"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Bilder som berättar. En studie om bildämnets arbete med berättande bilder.

Doktorandprojekt Doktorandprojekt om hur bildlärare och elever arbetar med berättande bilder i grundskolans senare år.”.

I kursplanen för Bild i årskurs 7-9 skrivs berättande bilder numera fram som ett centralt innehåll under rubriken ”bildframställning. I tidigare kursplaner har arbetet med berättande bilder inte betonats som ett centralt innehåll eller kunskapskrav. Det är därför av vikt att studera hur detta implementeras i ämnet idag.

Projektansvarig

Frida Marklund
Universitetslektor
E-post
E-post
Telefon
090-786 65 79

Projektöversikt

Projektperiod:

2014-09-01 2020-12-31

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för estetiska ämnen, Lärarhögskolan

Projektbeskrivning

Studiens syfte är att studera det mediespecifika berättande som bildämnet erbjuder elever och samtidigt kritiskt granska arbetet med berättande bilder som en social och kulturell praktik, där olika diskurser påverkar det berättande som ges utrymme i undervisningen. Avhandlingen studerar med andra ord vad som kännetecknar berättande i bildämnet och undersöker vilka berättelser eller berättarformer som inkluderas, antingen av läraren eller av eleverna, och varför.

Huvudhandledare: Senior lecturer Eva Skåreus
Biträdande handledare: Professor Per-Olof Erixon

Senast uppdaterad: 2023-05-05