"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.

Biomarkörer för diagnos och sjukdomsprogress vid reumatoid artrit

Doktorandprojekt som syftar till undersöka olika markörer relaterade till reumatoid artrit före sjukdomsdebut och dess sjukdomsprogression.

Reumatoid artrit (RA) är en kronisk progressiv autoimmun sjukdom som huvudsakligen påverkar lederna. Sjukdomen kännetecknas av svullna och ömma leder samt morgonstelhet. Utan behandling kan RA leda till bestående ledskador och därmed nedsatt funktionsförmåga och livskvalitet. Det är därför av stor vikt att identifiera patienter med risk för permanenta ledskador tidigt i sjukdomsförloppet. Detta doktorandprojekt ämmar att undersöka olika markörer relaterade till RA före sjukdomsdebut samt deras samband med sjukdomsprogression.

Doktorand

Anton Ahlsved
Doktorand
E-post
E-post

Projektöversikt

Projektperiod:

Startdatum: 2024-02-22

Medverkande institutioner och enheter vid Umeå universitet

Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Projektbeskrivning

Projektet inkluderar analyser av inflammationsrelaterade proteinmarkörer i blodprov före symptomdebut, betydelsen av synovit i fot och/eller fotled för sjukdomsaktivitet vid RA, genetiska markörer för radiologisk progression av RA och förekomsten av ledrelaterade autoantikroppar vid tidig RA.

Två kohorter kommer att studeras: pre-symptomatiska individer och matchade kontroller, från Biobank norr, samt en kohort av nydiagnostiserade RA-patienter. Olika tekniker, såsom helgenomstudier, multiplex autoantikroppsanalys och multiplex proteinanalys, kommer att användas för att analysera de insamlade proverna.

Materialet som kommer att användas baserar sig på tidig artritmottagningskohorten (TRAM) där ca 1600 patienter från norra regionen inkluderats kontinuerligt sedan 1996 samt pre-symptomatiska individer identifierade i den medicinska biobanken i Umeå. Det innebär att prov från RA-patienter hämtas in från biobanken från tidsperioden före de uppvisat några symtom. 

Genom att utforska dessa olika markörer och deras samband med sjukdomsprogress hoppas projektet bidra till förståelsen av tidiga stadiers RA och möjliggöra förbättringar i diagnostik och behandling.

Huvudhandledare

Mikael Brink
Biträdande universitetslektor, ST-läkare
E-post
E-post
Senast uppdaterad: 2024-04-09