Läs mer om WASP och WASP-HS vid Umeå universitet.

För mer information, kontakta gärna:

Ingrid Söderbergh
Övrig/annan befattning, kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 60 24
Lena Åminne
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 68 06
Per Melander
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 79
Elin Andersson
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 90 31
Victoria Skeidsvoll
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 20
Petra Wester
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 57 90