"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.

Frida Marklund

Universitetslektor i pedagogiskt arbete, med inriktning mot bildämnet.

Kontakt

E-post
Telefon

Verksam vid

Anknytning
Plats
Z, Lärarutbildningshuset, plan 4 Umeå universitet, 901 87 Umeå

Jag undervisar främst i lärarutbildningen och fristående kurser i bild. Jag är kontaktperson för bild i ämneslärarprogrammet och de estetiska ämnena inom KPU, ledamot i humanistiska fakultetsnämnden och i programrådet för ämneslärarprogrammet och KPU.

Som forskare i pedagogiskt arbete intresserar jag mig för praktiknära frågor som rör undervisning i bild, bildämnets didaktik, dess traditioner och framtida utveckling. I mitt doktorandprojekt intresserade jag mig för bildberättande, vilket är ett centralt innehåll i bildämnet, i syfte att synliggöra vilka normer och värderingar som konstrueras och reproduceras genom bildarbetet och hur detta påverkar elevernas möjligheter att berätta i bild. I mitt pågående projekt "Bild som lek, lust eller lärande? En studie om bildundervisning i fritidshem och skola" undersöker jag hur bildpedagogik konstrueras i en formell respektive informell lärmiljö och hur olika fritidshemslärare med behörighet i bild förhåller sig till sitt läraruppdrag.

 

NERA 2024: Abstract Book : 446-446
Marklund, Frida
3D digital modelling in visual arts education, Umeå: Umeå University 2024 : 13-26
Marklund, Frida; Heinonen, Mikael
Mapping International Art Education Histories, Teachers College, Columbia University, New York, USA, November 30 - December 2, 2023
Marklund, Frida; Ahrenby, Hanna; Karlsson Häikiö, Tarja
NERA Conference 2023: Digitalization and Technologies in Education, Opportunities and Challenges
Marklund, Frida; Heinonen, Mikael
NERA 2022, Nordic educational research association conference, Reykjavik, Iceland, June 1-3, 2022
Marklund, Frida
Pedagogisk forskning i Sverige, Linnéuniversitetet 2022, Vol. 27, (3) : 140-159
Marklund, Frida
Nationell konferens i pedagogiskt arbete, Umeå universitet, 19-20 aug, 2019.
Marklund, Frida
SPECIAL ISSUE InSea Congress 2018: Scientific and Social Interventions in Art Education, Aalto: Aalto university 2019 : 1045-1046
Marklund, Frida
Doktorsavhandlingar i pedagogiskt arbete, 89
Marklund, Frida
Nationell konferens i pedagogiskt arbete, Göteborgs universitet, 14-15 aug, 2017.
Marklund, Frida
E17: forskningskonferens om estetiska ämnen, Umeå universitet, 31 okt-2 nov, 2017
Marklund, Frida
Nationell ämnesdidaktisk konferens, NÄD, Malmö universitet, 19-21 april, 2016
Marklund, Frida

Forskningsprojekt