"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bild: AdobeStock, Rawpixel Ltd.

Artificiell intelligens vid Umeå universitet

AI handlar om system och teknik som analyserar sin miljö och mer eller mindre självständigt vidtar åtgärder för att nå ett specifikt mål. Vi har över 50 års erfarenhet av forskning och utbildning inom AI. I dag är vi nästan 100 forskare som arbetar inom området, vid samtliga fakulteter. Målet är att AI ska vara en röd tråd genom alla våra vetenskapsområden.

AI Forskning

Umeå universitet har världsledande forskare som jobbar i nationella och internationella projekt.
Stora forskningsprogram

Många av våra AI-projekt sorterar in under större nationella forskningsprogram.

AI forskare

Nära 100 forskare och lärare vid Umeå universitet är engagerade i områden relaterade till AI.

AI projekt

Läs mer om Umeå universitets forskning inom AI som spänner över en mängd områden.

Vad är artificiell intelligens?

Vad är AI och hur påverkar den redan i dag våra liv?

Utbildning och Nätverk inom AI

Vill du veta mer om AI vid Umeå universitet? Vi erbjuder utbildningar inom området och samverkar i flera nätverk.
AI utbildning

Umeå universitet erbjuder bred utbildning inom artificiell intelligens.

AI-nätverk

Samarbeten i olika former är mycket viktigt för utveckling av AI.

Medicinska fakultetens råd för AI och autonoma system

Rådet har i uppdrag att synliggöra och samordna AI-forskning vid Medicinska fakulteten.

Senaste nytt om AI vid Umeå universitet

Samarbete ska främja säker AI inom offentlig sektor

För att kunna dra nytta av AI:s fördelar måste arbetssätt och policyer hinna ikapp teknikutvecklingen.

AI kommer att minska vår tilltro till det skrivna ordet

Den senaste utvecklingen inom AI har skakat om fundamenten för hur text blir till

60 miljoner cancerbilder tillgängliga i 14 EU-länder

Professor Katrine Riklund har en ledande roll i ett projekt som kan förbättra precisionsmedicin inom cancer.

Two Calls for Micro-Project Funding at TAIGA

TAIGA invites researchers at Umeå University to apply for funding for micro-projects

Presentera din forskningsidé

TAIGA ger dig en tvärvetenskaplig plattform där du kan presentera dina forskningsidéer

Seminarium: Hur kan AI användas för att förhindra sexuella övergrepp mot barn?

Seminarium om hur AI kan användas för att förhindra sexuella övergrepp arrangerat av TAIGA och Childhood.

WASP och WASP-HS

Umeå universitet har en central roll inom WASP, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Sveriges enskilt största forskningsprogram. Vi koordinerar också WASP-HS, Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program – Humanities and Society. Följ länkarna för att läsa mer om WASP och WASP-HS vid Umeå universitet.

AI- Porträtt & reportage

AI- och VR-kompetens som värderas högt

Ingenjör – och blivande läkare. Möt Karl Nyberg, studentrepresentant i Medicinska fakultetens AI-råd.

IT-chef återvänder till sina rötter i Företagsforskarskolan

Region Västerbotten satsar på AI-forskning i nära samarbete med universitetet.

Möjligheter och etiska dilemman med AI-genererade bilder

Intervju med Virginia Dignum, professor i social och etisk AI och Carl-Erik Engqvist, konstnärlig ledare.

För mer information, kontakta gärna:

Per Melander
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 93 79
Elin Andersson
Kommunikatör (tjänstledig)
E-post
E-post
Telefon
090-786 90 31
Victoria Skeidsvoll
Övrig/annan befattning, kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 20
Claes Björnberg
Kommunikatör
E-post
E-post
Telefon
090-786 75 86
Senast uppdaterad: 2023-06-02